Yıl: 2018 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 994 - 1019 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 20-09-2018

2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Öz:
Bu araştırmada, 2007 yılından itibaren uygulanmaya başlayan tarih dersi öğretim programı ile 2017 yılı tarih dersi öğretim programını vizyon, program yaklaşımı, hedefler, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme boyutları açısından karşılaştırmak amaçlanmıştır. Durum çalışması niteliğinde olan bu araştırmada nitel yaklaşım izlenmiştir. Araştırmanın veri toplama aşamasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2007 ve 2017 tarih programları doküman analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler betimsel analizle olarak yorumlanmıştır. Araştırmada 2007 tarih dersi öğretim programı ve 2017 programında doğrudan vizyon ifadesine rastlanılmamış, genel amaçlar ve giriş kısımlarında vizyon yerine kullanılan ifadeler bulunmuştur. 2017 programında kronolojik ve tematik anlayışın bir arada kullanıldığı ve öğrencilerin aktif katılımının önemsendiği; kazanım sayılarının %40 oranında azaldığı; değer ifadelerinedoğrudan yer verildiği; ünite sayılarının arttığı; konuların Osmanlı tarihi ağırlıklı olduğu; tarihsel düşünme becerilerine yenilerinin eklendiği; ilk kez yeterliliklerin yer aldığı; etkinlik örneklerinin bulunmadığı; beceri, değerler ve yeterliliklerin kazanımlarla ilişkilendirilmediği; değerlendirmenin ön, süreç ve son değerlendirme şeklinde üçlü bir yapıda olduğu ancak somutlaştırılamadığı vb. tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel

Comparison of 2007 and 2017 History Curricula

Öz:
The purpose of this study was to compare the 2007 history curriculum with the 2017 history curriculum in terms of visions, approaches, objectives, contents, learning experiences, and evaluation. In this case study, a qualitative approach was followed; 2007 and 2017 history curricula published by the Ministry of National Education were used as the data; and the content analysis technique was used to analyze them. The findings were interpreted descriptively. In the 2007 and 2017 curricula, the word “vision” wasn’t found; however, equivalent words were found in general aims and introduction parts. It was determined that a chronological and thematic approach was used in the 2017 curriculum; active participation was emphasized; the number of objectives decreased at 40%; the values were explicitly involved; the number of units increased; topics about Ottoman history were concentrated; additional historical thinking skills were included; the competencies were included for the first time; sample activities lacked; skills, values, and competencies weren’t ssociated with objectives; and evaluation was composed of pre-, process, and final evaluation, but they weren’t concretized.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA YILDIRIM T (2018). 2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. , 994 - 1019.
Chicago YILDIRIM TERCAN 2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. (2018): 994 - 1019.
MLA YILDIRIM TERCAN 2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. , 2018, ss.994 - 1019.
AMA YILDIRIM T 2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. . 2018; 994 - 1019.
Vancouver YILDIRIM T 2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. . 2018; 994 - 1019.
IEEE YILDIRIM T "2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması." , ss.994 - 1019, 2018.
ISNAD YILDIRIM, TERCAN. "2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması". (2018), 994-1019.
APA YILDIRIM T (2018). 2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 994 - 1019.
Chicago YILDIRIM TERCAN 2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 19, no.1 (2018): 994 - 1019.
MLA YILDIRIM TERCAN 2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, 2018, ss.994 - 1019.
AMA YILDIRIM T 2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(1): 994 - 1019.
Vancouver YILDIRIM T 2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(1): 994 - 1019.
IEEE YILDIRIM T "2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, ss.994 - 1019, 2018.
ISNAD YILDIRIM, TERCAN. "2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 19/1 (2018), 994-1019.