Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1115 - 1130 Metin Dili: Türkçe

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YABANCI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Öz:
Bilgisayar destekli dil öğretimi son yıllarda gelişen ve sürekli yenilenen bir alandır. Bilgisayar desteği, farklı boyutlarla dil öğretiminde kullanılmaktadır. Öğrenci-öğretmen etkileşiminin yanı sıra öğrenme ortamını oluşturan ana unsurların başında bilgisayar desteği gelmektedir. Ders materyallerinin farklı duyulara hitap etmesi, yabancı dil öğretiminde üzerinde en çok durulan konuların başında gelmektedir. Bilgisayar desteğinin önemi bu noktada ön plana çıkmaktadır. Çoklu ortam öğelerinin etkin bir şekilde kullanılması bilgisayar desteğiyle olmaktadır. Bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe derslerinin bilgisayar destekli yöntemle işlenmesi hakkında öğrenci görüşleri değerlendirilmiştir. Katılımcılara, yabancı dil olarak Türkçe derslerinin bilgisayar desteği ile işlenmesi hakkında sorular yöneltilmiştir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 84 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen ve Cronbach alpha değeri ,904 olan "Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi İle İlgili Öğrenci Görüşleri" anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde, her bir maddeye ait frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (X) hesaplanmıştır. Yabancı öğrenci görüşlerinin cinsiyet, yaş ve ana dili ailesi değişkenlerine göre anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığı araştırılmıştır. Elde edilen veriler tablolar halinde yorumlanmıştır. Araştırmada öğrencilerin görsel ve işitsel ögelerle ders işlenmekten hoşlandıkları ve bilgisayarı yabancı dil öğretiminde faydalı bir araç olarak gördükleri görülmüştür. Yabancı öğrenci görüşleri ile cinsiyet, yaş, ana dili ailesi değişkenleri arasında anlamlı bir fark görülmemiştir
Anahtar Kelime:

VIEWS OF INTERNATIONAL STUDENTS ON COMPUTER ASSISTED TURKISH LANGUAGE COURSE AS A FOREIGN LANGUAGE

Öz:
Computer-aided language learning is a field that has been developing and constantly changing in recent years. Computer aid is utilized for language instruction in various aspects. In addition to enhancing student - instructor interaction, computers stand out also as the main element of learning environment. Language instruction material appealing to multiple senses is currently one of the hot topics in language instruction, which attributes even more importance to computer aid. Computers enable the effective use of multimedia. This research analyzes students' views regarding computer support in learning Turkish as a foreign language. The participants were addressed questions related to computer support utilized in Turkish as a foreign language. The sample of the research is involves 84 participants learning Turkish as a foreign language at Istanbul University. Developed by the researchers of this study, "Student Views On Computer-Aided Foreign Language Instruction Survey", which had ,904 Cronbach Alpha value, was implemented within the study. For the analysis of the data, frequency (f), percentage (%), arithmetic mean (X). The presence of any possible significant difference between the views of the international students by gender, age and language family was examined. The study has shown that the students enjoyed classes supported by visual and audial elements and regarded computer-aided language instruction as a useful tool. No significant difference between the views of the international students by gender, age and language family was found
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA EROL H, GÜLCÜ İ (2016). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YABANCI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. , 1115 - 1130.
Chicago EROL Hasan Fehmi,GÜLCÜ İsmail YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YABANCI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. (2016): 1115 - 1130.
MLA EROL Hasan Fehmi,GÜLCÜ İsmail YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YABANCI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. , 2016, ss.1115 - 1130.
AMA EROL H,GÜLCÜ İ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YABANCI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. . 2016; 1115 - 1130.
Vancouver EROL H,GÜLCÜ İ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YABANCI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. . 2016; 1115 - 1130.
IEEE EROL H,GÜLCÜ İ "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YABANCI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ." , ss.1115 - 1130, 2016.
ISNAD EROL, Hasan Fehmi - GÜLCÜ, İsmail. "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YABANCI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ". (2016), 1115-1130.
APA EROL H, GÜLCÜ İ (2016). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YABANCI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies (Elektronik), 11(3), 1115 - 1130.
Chicago EROL Hasan Fehmi,GÜLCÜ İsmail YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YABANCI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies (Elektronik) 11, no.3 (2016): 1115 - 1130.
MLA EROL Hasan Fehmi,GÜLCÜ İsmail YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YABANCI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.11, no.3, 2016, ss.1115 - 1130.
AMA EROL H,GÜLCÜ İ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YABANCI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2016; 11(3): 1115 - 1130.
Vancouver EROL H,GÜLCÜ İ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YABANCI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2016; 11(3): 1115 - 1130.
IEEE EROL H,GÜLCÜ İ "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YABANCI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ." Turkish Studies (Elektronik), 11, ss.1115 - 1130, 2016.
ISNAD EROL, Hasan Fehmi - GÜLCÜ, İsmail. "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YABANCI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ". Turkish Studies (Elektronik) 11/3 (2016), 1115-1130.