Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1065 - 1090 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS VE ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Öz:
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen alımı yaparken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği KPSS sınavını adaylara uygulamakta ve bu sınavın sonuçlarına göre belirlediği alanlarda, belirlediği kadar öğretmen atamaktadır. Öğretmenlik alımı için A Grubu Kadrolar KPSS her yıl yapılmakta ve alınan puanlar iki yıl geçerliliğini korumaktadır(ÖSYM, 2015a). 2012 yılına kadar yapılan KPSS'de adaylar sadece eğitim bilimleri, genel kültür ve genel yetenek alanlarına tabi tutulurken, 2012 yılında yapılan bir değişiklikle artık adaylara öğretmenlik alan sınavı da uygulanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, lisans eğitiminden sonra Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak atanabilmeyi amaçlayan öğretmen adaylarının KPSS ve öğretmenlik atamaları hakkındaki görüşlerini metaforlar aracılığıyla betimlemektir. Bu amaç doğrultusunda var olan durumları betimlemeye çalışan betimsel araştırma yöntemine başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulmuş olan bir görüşme formundan yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıflarında okuyan 400 öğrenci ve ayrıca Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen Öğretmenlik Formasyon Eğitimine katılan Fen Edebiyat Fakültesi mezunu 200 öğrenci oluşturmuştur. Eksik görüş belirten öğretmen adayları çıkarıldıktan yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel ve içerik analizinden yararlanılmıştır. KPSS ve öğretmenlik atamalarının öğretmen adaylarında uyandırmış olduğu duygu ve izlenimler metaforlar yoluyla açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun KPSS ve ÖABT sonucunda atamaların yapılması gerektiği düşüncesinde oldukları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının KPSS'ye ilişkin düşüncelerini yansıtan metaforların yarış, hastalık, kabus, rotasızlık, saçmalık ve yaratık kategorileri altında; kadrolu öğretmenlik yapmaya ilişkin metaforların güzel duygular, imkansız, huzur, hayal ve güven kategorileri altında; ücretli öğretmenlikle ilgili olarak, kabus- korku, polyanacılık, esaret ve statü farkı kategorileri altında toplandığı sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

THE OPINIONS OF CANDIDATE TEACHERS ABOUT KPSS AND THE BRANCH TEST

Öz:
When selecting teachers, the Ministry of National Education apply the Civil Servant Selection Examination, designed by Student Selection and Placement Centre (OSYM) to the candidates and assign certain number of teachers to the fields determined according to this examination results. For teacher recruitment group A Posts KPSS is carried out every year and the scores are valid for two years (OSYM, 2015a). Until 2012 the candidates were subject to only educational science, general knowledge and skills tests while with a change in 2012 teaching field test is also applied to the candidates now. The aim of this research is to describe the opinions of candidate teachers, who wish to be appointed as teachers in Ministry of National Education, about Civil Servant Selection Examination (KPSS) and the Branch Test through metaphors. In direction of this purpose, descriptive research methods, which try to define existing situations, have been used. An interview form of multiple-choice and open-ended questions has been employed as data collection tool. The study population consists of 400 senior students studying in University of Siirt Faculty of Education and 200 students graduated from Faculty of Arts and Sciences and currently participating to pedagogic formation course offered by University of Siirt, Centre for Continuing Education. After eliminating the ones who have not completed the interview form, opinions of 465 candidate teachers have been evaluated. SPSS 15 program have been utilized in the analysis of obtained data, moreover descriptive and content analysis have been used for qualitative data. In the analysis of qualitative data, it has been tried to explain the feelings and impressions of candidate teachers due to KPSS and the Branch Test through metaphors. Comments and recommendations have been provided considering the findings. Metaphors reflecting the opinions of candidate teachers about KPSS are clustered around competition, sickness, nightmare, courselessness, senselessness, and alien categories. Metaphors reflecting the opinions of candidate teachers about being a full-time staff at a public school are clustered around good emotions, impassibleness, peace, imagination, and reliance categories. Finally, metaphors reflecting the opinions of candidate teachers about being a part-time staff at a public school are clustered around nightmare, Pollyannaism, slavery, and difference in social status categories.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA EPÇAÇAN C (2016). ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS VE ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. , 1065 - 1090.
Chicago EPÇAÇAN Cevdet ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS VE ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. (2016): 1065 - 1090.
MLA EPÇAÇAN Cevdet ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS VE ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. , 2016, ss.1065 - 1090.
AMA EPÇAÇAN C ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS VE ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. . 2016; 1065 - 1090.
Vancouver EPÇAÇAN C ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS VE ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. . 2016; 1065 - 1090.
IEEE EPÇAÇAN C "ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS VE ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ." , ss.1065 - 1090, 2016.
ISNAD EPÇAÇAN, Cevdet. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS VE ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". (2016), 1065-1090.
APA EPÇAÇAN C (2016). ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS VE ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies (Elektronik), 11(3), 1065 - 1090.
Chicago EPÇAÇAN Cevdet ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS VE ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies (Elektronik) 11, no.3 (2016): 1065 - 1090.
MLA EPÇAÇAN Cevdet ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS VE ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.11, no.3, 2016, ss.1065 - 1090.
AMA EPÇAÇAN C ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS VE ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2016; 11(3): 1065 - 1090.
Vancouver EPÇAÇAN C ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS VE ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2016; 11(3): 1065 - 1090.
IEEE EPÇAÇAN C "ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS VE ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ." Turkish Studies (Elektronik), 11, ss.1065 - 1090, 2016.
ISNAD EPÇAÇAN, Cevdet. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS VE ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Turkish Studies (Elektronik) 11/3 (2016), 1065-1090.