Yıl: 2004 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 117 - 128 Metin Dili: Türkçe

BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma)

Öz:
Bu çalışmanın amacı, MEB şube müdürü adaylarının iş doyumu ile sosyal ve duygusal yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde desenlenmiş olup araştırmanın örneklemini, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 13 Kasım-09 Aralık 2000 tarihleri arasında Yalova Çınarcık Esenköy Hizmet içi Eğitim Enstitüsü’nde açılan 370 numaralı Eğitim Yönetimi Kursu’na Türkiye’nin çeşitli illerinden ve MEB merkez örgütünden katılan 160 şube müdürü adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın bulguları, MEB şube müdürü adaylarının iş doyumu ile sosyal ve duygusal yalnızlık düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler olmadığını göstermiştir.
Anahtar Kelime:

A STUDY OF CORRELATİON BETWEEN JOB SATİSFACTİON AND SOCİAL-EMOTİONAL LONENESS OF EDUCATİONAL ADMİNİSTRATORS İN TURKİSH PUBLİC SCHOOLS

Öz:
The purpose of this study was to examine the relationship between job satisfaction and social and emotional loneliness level of prospective directors of National Ministry of Education. Data was collected from 160 individuals those who were participated in service education program that was organized by the National Ministry of Education. The results of the study indicated that there were no significant relationship between the level of job satisfaction and social and emotional loneliness of prospective directors of the National Ministry of Education.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altaş, A. (1992). Türk ve Endüstri Yöneticilerinin İş Doyumu Düzeylerinin Analizi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: ODTÜ.
 • Balcı, Ali (1985). Eğitim Yöneticisinin İş Doyumu. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Brennan, T. (1982). Loneliness at adolescence. L. A. Peplau. ve D. Perlman, (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy (s. 269-290). NY: John Wiley and Sons.
 • Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss (vol. 1). New York: Basic Books.
 • Bowers, R. (1986). The Relationship Among Educational Needs, Educational Opportunities, and Job Satisfaction For Indiana Secondary English Teachers (Basılmamış Doktora Tezi). Indiana: Indiana University.
 • Çelik, V. (1987). Teknik Öğretmenlerin İş Doyumsuzluğu ve Öğretmenlikten Ayrılmalarına Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu. Ankara: Anı. Ergene, T. (1994). Müfettiş Adaylarının İş Doyum Düzeyleri. I. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Adana: ÇÜ Yayınları.
 • Gordon, S. (1976). Lonely in America. NY: Simon and Schuster.
 • Güven, A. ve Akyüz, M. Y. (2002). Okul Yöneticilerinde Kaygı-İş Doyumu İlişkisinin İncelenmesi. Eğitim Araştırmaları, 2(7), 178-188.
 • Hojat, M. (1989). A psychodynamic view of loneliness and mother-child relationships: A review of theoretical perspectives and empirical findings. M. Hojat ve R. Crandall (Eds.), Loneliness: Theory, research and applications (ss. 51-56). Newbury Park, California: Sage.
 • Kaufman, J. (1984). Relationship Between Teacher Motivation And Commitment to The Profession: The American Educational Research Association, New Orleans, Louisiana.
 • Larson, R. (1999). The uses of loneliness in adolescence. K. J. Rotenberg ve H. Shelley (Eds.), Loneliness in childhood and adolescence (ss. 244- 262). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Lawler, E. E. (1973). Motivation in Work Organizations. Monterey, CA: Brooks/Cole.
 • Moustakas, C.E. (1961). Loneliness. NY: Prentice-Hall.
 • Neto, F. ve Barros, J. (2000). Psychosocial concomitants of loneliness among students of Cape Verde and Portugal. Journal of Psychology, 134(5), 503- 514.
 • Perlman, D. ve Peplau, L. A. (1982). Theoretical approaches to loneliness. L. A. Peplau ve D. Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy. (s. 123-134). NY: John Wiley and Sons.
 • Perlman, D. (1989). Further reflections on the present state of loneliness research. M. Hojat ve R. Crandall (Eds.), Loneliness: Theory, research and applications (s. 51-56). Newbury Park, California: Sage.
 • Ponder, D. (1987). The Challenge for School Leaders: Attracting and Retaining Good Teachers. W. Greenfield (Ed.), Instructional Leadership Concepts, issues and Controversies (s.287-301). Boston: Allyn ve Bacon.
 • Russel, D., Cutrano, C. E., Rose, J., ve Yurko, K. (1984). Social and emotional loneliness: An examination of Weiss’s typology of loneliness. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 1313-1321.
 • Schwab, D. P., Cummings, L. L. (1970). Theories of Performance and Satisfaction. A Review. Industrial Relations, 9. 408-430.
 • Spector, P. E. (1997). Job Satisfaction: Application, Assessment, Cause, and Consequences. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Staw, B. M. (1984). Organizational Behavior: A Review and Reformulation of the Field’s Outcome Variables. Annual Review of Psychology, 35, 627- 266.
 • Vincenzi, H. ve Grabosky, F. (1987). Measuring the Emotional/Social Aspects of Loneliness and Isolation. Hojat, M. ve Crandall, R. (Eds.), Loneliness: Theory, Research, and Applications (s. 257-270). Newbury Park, CA: Sage Publishing.
 • Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Weiss, R. S. (1989). Reflections on the present state of loneliness research. In M. Hojat ve R. Crandall (Eds.), Loneliness: Theory, research and applications (s. 51-56). NewburyPark, California: Sage.
APA ŞİŞMAN M, Turan S (2004). BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma). , 117 - 128.
Chicago ŞİŞMAN MEHMET,Turan Selahattin BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma). (2004): 117 - 128.
MLA ŞİŞMAN MEHMET,Turan Selahattin BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma). , 2004, ss.117 - 128.
AMA ŞİŞMAN M,Turan S BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma). . 2004; 117 - 128.
Vancouver ŞİŞMAN M,Turan S BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma). . 2004; 117 - 128.
IEEE ŞİŞMAN M,Turan S "BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma)." , ss.117 - 128, 2004.
ISNAD ŞİŞMAN, MEHMET - Turan, Selahattin. "BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma)". (2004), 117-128.
APA ŞİŞMAN M, Turan S (2004). BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 117 - 128.
Chicago ŞİŞMAN MEHMET,Turan Selahattin BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5, no.1 (2004): 117 - 128.
MLA ŞİŞMAN MEHMET,Turan Selahattin BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.1, 2004, ss.117 - 128.
AMA ŞİŞMAN M,Turan S BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004; 5(1): 117 - 128.
Vancouver ŞİŞMAN M,Turan S BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004; 5(1): 117 - 128.
IEEE ŞİŞMAN M,Turan S "BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma)." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, ss.117 - 128, 2004.
ISNAD ŞİŞMAN, MEHMET - Turan, Selahattin. "BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma)". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5/1 (2004), 117-128.