SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİ İLE STRESLE BAŞA ÇIKMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 2333 - 2354 Metin Dili: Türkçe

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİ İLE STRESLE BAŞA ÇIKMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz:
Çatışma, farklı fikirdeki bireyler arasındaki etkileşimin doğal ve kaçınılmaz bir sonucudur. Ortaya çıkan bu çatışmayı yönetim biçimi ise bu kaçınılmaz sonucun faydasını veya zararını ortaya koymaktadır. Çatışma ortamının meydana getirdiği en önemli çıktılardan birisi olan stres ise bireylerin üstesinden gelmesi gereken diğer önemli bir olgudur. Bu çalışmanın amacı, işi gereği çevresindeki bireyler ile sürekli çok boyutlu etkileşim içerisinde bulunan sınıf öğretmenlerinin çatışma çözme becerileri ile maruz kaldıkları stres ile başa çıkma yöntemleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma yedi coğrafi bölgede bulunan 14 ilkokulda görev yapan 191 sınıf öğretmenini kapsamaktadır. Bu araştırmada, stresle başa çıkma yöntemlerini belirlemek için Aydın'ın (2008) geliştirdiği "Stresle Başa Çıkma Yöntemleri" ölçeği; çatışma çözme yöntemlerini belirlemek için ise Gümüşeli (2001) tarafından Türkçeye uyarlanan "Çatışma Çözme Becerileri" ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin stresle başa çıkma yöntemi olarak en fazla kendine güvenli yaklaşımı tercih ettikleri tespit edilmiştir. Bununla evli öğretmenlerin çaresizlik yaklaşımı, erkek ve 46 yaş üzeri öğretmenlerin iyimser yaklaşımı, 21 ve üzeri hizmet süresi olan öğretmenlerin boyun eğici yaklaşımı daha fazla tercih ettikleri sonucuna varılmıştır. Çatışma çözme becerilerine baktığımızda, sınıf öğretmenlerinin çatışma çözme yaklaşımı olarak tümleştirme yaklaşımını tercih ettikleri görülmektedir. 34-39 yaş aralığındaki ve 21 yıl üzeri hizmet süresi olan öğretmenlerin ödün verme yaklaşımını tercih ettikleri tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

RELATIONSHIP BETWEEN CONFLICT SOLVING SKILLS AND COPING WITH STRESS SKILLS OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’

Öz:
Conflict is natural and inevitable result of interaction between the individuals who have different ideas. Management approach of this emergent conflict determines benefits or damages of this inevitable result. Stress which is brought about by the conflict environment is an important phenomenon that the individuals must deal with. The purpose of this work is to investigate the relations between conflict management skills and stress handling skills of elementary school teachers who are exposed to continuously multi-dimension interaction with their environment because of working requirement. This study includes 191 elementary school teachers who serve in 14 cities of seven geographic regions in Turkey. Within the scope of this study, to determine stress coping styles and conflict handling skills, “Coping with Stress Styles” questionnaire, which has been developed by Aydın (2008) and “ROCI-II Conflict Handling Skills” questionnaire, which has been translated to Turkish by Gümüşeli (2001), has been applied to sample group. As a result of analysis; it has been detected that teachers preferred primarily self-confident approach for coping with stress. At the same time, it has been concluded that helpless approach was prefered by married teachers, optimistic approach by male and 46 years plus teachers, submissive approach by 21 years plus service time. When we look at the conflict handling skills, it has seen that teachers have prefered collaboration approach as the most effective way for conflict handling. At the same time, it has been concluded that accomodating approach was preferred by teachers who were 34-39 years old range and has 21 years above service time
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA VATANSEVER BAYRAKTAR H, YILMAZ K (2016). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİ İLE STRESLE BAŞA ÇIKMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik), 11(3), 2333 - 2354.
Chicago VATANSEVER BAYRAKTAR HATİCE,YILMAZ Kamile Özge SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİ İLE STRESLE BAŞA ÇIKMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik) 11, no.3 (2016): 2333 - 2354.
MLA VATANSEVER BAYRAKTAR HATİCE,YILMAZ Kamile Özge SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİ İLE STRESLE BAŞA ÇIKMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.11, no.3, 2016, ss.2333 - 2354.
AMA VATANSEVER BAYRAKTAR H,YILMAZ K SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİ İLE STRESLE BAŞA ÇIKMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik). 2016; 11(3): 2333 - 2354.
Vancouver VATANSEVER BAYRAKTAR H,YILMAZ K SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİ İLE STRESLE BAŞA ÇIKMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik). 2016; 11(3): 2333 - 2354.
IEEE VATANSEVER BAYRAKTAR H,YILMAZ K "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİ İLE STRESLE BAŞA ÇIKMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ." Turkish Studies (Elektronik), 11, ss.2333 - 2354, 2016.
ISNAD VATANSEVER BAYRAKTAR, HATİCE - YILMAZ, Kamile Özge. "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİ İLE STRESLE BAŞA ÇIKMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Turkish Studies (Elektronik) 11/3 (2016), 2333-2354.