Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: Ergonomi 2016 Sayfa Aralığı: 81 - 88 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TABLETLERİN KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi, elektronik sektöründe de hızlı değişimlerin yaşanmasını beraberinde getirmektedir. Sektörde yaşanan bu değişimler en çok bilgisayar sistemlerinde etkisini göstermektedir. Bu etki ilk olarak masaüstü bilgisayarların taşınabilir olması ihtiyacı ile ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç, dizüstü bilgisayarların geliştirilmesini sağlamış ve sonrasında taşınabilir bilgisayarların ebatları daha da küçültülmüştür. Bununla birlikte, kullanıcılar tarafından zarif ve ince bilgisayarlara ilişkin ihtiyacın artmasıyla tablet teknolojisi ortaya çıkmıştır. Teknoloji seviyesi arttıkça ürün fonksiyonları karmaşıklaştığı için tablet teknolojilerinden kullanıcıların etkin olarak yararlanabilmesi zaman almıştır. Bu durum ürün kullanılabilirliğini de etkilemektedir. Bu çalışmada farklı tablet markalarının kullanılabilirlik açısından karşılaştırılması yapılmıştır. Altı farklı tablet markası beş karar verici tarafından değerlendirilmiştir. Tablet markalarının değerlendirilmesinde ekranın sağlam olması, uyarı sisteminin etkinliği, hafif olması, işletim kolaylığı, şarj dolum süresinin kısa olması, şarj ömrünün uzun olması, işlem hızı, fotoğraf ve video görüntü kalitesi, bir sonraki işlem için yönlendirme etkinliği olmak üzere dokuz kriter dikkate alınmıştır. Kriter ağırlıklarının belirlenmesinde SWARA (Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis), alternatiflerin sıralanmasında ise COPRAS (Complex Proportional Assessment) kullanılmıştır.SWARA ile elde edilen, kriter ağırlıklarına göre, en önemli kullanılabilirlik kriteri, 0.41 oranı ile ekranın sağlam olması olarak bulunmuştur. Ayrıca birinci tablet markasının ilk sırada tercih edildiği belirlenmiştir
Anahtar Kelime:

EVALUATION OF TABLETS ACCORDING TO USABILITY CRITERIA BY USING MULTI CRITERIA DECISION MAKING APPROACH

Öz:
Today, rapid advancement in technology brings with together occurrence of rapid changes in electronic sector. These changes in electronic sector show their effects at most in computer systems. This affect is first appeared in the requirement of being portable of desktop computers. This need has provided the development of laptops and after this; the dimensions of the portable computers have been further reduced. Tablet technology has emerged with the increasing need of sleek and slim computer by this way. As technology increases, complex product functions increase it has taken time to take advantage of tablet technologies for active users. This situation also affects product usability. Different tablet brands are compared in terms of their usability in this study. In this context, five decision makers (DMs) evaluate six different tablet brands. Nine criteria are considered as the strength of the screen, the effectiveness of the warning system, weight, ease of operation, full charging time, battery life, processing speed, photo and video image quality, orientation event for the next operation in usability comparisons. To determine the weight of the criteria SWARA (Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis), to rank the alternatives COPRAS (Complex Proportional Assessment) are implemented. According to criteria weights obtained from SWARA, the most important usability criterion is found to be strength of the screen with the value of 0,41. In addition, it is identified that the first tablet brand is preferred at first rank.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Atalay, K. D., & Eraslan, E. 2014. Multi‐Criteria Usability Evaluation of Electronic Devices in a Fuzzy Environment. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 24(3), 336-347.
 • Atman, T., 2013, Türkiye Elektronik Sanayinin Tarihi ve Günümüzdeki Durum, www.emo.org.tr, 62-68.
 • Bal, O., 2010. Teknolojinin Sosyo-ekonomik Yapıya Etkileri, Akademik Bakış Dergisi, 20, 1-23.
 • Bernard, Y., Bradley, M.D., Lloyd, A.D., 2013. Learning to Use New Technologies by Older Adults: Perceived Difficulties, Experimentation Behaviour and Usability, Computers in Human Behavior, 29(4), 1715-1724.
 • Büyüközkan, G., Kahraman, C. ve Ruan, D. 2004. A fuzzy multi-criteria decision approach for software development strategy selection. International Journal of General Systems, 33(2-3), 259-280.
 • Isabwe, G.M.N., 2012. Investigating the Usability of iPad Mobile Tablet in Formative Assessment of a Mathematics Course, International Conference on Information Society (i-Society), 25-28 June, 39-44.
 • Işıklar, G. ve Büyüközkan, G. 2007. Using a multicriteria decision making approach to evaluate mobile phone alternatives. Computer Standards & Interfaces, 29(2), 265-274.
 • Kersuliene, V., Zavadskas, K.E., Turskis, Z., 2011. Selection of Rational Dispute Resolution Method by Applying New Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA), Journal of Business Economics and Management, 11(2), 243-258.
 • Nielsen, J., 1994. Usability engineering. Elsevier.
 • Pearson, J. M. ve Pearson, A. M. 2008. An exploratory study into determining the relative importance of key criteria in web usability: a multi-criteria approach.Journal of Computer Information Systems, 48(4), 115-127.
 • Pereira, A., Miller, T., Huang, Y-M., Odell, D., and Rempel, D., 2013. Holding a Tablet Computer with One Hand: Effect of Tablet Design Features on Biomechanics and Subjective Usability Among Users with Small Hands, Ergonomics, 56(9), 1363- 1375.
 • Wixon, D., & Wilson, C. (1997). The usability engineering framework for product design and evaluation. Handbook of human-computer interaction, 2, 653-68.
 • Wyeth, P., MvEvan, M., Roe, P., and MacColl, I., 2011. Expressive Interactions: Tablet Usability for Young Mobile Learners”, Proceedings of the 23rd Austuralian Computer-Human Interaction Conference, 311-314.
 • Zavadskas, K.E., Kaklauskas, A., and Sarka, V., 1994. The New Method of Multicriteria Complex Proportional Assessment of Projects, Technological and Economic Development of Economy, 1(3), 131-139.
APA Can G, ATALAY K, Eraslan E (2017). TABLETLERİN KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ. , 81 - 88.
Chicago Can Gülin Feryal,ATALAY Kumru Didem,Eraslan Ergün TABLETLERİN KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ. (2017): 81 - 88.
MLA Can Gülin Feryal,ATALAY Kumru Didem,Eraslan Ergün TABLETLERİN KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2017, ss.81 - 88.
AMA Can G,ATALAY K,Eraslan E TABLETLERİN KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2017; 81 - 88.
Vancouver Can G,ATALAY K,Eraslan E TABLETLERİN KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2017; 81 - 88.
IEEE Can G,ATALAY K,Eraslan E "TABLETLERİN KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.81 - 88, 2017.
ISNAD Can, Gülin Feryal vd. "TABLETLERİN KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ". (2017), 81-88.
APA Can G, ATALAY K, Eraslan E (2017). TABLETLERİN KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(Ergonomi 2016), 81 - 88.
Chicago Can Gülin Feryal,ATALAY Kumru Didem,Eraslan Ergün TABLETLERİN KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5, no.Ergonomi 2016 (2017): 81 - 88.
MLA Can Gülin Feryal,ATALAY Kumru Didem,Eraslan Ergün TABLETLERİN KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.5, no.Ergonomi 2016, 2017, ss.81 - 88.
AMA Can G,ATALAY K,Eraslan E TABLETLERİN KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 2017; 5(Ergonomi 2016): 81 - 88.
Vancouver Can G,ATALAY K,Eraslan E TABLETLERİN KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 2017; 5(Ergonomi 2016): 81 - 88.
IEEE Can G,ATALAY K,Eraslan E "TABLETLERİN KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ." Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5, ss.81 - 88, 2017.
ISNAD Can, Gülin Feryal vd. "TABLETLERİN KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5/Ergonomi 2016 (2017), 81-88.