Yıl: 2001 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 43 - 49 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Vejetasyonun farklı devrelerinde hasat edilmenin bazı mısır varyetelerinde besin madde içeriği ve silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde miktarına etkisi

Öz:
Vejetasyonun farklı dönemlerinde biçilen mısır varyetelerinin (RX-947, 33-94, Frassino, Arifiye) besin madde içerikleri ile silaj kalitesi ve birim alandan üretilen sindirilebilir kuru madde miktarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, hasıllar püsküllenme, süt olum ve hamur olum devrelerinde biçilmiştir. Anılan dönemlerde biçilen mısır hasılları, her dönem ve varyete için 3'er tekerrür olmak üzere, bir litre hacimli cam kavanozlara iyice bastırılarak doldurulmuş ve 60 gün süreyle inkubasyona bırakılmıştır. İnkubasyon süresinin sonunda kavanozlar açılmış ve silajların ham besin madde (kuru madde, ham kül, ham protein, ADF ve NDF) analizleri ile pH, organik asit (laktik asit, asetik asit, propiyonik asit ve bütirik asit) ve in vitro kuru madde sindirilebilirlilik analizleri yapılmıştır. Denemede, vejetasyon döneminin ilerlemesine bağlı olarak, hasılların kuru madde ve organik madde düzeylerinin arttığı (P<0.05), NDF ve ADF düzeylerinin azaldığı (P<0.05), ham protein düzeyinin ise varyetelere göre farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Silaj örneklerinin pH düzeyleri, varyete ve dönemlere göre farklılık göstermekle birlikte, bütün değerler, silajlar için öngörülen 3.5-4.5 değerleri arasında bulunmuştur. Silajların organik madde içerikleri ise, genellikle arzu edilen düzeylerde (düşük asetik ve bütirik asit - yüksek laktik asit) gerçekleşmiştir. Silajlarda vejetasyonun ilerlemesine bağlı kuru madde düzeyindeki artış, laktik asit düzeylerinde düşüşe neden olmuştur. Örneklerin in vitro kuru madde sindirilebilirlikleri açısından püsküllenme ve süt olum devrelerinde en yüksek değerler 33-94 (%77.16 ve %76.80) ve Frassino (%79.18 ve %78.48) varyetelerinde elde edilirken, hamur olum döneminde bütün varyeteler benzer bulunmuştur (P>0.05). Birim alandan elde edilen sindirilebilir kuru madde miktarı, püsküllenme ve süt olum dönemlerinde 33-94 adlı varyetede (1142.43 kg/da ve 1363.68 kg/da), hamur olum döneminde ise Arifiye varyetesinde (1232.86 kg/da) en yüksek bulunmuştur. Çalışmada, birim al andan elde edilen hasıl miktarı ve sindirilme derecesi dikkate alınarak hesaplanan sindirilebilir kuru madde miktarı göz önüne alındığında, Rx-947, 33-94 ve Frassino varyetelerinin süt olum döneminde, Arifiye varyetesinin ise hamur olum döneminde hasat edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: mısır silajı vejetasyon kuru madde sindirilebilirlik in vitro sindirilebilirlik silaj kalitesi hasat zamanı

Konular: Biyoloji Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Effects of harvesting corn varieties at varying maturities on silage quality and digestible dry matter yield of corn silages

Öz:
The objective of this study was to evaluate the effects of harvesting corn varieties (Rx-947, 33-94, Frassino and Arifiye) at varying maturities on chemical composition, silage quality and digestible dry matter (DM) yields of corn silages. Corn varieties were harvested at early-milk, milk, and dough stages and were ensiled in mini-silos (1L in volume) in triplicate for each variety and maturity. Packing was accomplished by hand-power. After 60 d of incubation, silages were opened and analyzed for DM, organic matter (OM), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), pH, lactic acid, acetic acid, propionic acid, butyric acid concentrations, and in vitro DM digestibility (IVDMD). In general, the concentrations of DM and OM increased, but NDF, ADF concentration decreased with increasing maturity in silages (P<0.05). The changes in concentration of CP were variable among corn varieties. Even though silage pH increased with increasing maturity, all silage pH were around recommended optimal pH value of 3.5-4.5. Silage organic acid contents were generally in a desirable range (low in acetic and butyric acid and high in lactic acid content) and correlated with pH values. While IVDMD of 33-94 (77.16% and 76.80) and Frassino (79.18 and 78.48) were the highest (P<0.05) at early-milk and milk stages, respectively, IVDMD of silages were similar at dough stage (P>0.05). 33-94 variety had the highest digestible DM yields at early milk and milk stages (1142.4 and 1363.7 kg/da, respectively), but Arifiye variety had the highest digestible DM yield (1232.9 kg/da) at dough stage. In conclusion, while milk stage seemed to be the best harvesting stage for Rx-947, 33-94 and Frassino varieties, dough stage seemed to be the best harvesting stage for Arifiye variety based on digestible DM yields.
Anahtar Kelime: silage quality harvesting date maize silage vegetation dry matter digestibility in vitro digestibility

Konular: Biyoloji Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA DENİZ S, Nursoy H, YILMAZ İ, KARSLI M (2001). Vejetasyonun farklı devrelerinde hasat edilmenin bazı mısır varyetelerinde besin madde içeriği ve silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde miktarına etkisi. , 43 - 49.
Chicago DENİZ Suphi,Nursoy Hüseyin,YILMAZ İbrahim Hakkı,KARSLI M. Akif Vejetasyonun farklı devrelerinde hasat edilmenin bazı mısır varyetelerinde besin madde içeriği ve silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde miktarına etkisi. (2001): 43 - 49.
MLA DENİZ Suphi,Nursoy Hüseyin,YILMAZ İbrahim Hakkı,KARSLI M. Akif Vejetasyonun farklı devrelerinde hasat edilmenin bazı mısır varyetelerinde besin madde içeriği ve silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde miktarına etkisi. , 2001, ss.43 - 49.
AMA DENİZ S,Nursoy H,YILMAZ İ,KARSLI M Vejetasyonun farklı devrelerinde hasat edilmenin bazı mısır varyetelerinde besin madde içeriği ve silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde miktarına etkisi. . 2001; 43 - 49.
Vancouver DENİZ S,Nursoy H,YILMAZ İ,KARSLI M Vejetasyonun farklı devrelerinde hasat edilmenin bazı mısır varyetelerinde besin madde içeriği ve silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde miktarına etkisi. . 2001; 43 - 49.
IEEE DENİZ S,Nursoy H,YILMAZ İ,KARSLI M "Vejetasyonun farklı devrelerinde hasat edilmenin bazı mısır varyetelerinde besin madde içeriği ve silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde miktarına etkisi." , ss.43 - 49, 2001.
ISNAD DENİZ, Suphi vd. "Vejetasyonun farklı devrelerinde hasat edilmenin bazı mısır varyetelerinde besin madde içeriği ve silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde miktarına etkisi". (2001), 43-49.
APA DENİZ S, Nursoy H, YILMAZ İ, KARSLI M (2001). Vejetasyonun farklı devrelerinde hasat edilmenin bazı mısır varyetelerinde besin madde içeriği ve silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde miktarına etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 17(3), 43 - 49.
Chicago DENİZ Suphi,Nursoy Hüseyin,YILMAZ İbrahim Hakkı,KARSLI M. Akif Vejetasyonun farklı devrelerinde hasat edilmenin bazı mısır varyetelerinde besin madde içeriği ve silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde miktarına etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences 17, no.3 (2001): 43 - 49.
MLA DENİZ Suphi,Nursoy Hüseyin,YILMAZ İbrahim Hakkı,KARSLI M. Akif Vejetasyonun farklı devrelerinde hasat edilmenin bazı mısır varyetelerinde besin madde içeriği ve silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde miktarına etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, vol.17, no.3, 2001, ss.43 - 49.
AMA DENİZ S,Nursoy H,YILMAZ İ,KARSLI M Vejetasyonun farklı devrelerinde hasat edilmenin bazı mısır varyetelerinde besin madde içeriği ve silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde miktarına etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 2001; 17(3): 43 - 49.
Vancouver DENİZ S,Nursoy H,YILMAZ İ,KARSLI M Vejetasyonun farklı devrelerinde hasat edilmenin bazı mısır varyetelerinde besin madde içeriği ve silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde miktarına etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 2001; 17(3): 43 - 49.
IEEE DENİZ S,Nursoy H,YILMAZ İ,KARSLI M "Vejetasyonun farklı devrelerinde hasat edilmenin bazı mısır varyetelerinde besin madde içeriği ve silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde miktarına etkisi." Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 17, ss.43 - 49, 2001.
ISNAD DENİZ, Suphi vd. "Vejetasyonun farklı devrelerinde hasat edilmenin bazı mısır varyetelerinde besin madde içeriği ve silaj kalitesi ile sindirilebilir kuru madde miktarına etkisi". Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences 17/3 (2001), 43-49.