Yıl: 2017 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 20 - 43 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İSPANYA TALAVERA SERAMİKLERİ VE KÜTAHYA ÇİNİLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Bu araştırma İspanya Talavera ve Kütahya seramiklerinin, form, teknik, dekor ve çeşitlilik açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve özellikle bu doğrultuda ziyaret edilen Talavera de la Reina'da Cooperativa Ceramicas el Carmen atölyesine ait üretimlere genel bir bakış penceresi sunulması amacı ile ortaya konmuştur. Buna paralel olarak, geleneksel çini şehri Kütahya'dan seçilen örnekler ile farklı tekniklerin tanınması, bölge ve dönem açısından sınıflandırılması, bu iki yörede gelişen seramik kültürünü günümüze taşıyan genel özelliklerin yanı sıra, günümüzdeki durumunun irdelenmesi amaçlanmıştır. Her iki kültüre ait özgün formlar ve dekorlar, toplumsal değerler, kültür, eğitim, halkın yaşayışı, inanışları ve günlük hayatı bağlamında değerlendirilerek ortaya konmuş, Kütahya çinileri ve Talavera seramiklerinin özellikleri kültürel açıdan incelenmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Folklor Kültürel Çalışmalar Müzik Sanat

COMPARISON OF TALAVERA WARES FROM SPAIN AND KÜTAHYA ÇİNİ WARES THROUGH A CULTURAL ASPECT

Öz:
The aim of this research is to examine Kütahya ceramics in terms of form, technique, decoration and variety to compare them with Spanish ceramics of Talavera de la Reina especially produced in Cooperativa Ceramicas el Carmen Workshop in order to have a better understanding of them. In line with this, the traditional çini products selected from the city Kütahya have been analyzed to understand different techniques; classify them according to region and period; and define general properties developed in these two different regions as well as to identify their current situation. Unique forms and decoration techniques from two different regions have been analyzed considering the social values, culture, education, customs and daily life routines of these two regions. Kütahya çini wares and Talavera ceramics are also evaluated in terms of cultural properties
Anahtar Kelime:

Konular: Folklor Kültürel Çalışmalar Müzik Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Campbell Gordon, Te Grove Encyclopedia of Decorative Arts, Oxford University Press, New York: 2006
 • Grabar, Oleg. İslam Sanatının Oluşumu (Çev.Nuran Yavuz), İstanbul: 1998
 • Houarı Touatı, Ortaçağda İslam ve Seyahat (Çev.Ali Berktay) Yapı kredi Yayınları, İstanbul: 2001
 • Lewis, Bernard. Uygarlık Tarihinde Araplar, Pegasus yayınları, İstanbul: 2006
 • Öney, Gönül. İslam Mimarisinde Çini, Ada Yayınları, 1987
 • Özüdoğru, Şerife “ 17 - 18. Yüzyıllarda İznik ve Kütahya Seramiklerinde İnsan Figürü”, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1999, s.91 – 104
 • Sevim, Sibel. Seramik Dekorları ve Uygulama Teknikleri. Yorum Sanat, İstanbul: 2007
 • Sevim, Sibel.- Özüdoğru, Ş. - Eğin, M. ” Kültürel İletişimde Seramiğin Yeri: Mayolika ve Delf Seramikleri üzerine Araştırma, Kurgu Dergisi, Sayı: 10, 1992, s. 213 – 235
 • Şahin, Faruk. Cumhuriyet Dönemi Kütahya Çini ve Seramik Sanatı, Sanat tarihi yıllığı 13, İstanbul, 1988, s. 131-151
 • Şeyban, Lütfi. 2014, İspanyada Endülüs-İslam Medeniyetinden kalan izler ve eserler VII Madrid Toledo ve Gudalajara, s. 62-67
 • Yetkin, Şerare. Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi yayınları, İstanbul: 1986
 • Madrid El Sanatları Müzesi (2009-2016 yıllarında yapılan araştırmalar)
 • 18.4.2016 tarihinde Talavera de la Reina’da ziyaret edilen atölye ‘Cooprativa de Ceramicas el Carmen ve Sanatçı D.Juan Antonio Froilan ile yapılan görüşme ve atölye kataloğu
 • http://www.ceramicaentalavera.com/ceramica-de-talavera_132734.html -Erişim Tarihi: 20.07.2016
 • Kütahya Marmara Çini Atölyesi ve Sanatçı İsmail Yiğit ile Kasım 2016’da yapılan görüşme ve atölye kataloğu
 • www.marmaraparzarlama.com.tr -Erişim Tarihi: 01.11.2016
 • https://elpincelconlienzo.com/2015/11/01/talavera-de-la-reina-la-ciudad-de-la-ceramica/-Erişim Tarihi: 05.10.2016
APA SEVİM S, ÇÖL N, Sevim C, HAKAN MARTINEZ E, HAKAN DÖNMEZER S (2017). İSPANYA TALAVERA SERAMİKLERİ VE KÜTAHYA ÇİNİLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ. , 20 - 43.
Chicago SEVİM Sibel,ÇÖL Nilgün,Sevim Cemalettin,HAKAN MARTINEZ Ezgi,HAKAN DÖNMEZER Saime İSPANYA TALAVERA SERAMİKLERİ VE KÜTAHYA ÇİNİLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ. (2017): 20 - 43.
MLA SEVİM Sibel,ÇÖL Nilgün,Sevim Cemalettin,HAKAN MARTINEZ Ezgi,HAKAN DÖNMEZER Saime İSPANYA TALAVERA SERAMİKLERİ VE KÜTAHYA ÇİNİLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2017, ss.20 - 43.
AMA SEVİM S,ÇÖL N,Sevim C,HAKAN MARTINEZ E,HAKAN DÖNMEZER S İSPANYA TALAVERA SERAMİKLERİ VE KÜTAHYA ÇİNİLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2017; 20 - 43.
Vancouver SEVİM S,ÇÖL N,Sevim C,HAKAN MARTINEZ E,HAKAN DÖNMEZER S İSPANYA TALAVERA SERAMİKLERİ VE KÜTAHYA ÇİNİLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2017; 20 - 43.
IEEE SEVİM S,ÇÖL N,Sevim C,HAKAN MARTINEZ E,HAKAN DÖNMEZER S "İSPANYA TALAVERA SERAMİKLERİ VE KÜTAHYA ÇİNİLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.20 - 43, 2017.
ISNAD SEVİM, Sibel vd. "İSPANYA TALAVERA SERAMİKLERİ VE KÜTAHYA ÇİNİLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ". (2017), 20-43.
APA SEVİM S, ÇÖL N, Sevim C, HAKAN MARTINEZ E, HAKAN DÖNMEZER S (2017). İSPANYA TALAVERA SERAMİKLERİ VE KÜTAHYA ÇİNİLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Sanat & Tasarım Dergisi, 7(1), 20 - 43.
Chicago SEVİM Sibel,ÇÖL Nilgün,Sevim Cemalettin,HAKAN MARTINEZ Ezgi,HAKAN DÖNMEZER Saime İSPANYA TALAVERA SERAMİKLERİ VE KÜTAHYA ÇİNİLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Sanat & Tasarım Dergisi 7, no.1 (2017): 20 - 43.
MLA SEVİM Sibel,ÇÖL Nilgün,Sevim Cemalettin,HAKAN MARTINEZ Ezgi,HAKAN DÖNMEZER Saime İSPANYA TALAVERA SERAMİKLERİ VE KÜTAHYA ÇİNİLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Sanat & Tasarım Dergisi, vol.7, no.1, 2017, ss.20 - 43.
AMA SEVİM S,ÇÖL N,Sevim C,HAKAN MARTINEZ E,HAKAN DÖNMEZER S İSPANYA TALAVERA SERAMİKLERİ VE KÜTAHYA ÇİNİLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Sanat & Tasarım Dergisi. 2017; 7(1): 20 - 43.
Vancouver SEVİM S,ÇÖL N,Sevim C,HAKAN MARTINEZ E,HAKAN DÖNMEZER S İSPANYA TALAVERA SERAMİKLERİ VE KÜTAHYA ÇİNİLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Sanat & Tasarım Dergisi. 2017; 7(1): 20 - 43.
IEEE SEVİM S,ÇÖL N,Sevim C,HAKAN MARTINEZ E,HAKAN DÖNMEZER S "İSPANYA TALAVERA SERAMİKLERİ VE KÜTAHYA ÇİNİLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ." Sanat & Tasarım Dergisi, 7, ss.20 - 43, 2017.
ISNAD SEVİM, Sibel vd. "İSPANYA TALAVERA SERAMİKLERİ VE KÜTAHYA ÇİNİLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ". Sanat & Tasarım Dergisi 7/1 (2017), 20-43.