Yıl: 2017 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 531 - 554 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.18026/cbayarsos.298136 İndeks Tarihi: 29-07-2022

DEVELOPMENTS AND GENERATIONS OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN ANADOLU UNIVERSITY

Öz:
An important objective of Anadolu University is to reach thebroader community through Open and Distance education. Thisobjective was carefully examined with data running from 1982 to 2014.With this in mind, linear models were used to examine the relationshipbetween time and the number of open access programs. Specificdummy variables were applied to represent the structural changesovertime in the models. The study also examines technological changesthat also contribute to structural breaks. In historical evaluations, ithas also been observed that new generations took place, especiallydepending on technological progress. Model III had the smalleststandard error and was therefore the best applicable model in thisstudy. The study also forecasted that, by 2016, the open and distanceprograms will reduce to about 35 and this signaled a need forincreasing and providing variety of programs to reach the broaderpopulace.Unlike other studies, this study was produced on program basisto make a future projection with the statistical methodology used. Theinformation obtained in the study is shared with the Faculty. It can beunderstood that faculty management has taken into account theresults of this study and increased the number of programs in 2016.
Anahtar Kelime: Anadolu University Open and Distance Education Time series Dummy Variable Structural Change

Konular: Beşeri Bilimler

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ JENERASYONLAR VE GELİŞMELER

Öz:
Anadolu Üniversitesi'nin en önemli hedefi, Açık ve Uzaktan Eğitim ile toplumun daha geniş tabanına ulaşmaktır. Bu hedef, 1982- 2014 yılları arasında açık ve uzaktan eğitim programlarının sayılarını içeren veriler kullanılarak dikkatle değerlendirilmiştir. Program sayısının zaman ile ilişkisi, lineer modeller perspektifinde incelenirken zaman içinde meydana gelen yapısal değişimleri modelde ifade edebilmek için bazı özel kukla değişkenler kullanılmıştır. Ayrıca çalışmamızda bu yapısal değişimlerin (kırılmaların) nedenleri değerlendirilirken, dünyadaki açık ve uzaktan eğitimin tarihçesi ile teknolojik değişimler dikkate alınmıştır. Tarihsel açıdan değerlendirmelerde yeni jenerasyonların özellikle teknolojik ilerlemelere bağlı olarak oluştuğu da gözden kaçmamıştır. Çalışmamızda, Model III en küçük standart hataya sahip olduğu için, en iyi model olarak seçilmiş ve 2016 yılı için yapılan öngörüde program sayısının 35'e düşeceği sonucuna ulaşılmıştır. Böylece, Anadolu Üniversitesi'nin toplumun daha geniş tabanına yayılma politikasından kopmamak için, program sayılarını ve çeşitliliğini artırması gerektiği uyarısı ortaya çıkmıştır. Bu çalışma program bazında, diğer çalışmalardan farklı olarak, kullanılan istatistiksel metodoloji ile geleceğe bir projeksiyon yapmak amacıyla üretilmiştir. Burada üretilen bilgiler Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı ile paylaşılmıştır. Fakülte Yönetiminin bu çalışmadaki sonuçları dikkate aldığı ve üretilen modellerin ve tahminlerin alternatif bir bakış açısıyla yönetime ışık tuttuğu 2016 yılındaki program sayılarındaki artıştan anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelime: Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Kukla Değişken Yapısal Değişim

Konular: Beşeri Bilimler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AĞAOĞLU, Embiya (1989). “İki Farklı Eğilime Sahip Zaman Serisinin Modellenmesi – (1970-1987) Türk İhracat Gelirlerine Uygun Tahmin Modeli”, Fen – Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2(1), 135- 149.
 • BARKAN, Murat (1998). “Açıköğretim’de DeğişimRüzgârları: İngiliz Açık Üniversitesi’nde Uygulanan Değişim ve Yeniden Yapılanma Programının UlaştığıSonuçların AÖF için Doğurgaları”, Kurgu Dergisi, 1(15), 288-310.
 • BATES, A.W. Tony (1991). “Third generation distance education: the challenge of new technology”, Research in Distance Education, 3(2), 10-15.
 • BATES, A.W. Tony (2005). Technology, E-learning and Distance Education, Second Edition, New York, Routledge
 • BATES, A.W. Tony (1993). ‘Theory and practice in the use of technology in distance education’, in: D. Keegan (Ed.) Theoretical Principles of Distance Education, New York, and Routledge.
 • CAMPION, Mick and RENNER, William (1992). “The supposed demise of Fordism-implications for distance education and open learning”, Distance Education, 13(1), 7-28.
 • DANIEL, John S. (1996). Mega –Universities and Knowledge Media: Technology Strategies for Higher Education, London: Kogan Page.
 • DRAPER, Norman Richard and SMITH, Harry (1981). Applied Regression Analysis, Second Edition, John Wiley and Sons. FARNES, Nick (1993). “Modes of Production: Fordism and Distance Education”, Open Learning, 8(1), 10-20.
 • HAMILTON, David (1990). Learning about Education: an unfinished curriculum, Philadelphia, Open University Press. HOLMBERG, Börje (1986). Growth and Structure of Distance Education, NH, Croom Helm.
 • KAUFMAN, David M. (1989). ‘Third generation course design in distance education’, in Sweet, R. (ed.) Post-Secondary Distance Education in Canada: Policies, Practices and Priorities, Athabasca: Athabasca University/Canadian Society for Studies in Education.
 • KEEGAN, Desmond (1990). Foundations of Distance Education, 2nd edn. New York, Routledge.
 • MASON, Robin (Ed.) (1992). Computer Conferencing: the last word, Victoria, British Columbia, Beach Holme.
 • MENZIES, Heather (1996). Whose Brave New World? The information highway and the new economy, Toronto, Between the Lines.
 • NIPPER, S. (1989). Third generation distance learning and computer conferencing, in: R. MANSON & A. KAYE (Eds) Mindweave: Communication, Computers and Distance Education, Toronto, Pergamon Press.
 • NOBLE, David F. (1995). Progress Without People: new technology, unemployment, and the message of resistance, Toronto, Between the Lines.
 • PETERS, Otto (1983). ‘Distance teaching and industrial production: a comparative interpretation in outline’, in Sewart, D., Keegan, D. and Holmberg, B. (eds) Distance Education: International Perspectives, London: Croom Helm.
 • SUMNER, Jennifer (2000). “Serving The System: A Critical History of Distance Education, Open Learning” The Journal of Open, Distance and e-Learning, 15(3), 267-285.
 • SHERRON, Gene T., and BOETTCHER, Judith V. (1997). Distance Learning: The Shift to Interactivity, CAUSE Professional Paper Series, 17, Published by CAUSE, Colorado, USA, 1-15
 • WILLIS, Barry (Ed.) (1994). Distance Education: strategies and tools Englewood Cliffs, NJ, Educational Technology.
 • WRIGTH, Wendy, (1995). Distance Education: Must it be ‘Outof-Sight, Out-of-Mind’ Education? Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education, ascilite 95 Conference, Melbourne, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=52BBD7 B36D36962BADF8D9ACA372EFF8?doi=10.1.1.560.6306&rep=rep1 &type=pdf (25.04.2015)
 • TAYLOR, James C. (1995). “Distance Education Technologies: The Fourth Generation”, Australian Journal of Educational Technology (AJET), 11 (2), 1-7
APA Beberoğlu B (2017). DEVELOPMENTS AND GENERATIONS OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN ANADOLU UNIVERSITY. , 531 - 554. 10.18026/cbayarsos.298136
Chicago Beberoğlu Bahar DEVELOPMENTS AND GENERATIONS OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN ANADOLU UNIVERSITY. (2017): 531 - 554. 10.18026/cbayarsos.298136
MLA Beberoğlu Bahar DEVELOPMENTS AND GENERATIONS OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN ANADOLU UNIVERSITY. , 2017, ss.531 - 554. 10.18026/cbayarsos.298136
AMA Beberoğlu B DEVELOPMENTS AND GENERATIONS OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN ANADOLU UNIVERSITY. . 2017; 531 - 554. 10.18026/cbayarsos.298136
Vancouver Beberoğlu B DEVELOPMENTS AND GENERATIONS OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN ANADOLU UNIVERSITY. . 2017; 531 - 554. 10.18026/cbayarsos.298136
IEEE Beberoğlu B "DEVELOPMENTS AND GENERATIONS OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN ANADOLU UNIVERSITY." , ss.531 - 554, 2017. 10.18026/cbayarsos.298136
ISNAD Beberoğlu, Bahar. "DEVELOPMENTS AND GENERATIONS OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN ANADOLU UNIVERSITY". (2017), 531-554. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.298136
APA Beberoğlu B (2017). DEVELOPMENTS AND GENERATIONS OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN ANADOLU UNIVERSITY. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 531 - 554. 10.18026/cbayarsos.298136
Chicago Beberoğlu Bahar DEVELOPMENTS AND GENERATIONS OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN ANADOLU UNIVERSITY. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15, no.1 (2017): 531 - 554. 10.18026/cbayarsos.298136
MLA Beberoğlu Bahar DEVELOPMENTS AND GENERATIONS OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN ANADOLU UNIVERSITY. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.1, 2017, ss.531 - 554. 10.18026/cbayarsos.298136
AMA Beberoğlu B DEVELOPMENTS AND GENERATIONS OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN ANADOLU UNIVERSITY. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 15(1): 531 - 554. 10.18026/cbayarsos.298136
Vancouver Beberoğlu B DEVELOPMENTS AND GENERATIONS OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN ANADOLU UNIVERSITY. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 15(1): 531 - 554. 10.18026/cbayarsos.298136
IEEE Beberoğlu B "DEVELOPMENTS AND GENERATIONS OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN ANADOLU UNIVERSITY." Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, ss.531 - 554, 2017. 10.18026/cbayarsos.298136
ISNAD Beberoğlu, Bahar. "DEVELOPMENTS AND GENERATIONS OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN ANADOLU UNIVERSITY". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15/1 (2017), 531-554. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.298136