Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

Yıl: 2003 Cilt: 0 Sayı: 122 Sayfa Aralığı: 31 - 50 Metin Dili: Türkçe

Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

Öz:
Bu çalışmada, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Bölümleri I. sınıf güz dönemi programlarında yer alan Türkçe yazılı anlatım derslerinde, yazma öğretiminde süreç yaklaşımına dayalı bir programın uygulanmasının öğrencilerin yazma becerisini geliştimedeki rolü tartışılmıştır.
Anahtar Kelime: öğretmen eğitimi ana dili yazma becerileri türkçe

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adalı, O. 1983. Anadili olarak Türkçe öğretimi üstüne. Türk dili dil öğretimi özel sayısı, 31-35.
 • Beaugrande, R. de. 1984. Text production. Ablex Publishing Corporation.
 • Beaugrande, R. de ve W. Dressler. 1981. Introduction to text linguistics. London: Longman.
 • Bloom, B. S. 1998. D. A. Ozcelik (çev.) İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme, İstanbul: MEB yayınları.
 • Brown, G. ve G. YuIe. 1983. Discourse analysis. Cambridge: CUP. Demirel, Ö. 2002. Türkçe öğretimi. Ankara: PEGEMA Yayıncılık.
 • Göğüs, B. 1991. MEBMn Türkçe ders kitapları. Çağdaş Türkdili eleştiri özel sayısı. 453-459.
 • Göğüs, B. 1993. Türkçe öğretimine genel bir bakış. İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi ve sorunları. Ankara:TED. 1-26.
 • Ilgın, L. 1993. İngilizce öğretimi düzeninde anadili uyarlaması. Yayınlanmamış doktora tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • İmer K ve E. Uzun (Haz.) içinde. VII. Dilbilim kurultayı bildirileri. Ankara: DTCF, 71-76.
 • Oğuzkan, F. 1994. Türkiye'de ilk ve orta dereceli okullarda Türk dili öğretmenin amaç ve ilkeleri. Dil Dergisi. 25, 16-21.
 • Özdemir, E. 1983. Anadili öğretimi. Türk Dili Dil Öğretimi özel sayısı. 18-30. Raimes, A. 1983. Techniques in teaching writing. Oxford: Oxford University Press.
 • Ruhi, Ş. 1993. İlköğretim 5. sınıf kompozisyon çalışmalarının içerik açısından bir değerlendirmesi,
 • Ruhi, Ş. ve A. Kocaman. 1996. İlköğretim kitaplarında dil kullanımı. Türkiye ve Almanya'da ilköğretim ders kitapları. Türk-Alman kültür işleri yayın dizisi. Ankara: Bizim Büro Basımevi, 11,12-20.
 • White, R. ve V. Arndt. 1991. Process writing. London: Longman.
APA ÇAKIR Ö (2003). Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. , 31 - 50.
Chicago ÇAKIR Özler Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. (2003): 31 - 50.
MLA ÇAKIR Özler Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. , 2003, ss.31 - 50.
AMA ÇAKIR Ö Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. . 2003; 31 - 50.
Vancouver ÇAKIR Ö Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. . 2003; 31 - 50.
IEEE ÇAKIR Ö "Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği." , ss.31 - 50, 2003.
ISNAD ÇAKIR, Özler. "Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği". (2003), 31-50.
APA ÇAKIR Ö (2003). Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Dil Dergisi, 0(122), 31 - 50.
Chicago ÇAKIR Özler Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Dil Dergisi 0, no.122 (2003): 31 - 50.
MLA ÇAKIR Özler Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Dil Dergisi, vol.0, no.122, 2003, ss.31 - 50.
AMA ÇAKIR Ö Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Dil Dergisi. 2003; 0(122): 31 - 50.
Vancouver ÇAKIR Ö Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Dil Dergisi. 2003; 0(122): 31 - 50.
IEEE ÇAKIR Ö "Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği." Dil Dergisi, 0, ss.31 - 50, 2003.
ISNAD ÇAKIR, Özler. "Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği". Dil Dergisi 122 (2003), 31-50.