Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 735 - 756 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE İLİŞKİN ALGILARI

Öz:
Türkçe öğretim programında ders kitaplarına seçilecek metinlerde bulunması gereken özelliklerle ilgili pek çok bilgi yer almaktadır. Türkçe ders kitaplarına seçilen metinler, büyük ölçüde öğretim programlarında belirtilen bu özellikler dikkate alınarak belirlenmektedir. Metinler hakkında öğrencilerin ne düşündüğü, üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu araştırmanın amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlere yönelik görüş ve düşüncelerini ortaya koymaktır. Bu çalışma, dil öğretiminin temel malzemesi olan metinlerin öğrenciler tarafından nasıl algılandığı, metinlerde bulunması gereken özellikler ile ilgili öğrencilerin neler düşündüğü ve Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin hangilerinin sevilip sevilmediğini ortaya koyması açısından önemli görülmektedir. Araştırmanın çalışma grubu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Malatya'da bir ortaokulun 8. sınıfında öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 32 kız ve 30 erkek öğrenciden oluşmaktadır. Nitel bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada veriler, görüşme yapılarak elde edilmiştir. Veri toplama sürecinde dokuz sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, Türkçe ders kitaplarının hem uzun hem kısa metinlerden oluştuğu; metinlerin ilgi çekici olduğu; metinlerden öğrenilen bilgilerin ve çıkarılan derslerin günlük hayatta işe yaradığı; görsellerin metinle uyumlu olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Beğenilen metinler konusunda kız ve erkek öğrenciler arasında görüş farklılıkları bulunduğu belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularına bağlı olarak ders kitaplarına seçilecek metinlerle ilgili çeşitli öneriler getirilmiştir
Anahtar Kelime:

8TH GRADE SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS RELATED TO TEXTS IN TURKISH TEXTBOOKS

Öz:
In the Turkish curriculum, there is much information about the features to be included in the texts selected for the textbooks. The selected texts in Turkish textbooks are determined by considering these features. The aim of this study is to determine 8th grade secondary school students’ perceptions related to texts in Turkish textbooks. This study seems important to reveal how the texts which are the basic materials of language teaching are perceived by the students, what the students thought about the features to be included in the texts and which texts in Turkish textbooks are popular or unpopular. Working group of the study consisted of 32 female and 30 male students participated in the research voluntarily and studying at 8thgrade of a school in Malatya in 2013-2014 academic year. Data were obtained by interviewing in this qualitative study. Semi-structured interview forms were used during data collection process. The data were analyzed using content analysis model. At the end of the study, Students' views on some issues such as the length, attraction and images of the text and its association with everyday life. Some suggestions about the texts to be selected have been given at the end of the study by interpreting the findings
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ÇEÇEN M, ÖZ G, KURNAZ H (2016). SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE İLİŞKİN ALGILARI. , 735 - 756.
Chicago ÇEÇEN Mehmet Akif,ÖZ Gülşah,KURNAZ HASAN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE İLİŞKİN ALGILARI. (2016): 735 - 756.
MLA ÇEÇEN Mehmet Akif,ÖZ Gülşah,KURNAZ HASAN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE İLİŞKİN ALGILARI. , 2016, ss.735 - 756.
AMA ÇEÇEN M,ÖZ G,KURNAZ H SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE İLİŞKİN ALGILARI. . 2016; 735 - 756.
Vancouver ÇEÇEN M,ÖZ G,KURNAZ H SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE İLİŞKİN ALGILARI. . 2016; 735 - 756.
IEEE ÇEÇEN M,ÖZ G,KURNAZ H "SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE İLİŞKİN ALGILARI." , ss.735 - 756, 2016.
ISNAD ÇEÇEN, Mehmet Akif vd. "SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE İLİŞKİN ALGILARI". (2016), 735-756.
APA ÇEÇEN M, ÖZ G, KURNAZ H (2016). SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE İLİŞKİN ALGILARI. Turkish Studies (Elektronik), 11(3), 735 - 756.
Chicago ÇEÇEN Mehmet Akif,ÖZ Gülşah,KURNAZ HASAN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE İLİŞKİN ALGILARI. Turkish Studies (Elektronik) 11, no.3 (2016): 735 - 756.
MLA ÇEÇEN Mehmet Akif,ÖZ Gülşah,KURNAZ HASAN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE İLİŞKİN ALGILARI. Turkish Studies (Elektronik), vol.11, no.3, 2016, ss.735 - 756.
AMA ÇEÇEN M,ÖZ G,KURNAZ H SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE İLİŞKİN ALGILARI. Turkish Studies (Elektronik). 2016; 11(3): 735 - 756.
Vancouver ÇEÇEN M,ÖZ G,KURNAZ H SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE İLİŞKİN ALGILARI. Turkish Studies (Elektronik). 2016; 11(3): 735 - 756.
IEEE ÇEÇEN M,ÖZ G,KURNAZ H "SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE İLİŞKİN ALGILARI." Turkish Studies (Elektronik), 11, ss.735 - 756, 2016.
ISNAD ÇEÇEN, Mehmet Akif vd. "SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE İLİŞKİN ALGILARI". Turkish Studies (Elektronik) 11/3 (2016), 735-756.