Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 326 - 341 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17051/io.2017.34222 İndeks Tarihi: 29-07-2022

“Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri

Öz:
Bu araştırmada farklı yaş gruplarında (5, 7 ve 10) eğitimine devam eden çocukların biyolojik temelli karmaşık bir sistem olan solunum sistemine yönelik bilgilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma Türkiye'nin kuzeybatı bölgesinde yer alan orta ölçekli bir ilinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında her yaş grubundan 20 olmak üzere toplam 60 çocukla çalışılmıştır. Çalışma grubunun oluşturulmasında tipik durum örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler sesli düşünme protokolüyle toplanmıştır. Araştırma sonucunda çalışma grubunda yer alan çocukların solunum sistemine ait organlar arasından en çok ağız, akciğer ve soluk borusuna vurgu yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Yaş ilerledikçe çocukların vurguladığı solunum sistemine ait organların sayısında da artış görülmektedir. Beş ve yedi yaşta solunum sistemine ait olmayan karın ve mide vurgularının yapıldığı da tespit edilmiştir. Yine çalışma grubundaki çocukların önemli bir bölümünün solunum sisteminin işleyişi hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak özellikle karmaşık sistemlerin öğretiminde farklı teknik ve yöntemlerin denenmesi gerektiği, ilerleyen zamanda yapılacak araştırmalar için de bu araştırmanın sınırlılıkları göz önünde bulundurularak farklı karmaşık sistemlere ait ön bilgilerin tespitinin gerekli olduğu vurgulanmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

“Where Does The Breath I Take From My Nose Go? Children’s Knowledge about Respiratory System

Öz:
Purpose of this research is to define the knowledge of children from different levels of schooling and age (5, 7 and 10 years old) about respiratory system, which is one of the biologically-based complex systems. Study was conducted in a mid-sized city in the northwest of Turkey. In the scope of the research, 20 children from each age group, thus a total of 60 children participated in the current study. Typical case sampling technique was used to form focus group. Data were gathered by using thinking aloud technique. It was concluded from the results of this research that children from focus group mostly underlined mouth, lungs and windpipe from respiratory system. By increasing age, the number of organs that children can name is increasing accordingly. In the age groups of five and seven, children named abdomen and stomach as a part of respiratory system, which was false. Also, it was detected that significant number of children from focus group do not have sufficient knowledge on how the respiratory system works. From the results of this research, it is clear that there is a need for different techniques and methods for teaching complex systems and for further research on complex systems with different techniques in order to determine prior knowledge on complex systems
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arnaudin, M. W. & Mintzes, J. J. (1985). Students’ alternative conceptions of the human circulatory system: A cross age study. Science Education, 69, 721-733.
 • Aydede, M., N. & Matyar, F. (2009). Aktif öğrenme yaklaşımının fen bilgisi dersindeki akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 137-152.
 • Carvalho, G., S., Silva, R., Lima, N., Coquet, E. & Clement, P. (2004). Protuguese primary school children’s conceptions about digestion: Identification of learning obstacles. International Journal of Science Education, 26(9), 1111-1130.
 • Cohen, J.W. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd edn). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Fancovicova, J., Prokop, P. & Uşak, M. (2010). Biyoloji eğitiminde bir öğretim aracı olarak web sayfaları: BEslenme konusu örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 893-921.
 • Field, A. (2009). Discovering statics using SPSS. (3th edn). London: SAGE.
 • Gellert, E. (1962). Children’s conceptions of the content and fuctions of the human body. Genetic Psychology Monographs, 65, 293-405.
 • Goldstone, R. L. (2006). The complex systems see-change in education. Jornal of the Learning Science, 15(1), 35- 43.
 • Hmelo- Silver, C. E, Marethe, S. & Liu, L. (2007). Fish swim, rocks sit and lungs breathe: Expert-novice understanding of complex systems. Journal of the Learnin Sciences, 16(3), 307-331.
 • Hmelo-Silver, C. E. & Azevedo, R. (2006). Understanding complex systems: Core chalenges. Jornal of the Learning Science, 15(1), 53-61.
 • Jaakkola, R. O. & Slaughter, V. (2002). Children’s body knowledge: Understanding ‘life’ as a biological goal. British Journal of Developmental Psychology, 20, 325-342.
 • Jacobson, M. J. & Wilensky, U. (2006). Complex system in education: Scientific and educational importance and implications fort he learning sciences. Jornal of the Learning Science, 15(1), 11-34.
 • Laçin Şimşek, C. & Tezcan, &. (2008). Çocukların fen kavramlarıyla ilgili düşüncelerinin gelişimini etkileyen faktörler. İlköğretim Online, 7(3), 569-577.
 • Lazarowitz, R. & Lieb, C. (2006). Formative assessment pre-test to identify college students’ prior knowledge, misconceptions and learning difficulties in biology. International Journal of Science and Mathematical Education, 2006(4), 741-762.
 • Lee, Y. C. (2015). Self-generated analogical models of respiratory patways. Journal of Biological Education, 49(4), 370-384.
 • Lesh, R. (2006). Modelling students modeling abilities: The teaching and learning of complex system in education. Jornal of the Learning Science, 15(1), 45-52.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi. (S. Akbaba Altun & A. Ersoy. Trans. Eds.) Ankara: Pegem. Original Title: Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Milli Eğitim Bakanlığı. (2013a). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013b). İlköğretim 1, 2 ve 3. Sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programı. Ankara: MEB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013c). İlköğretim kurumları fen bilgisi dersi öğretim programı. Ankara: MEB.
 • Mintzes, J. J. (1984). Naive theories in biology: Children’s concept of the human body. School Science and Mathematics, 87, 548-555.
 • Nguyen, S. P. & Rosengren, K. S. (2004). Parental reports of children’s biological knowledge and misconceptions. International Journal of Behavioral Development, 28, 411-420.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir. Trans. Eds.) Ankara: Pegem. Original Title: Qualitative research and evaluation methods.
 • Pelaez, N. J., Boyd, D. D., Rojas, J. B. & Hoover, M. A. (2005). Prevalence of blood circulation misconception among prospective elementary theachers. Adv. Physiol. Educ., 29, 172-181.
 • Piaget, J. (1929). The child’s conception of World. New York: Harcourt, Brace.
 • Piaget, J. (1930). The child’s conception of phsical causality. London: Kegan Paul.
 • Prokop, P. & Fancovicova, J. (2006). Students’ ideas about the human body: Do they really draw what they know? Journal of Baltic Science Education, 2(10), 86-95.
 • Reiss, M. J. & Tunnicliffe, S. D. (2001). Students’ understanding of human organs and organ systems. Research in Science Education, 31, 383-399.
 • Saballei, N. H. (2006). Complexity, technology, scince and education. Jornal of the Learning Science, 15(1), 5-9.
 • Sungur, S., Tekkaya, C. & Geban, Ö. (2001). The contribution of conceptual change texts accompanied by concept mapping to students’ understanding of the human circulatory system. School Science and Mathematics, 101(2), 91-101.
 • Şahin, F. & Oktay, A. (1998). İlkokul öğrencilerinde el yapması modeller ve dramatizasyonla biyolojik kavramlar ve aralarındaki ilişkilerin öğretilmesi. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10, 265- 277.
 • Teixeira, F., M. (2000) What happens to the food we eat? Children's conceptions of the structure and function of the digestive system, International Journal of Science Education, 22(5), 507-520.
 • Tekkaya, C. (2003). Remediating high school students’ misconceptions concerning diffusion and osmosis through concept mapping and conceptual change text. Research in Science and Technological Education, 21,5-16.
 • Tunnicliffe, S. D. & Reiss, M. J. (1999). Students’ understanding about animal skeletons. International Journal of Science Education, 21, 1187-1200.
 • Wai-Yip, C. (2009). Casual and teleological explanations in biology. Journal of Biological Education, 43(4), 149- 151.
 • Yoon, S. (2008). Using memeş and memetic process to explain social and conceptual influences on student understanding about complex socio-scientific issues. Journal of Research in Science Teaching, 45(8), 900- 921.
 • Zvi-Assaraf, O. & Orion, N. (2005). Development of system thinking skills in the context of Earth System education. Journal of Research in Science Teaching, 42(5), 518-560.
 • Zvi-Assaraf, O., Dodick, J & Tripto, J. (2013). High school students’ understanding of the human body system. Research in Science Education, 43, 33-56.
APA BALCI S, AHİ B (2017). “Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri. , 326 - 341. 10.17051/io.2017.34222
Chicago BALCI SİBEL,AHİ Berat “Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri. (2017): 326 - 341. 10.17051/io.2017.34222
MLA BALCI SİBEL,AHİ Berat “Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri. , 2017, ss.326 - 341. 10.17051/io.2017.34222
AMA BALCI S,AHİ B “Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri. . 2017; 326 - 341. 10.17051/io.2017.34222
Vancouver BALCI S,AHİ B “Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri. . 2017; 326 - 341. 10.17051/io.2017.34222
IEEE BALCI S,AHİ B "“Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri." , ss.326 - 341, 2017. 10.17051/io.2017.34222
ISNAD BALCI, SİBEL - AHİ, Berat. "“Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri". (2017), 326-341. https://doi.org/10.17051/io.2017.34222
APA BALCI S, AHİ B (2017). “Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri. İlköğretim Online (elektronik), 16(1), 326 - 341. 10.17051/io.2017.34222
Chicago BALCI SİBEL,AHİ Berat “Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri. İlköğretim Online (elektronik) 16, no.1 (2017): 326 - 341. 10.17051/io.2017.34222
MLA BALCI SİBEL,AHİ Berat “Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri. İlköğretim Online (elektronik), vol.16, no.1, 2017, ss.326 - 341. 10.17051/io.2017.34222
AMA BALCI S,AHİ B “Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri. İlköğretim Online (elektronik). 2017; 16(1): 326 - 341. 10.17051/io.2017.34222
Vancouver BALCI S,AHİ B “Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri. İlköğretim Online (elektronik). 2017; 16(1): 326 - 341. 10.17051/io.2017.34222
IEEE BALCI S,AHİ B "“Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri." İlköğretim Online (elektronik), 16, ss.326 - 341, 2017. 10.17051/io.2017.34222
ISNAD BALCI, SİBEL - AHİ, Berat. "“Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri". İlköğretim Online (elektronik) 16/1 (2017), 326-341. https://doi.org/10.17051/io.2017.34222