Yıl: 2017 Cilt: 46 Sayı: Özel Sayı 2 Sayfa Aralığı: 307 - 312 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

CEVİZDE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME: KABUKALTI AŞISI

Öz:
Ülkemizde ceviz yetiştiriciliğindeki en önemli sorun verimin düşük olmasıdır. Verim düşüklüğünün sebebi kimi zaman tohumdan yetişmiş fidanlardan, kimi zaman da ismine doğru olmayan ya da yan dallarda meyve verme kapasitesi düşük çeşitlerle bahçe tesis edilmesinden kaynaklanmaktadır. Verimsiz olan ağaç ya da fidanların kesilmesi yerine ekolojiye uygun ve verimli çeşitlerle aşılanması gerekmektedir. Son yıllarda yan dal verimi yüksek çeşitlerin ülkemizde yetiştirilmeye başlanması ile birlikte, verimsiz ceviz bahçelerinde çeşit değiştirme aşıları yapılmaya başlanmıştır. Cevizde çeşit değiştirme amacıyla yarma, kakma ve kabuk altı aşı yöntemleri kullanılabilmektedir. Bununla birlikte en yaygın kullanılan yöntem kabuk altı aşısıdır. Bu derleme çalışmasında cevizde çeşit değiştirme aşısı amacıyla kullanılan kabuk altı aşı yönteminin uygulanışı ve bu yöntemdeki yenilikler ayrıntılı olarak sunulmaya çalışılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Ziraat Mühendisliği

TOP–WORKING ON WALNUT: BARK GRAFTING

Öz:
TOP–WORKING ON WALNUT: BARK GRAFTING In our country, the most important problem with walnut production is the low yield. The reason for the low yield is due to establishment of orchards with seedlings, using wrong named cultivars or using cultivars with low yield. Instead of cutting down low yielded walnut trees, they should be grafted with high yielded cultivars which are suitable for that ecology. Lately, cultivars with high lateral bearing capacity have begun to be cultivated in our country. Following this development, top–working grafting studies have begun on walnut with those cultivars. In top–working studies of walnut, cleft, notch and bark grafting techniques can be used. The most common grafting method for top–working graft is bark grafting technique. In this review, the application and new perspectives of bark grafting technique on top–working of walnut was described detailed
Anahtar Kelime:

Konular: Ziraat Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Akyüz, B., 2013. Tüplü Ceviz Fidanı Üretiminde Farklı Sürgün Aşı Yöntem ve Zamanlarının Aşı Başarısına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Samsun, 51s.
  • 2. Akyüz, B., A. Öztürk and Ü. Serdar, 2016. The Effects of Cutting Times of the Rootstock’s Top and Rootstock’s Stem Thickness on Graft Success in Walnut for Topworking Graft. Anadolu Journal of Agricultural Sciences 31(2):179–182.
  • 3. Karadeniz, T., 2016. Türkiye Ceviz Yetı̇ştı̇rı̇cı̇lı̇ğı̇nde Çevirme Aşısı ve Önemı̇. Bahçe Özel Sayı VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresı̇ Bildirileri, Meyvecilik 1:292–296.
  • 4. Reil, O. W., A. C. Leslie, H. I. Forde and R. J. Mckenna, 1998. Walnut Production Manual (Ed: D. E. Ramos). University of California, Division of Agriculture and Natural Resources: 71–83.
  • 5. Serdar, Ü., A. Öztürk ve B. Akyüz, 2013. Cevizde Çeşit Değiştirme Aşısı: Kabuk Altı (Çoban) Aşı. Hasad Bitkisel Üretim 335:68– 71.
  • 6. Şen, S. M., 2011. Ceviz Yetiştiriciliği, Besin Değeri ve Folklorü. 4. Baskı ÜÇM Yayınları, Ankara, 220s.
  • 7. TUİK, 2017: (http://www.tuik.org.tr) (Erişim Tarihi: 05.01.2017).
APA ER E, OZTÜRK A, Akyüz B, SERDAR Ü (2017). CEVİZDE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME: KABUKALTI AŞISI. , 307 - 312.
Chicago ER Ercan,OZTÜRK AHMET,Akyüz Burak,SERDAR Ümit CEVİZDE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME: KABUKALTI AŞISI. (2017): 307 - 312.
MLA ER Ercan,OZTÜRK AHMET,Akyüz Burak,SERDAR Ümit CEVİZDE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME: KABUKALTI AŞISI. , 2017, ss.307 - 312.
AMA ER E,OZTÜRK A,Akyüz B,SERDAR Ü CEVİZDE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME: KABUKALTI AŞISI. . 2017; 307 - 312.
Vancouver ER E,OZTÜRK A,Akyüz B,SERDAR Ü CEVİZDE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME: KABUKALTI AŞISI. . 2017; 307 - 312.
IEEE ER E,OZTÜRK A,Akyüz B,SERDAR Ü "CEVİZDE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME: KABUKALTI AŞISI." , ss.307 - 312, 2017.
ISNAD ER, Ercan vd. "CEVİZDE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME: KABUKALTI AŞISI". (2017), 307-312.
APA ER E, OZTÜRK A, Akyüz B, SERDAR Ü (2017). CEVİZDE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME: KABUKALTI AŞISI. Bahçe, 46(Özel Sayı 2), 307 - 312.
Chicago ER Ercan,OZTÜRK AHMET,Akyüz Burak,SERDAR Ümit CEVİZDE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME: KABUKALTI AŞISI. Bahçe 46, no.Özel Sayı 2 (2017): 307 - 312.
MLA ER Ercan,OZTÜRK AHMET,Akyüz Burak,SERDAR Ümit CEVİZDE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME: KABUKALTI AŞISI. Bahçe, vol.46, no.Özel Sayı 2, 2017, ss.307 - 312.
AMA ER E,OZTÜRK A,Akyüz B,SERDAR Ü CEVİZDE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME: KABUKALTI AŞISI. Bahçe. 2017; 46(Özel Sayı 2): 307 - 312.
Vancouver ER E,OZTÜRK A,Akyüz B,SERDAR Ü CEVİZDE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME: KABUKALTI AŞISI. Bahçe. 2017; 46(Özel Sayı 2): 307 - 312.
IEEE ER E,OZTÜRK A,Akyüz B,SERDAR Ü "CEVİZDE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME: KABUKALTI AŞISI." Bahçe, 46, ss.307 - 312, 2017.
ISNAD ER, Ercan vd. "CEVİZDE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME: KABUKALTI AŞISI". Bahçe 46/Özel Sayı 2 (2017), 307-312.