Yıl: 2014 Cilt: 56 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 13 - 16 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran çocukların 0-24 ay arasındaki aşılama durumlarının değerlendirilmesi

Öz:
Aşılama güvenli ve etkili bir halk sağlığı uygulamasıdır. Buçalışmada, polikliniğimize başvuran çocukların aşılama durumlarıve aşılamayı etkileyen faktörler değerlendirilmiştir. Bu çalışmaya,Kayseri Asker Hastanesi Çocuk polikliniğine başvuran ve 0-24ay aşılama kayıtları tam olan 372 çocuk alınmıştır. Kayıtlardansosyodemografik özellikler ve 0-24 ay arası aşılama durumu alındı.En az bir kez eksik aşısı olanlar eksik aşılı olarak kabul edildi. Ulusalaşı takviminde olmayan aşılardan birini, en az bir kez yaptıranlarözel aşı yaptıranlar grubuna alınmıştır. Çalışmaya alınan çocuklarınyaş ortalaması 8.36 2.52 (7-18 yaş) idi. Toplam 317 (% 85.2)çocuk tam aşılı, 55 (% 14.8) çocuk eksik aşılıydı. Haemophilusinfluenzae tip aşısı, 782 lik oranla en çok eksik yapılan aşıydı.Toplam 324 (% 85.2) çocuğun en az bir özel aşı yaptırdığı, 48 (%12.9) çocuğun hiç özel aşı yaptırmadığı görüldü. Yedi yaşındaolanlarda eksik aşılamanın daha fazla olduğu (p 0.05) ve kardeşsayısı 23 olanlarda tam aşılama oranlarının daha yüksek olduğugörüldü (p 0.05). Aşılamada daha başarılı olabilmek için, özellikleulusal aşı takvimine yeni giren aşılarla ilgili, toplumun her ferdineulaşacak şekilde, yerel ve ulusal düzeyde tanıtma ve bilgilendirmeyapılmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Sosyoloji Pediatri

Investigation of 0-24 months vaccination status in children applied to pediatric outpatient clinic in military hospital

Öz:
Vaccination is safe and effective public health practice. This studywas performed to determine vaccination status and factors affectingvaccination in children admitted to our outpatient pediatric clinic.total of 372 patients having complete 0-24 months vaccinationrecords in Kayseri Military Hospital were analyzed. Data includingsociodemographic features and 0-24 months vaccination status wasobtained. Children were accepted as incomplete vaccinated if theyhad missed at least one vaccine dose. Children vaccinated withvaccine not in the National vaccination schedule were accepted asprivate vaccinated. The mean age was 8.36 2.52 (7-18 years).total of 317 (852%) children were complete vaccinated and 55(14.8%) were incomplete vaccinated. Haemophilus influenzae typewith ratio of 78.2% was the most incomplete vaccine. Atotal of 324(852%) children were immunized at least one private vaccine and48 (12.9%) children were not immunized with any private vaccine.The incomplete vaccinations were more prevalent at the age ofyears (p 0.05) and in the children having <3 siblings (p 0.05). Tobe more successful in vaccination, informative programs reaching toall public in local and national level should be considered about thevaccines especially new ones in practice.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Sosyoloji Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • http:/!www.emro.who.int/entity/vpi/Vaccine—preventable diseases and immunization.
 • Özlem Özkan, Aslıhan Çatıker. Bolu İl Merkezi’ndeki Çocukların Aşılılık Durumları ve Engelleri. Sted 2006;15(10):171—178.
 • Mehmet Ali Kurçer, Zeynep Şimşek, Abdullah Solmaz, Yüksel Dedeoğlu, Remziye GüleI. Şanlıurfa Harrankapı Sağlık Ocağı Bölgesi’nde 0—2 Yaş Çocuk ve Gebelerde Aşılanma Oranları ve Aşılanmada Sorunlar. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;2(2):10—15.
 • Şefika Mutlu, Dr. Hülya Öztüfekçi, Dr. Neşe Bardakçı İzmir'de Lot Kalite Araştırma Yöntemi ile 13—24 Aylık Çocuklarda Aşılanma Durumunun İncelenmesi. sted 2002; (1 0):380—382.
 • UNICEF. Dünya çocuklarının durumu. 2005.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2008 Altun Ş. 6—14 yaş arası çocuklarda aşılanma oranı ve ailelerin özel aşılarla ilgili bilgi düzeyi. T.C Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2008 Sy :1—52
 • Mengüç, Y. ay—24 ay arasındaki çocuklarda aşılanma oranlarıve ailelerin sosyodemografik verileri. T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2007 Sy :1—45
 • Gülhan Yiğitalp, Melikşah Ertem. Diyarbakır İlinde 0—12 Aylık Çocukların Aşıya Devamsızlık Nedenleri. TAF Prev Med Bull 2008; 7(4):277—284.
 • Abdulraheem |. S. OnajoleA. T., JimohA.A. G. and Oladipo A. R. Reasons for incomplete vaccination and factors for missed opportunitiesamong rural Nigerian children. Journal of Public Health and Epidemiology 2011;3(4):194—203,
 • Konstantyner T, Taddei JA, Rodrigues LC. Risk factors for incomplete vaccination in children less than 18 months of age attending the nurseries of day—care centres in Sao Paulo, Brazil. Vaccine. 2011 Nov 21;29(50):9298—302.
 • Turan Buzgan. Türkiye'de Dünden Bugüne Aşılama Politikaları. Pediatr Inf 2011; (1): 235—8.
 • Arzu Uzuner, Mehmet Akman, Özlem Altıokka, Uğur Çelik, İbrahim Abubeker, Armağan Varol. Yeni doğum yapmış annelerin çocukluk çağı aşıları hakkındaki bilgi düzeyi. Türkiye Klinikleri Pediatri 2005, 14:1—9.
 • Bates AS, Wolinsky FD. Personal, financial, and structural barriers to immunization in socioeconomically disadvantaged urban children. Pediatrics. 1998;101(4):591—6.
 • Centers for Disease Control and Prevention(CDC). Recommended Immunization Schedules for Persons Aged Through 18 Years United States, 2011. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 2011 ;60 (5):1—4.
APA Gulgun M, FİDANCI M, KARAOĞLU A, GÜNEŞ Ö, KESİK V, ALTUN S, BABACAN O, SALDIR M (2014). Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran çocukların 0-24 ay arasındaki aşılama durumlarının değerlendirilmesi. , 13 - 16.
Chicago Gulgun Mustafa,FİDANCI Muzaffer Kürşat,KARAOĞLU Abdulbaki,GÜNEŞ Ömer,KESİK Vural,ALTUN Sa|ih,BABACAN Oğuzhan,SALDIR Mehmet Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran çocukların 0-24 ay arasındaki aşılama durumlarının değerlendirilmesi. (2014): 13 - 16.
MLA Gulgun Mustafa,FİDANCI Muzaffer Kürşat,KARAOĞLU Abdulbaki,GÜNEŞ Ömer,KESİK Vural,ALTUN Sa|ih,BABACAN Oğuzhan,SALDIR Mehmet Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran çocukların 0-24 ay arasındaki aşılama durumlarının değerlendirilmesi. , 2014, ss.13 - 16.
AMA Gulgun M,FİDANCI M,KARAOĞLU A,GÜNEŞ Ö,KESİK V,ALTUN S,BABACAN O,SALDIR M Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran çocukların 0-24 ay arasındaki aşılama durumlarının değerlendirilmesi. . 2014; 13 - 16.
Vancouver Gulgun M,FİDANCI M,KARAOĞLU A,GÜNEŞ Ö,KESİK V,ALTUN S,BABACAN O,SALDIR M Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran çocukların 0-24 ay arasındaki aşılama durumlarının değerlendirilmesi. . 2014; 13 - 16.
IEEE Gulgun M,FİDANCI M,KARAOĞLU A,GÜNEŞ Ö,KESİK V,ALTUN S,BABACAN O,SALDIR M "Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran çocukların 0-24 ay arasındaki aşılama durumlarının değerlendirilmesi." , ss.13 - 16, 2014.
ISNAD Gulgun, Mustafa vd. "Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran çocukların 0-24 ay arasındaki aşılama durumlarının değerlendirilmesi". (2014), 13-16.
APA Gulgun M, FİDANCI M, KARAOĞLU A, GÜNEŞ Ö, KESİK V, ALTUN S, BABACAN O, SALDIR M (2014). Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran çocukların 0-24 ay arasındaki aşılama durumlarının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 56(1), 13 - 16.
Chicago Gulgun Mustafa,FİDANCI Muzaffer Kürşat,KARAOĞLU Abdulbaki,GÜNEŞ Ömer,KESİK Vural,ALTUN Sa|ih,BABACAN Oğuzhan,SALDIR Mehmet Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran çocukların 0-24 ay arasındaki aşılama durumlarının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 56, no.1 (2014): 13 - 16.
MLA Gulgun Mustafa,FİDANCI Muzaffer Kürşat,KARAOĞLU Abdulbaki,GÜNEŞ Ömer,KESİK Vural,ALTUN Sa|ih,BABACAN Oğuzhan,SALDIR Mehmet Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran çocukların 0-24 ay arasındaki aşılama durumlarının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, vol.56, no.1, 2014, ss.13 - 16.
AMA Gulgun M,FİDANCI M,KARAOĞLU A,GÜNEŞ Ö,KESİK V,ALTUN S,BABACAN O,SALDIR M Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran çocukların 0-24 ay arasındaki aşılama durumlarının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 2014; 56(1): 13 - 16.
Vancouver Gulgun M,FİDANCI M,KARAOĞLU A,GÜNEŞ Ö,KESİK V,ALTUN S,BABACAN O,SALDIR M Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran çocukların 0-24 ay arasındaki aşılama durumlarının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 2014; 56(1): 13 - 16.
IEEE Gulgun M,FİDANCI M,KARAOĞLU A,GÜNEŞ Ö,KESİK V,ALTUN S,BABACAN O,SALDIR M "Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran çocukların 0-24 ay arasındaki aşılama durumlarının değerlendirilmesi." Gülhane Tıp Dergisi, 56, ss.13 - 16, 2014.
ISNAD Gulgun, Mustafa vd. "Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran çocukların 0-24 ay arasındaki aşılama durumlarının değerlendirilmesi". Gülhane Tıp Dergisi 56/1 (2014), 13-16.