Yıl: 2003 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 40 - 63 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikçilik : 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama

Öz:
Son yirmi yıldır çevresel faktörlerdeki değişimin hızı, en başarılı işletmeleri bile önemli güçlüklerle karşı karşıya bırakmıştır. Bu durum, işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlama ve koruma aracı olarak yenilik üzerine yoğunlaşmalarına neden olmuştur. Bu noktadan hareketle bu çalışmada Türkiye'deki işletmelerin yenilik yapısı ve yenilik ile işletme performansı arasındaki ilişki 500 büyük sanayi işletmesi kapsamında incelenmiştir. Araştırma kapsamındaki işletmelerden elde edilen bulgulara göre: (i) İşletmelerin değişik alanlardaki yenilik faaliyetleri son beş yıl içinde istatistiksel bakımdan anlamlı bir düzeyde artmıştır. (ii) Farklı alanlardaki yenilik yapma düzeyi, işletmelerin içinde bulundukları sektördeki rekabet yoğunluğunu algılama düzeyi ile uyguladıkları rekabet stratejisine bağlı olarak değişmektedir. (iii) Daha yenilikçi işletmelerin işletme performansı, daha az yenilikçi işletmelerin performansına göre daha yüksektir.
Anahtar Kelime: yenilik işletme performansı imalat sanayii rekabetçi üstünlük

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans

-

Öz:
The rate of change in the business environment during the last two decades was unprecedented and created new challenges for even the most successful organizations. This has led to an increased focus on innovation as a means of creating and maintaining sustainable competitive advantage. In this perspective, this paper examines the relationship between innovation level and business performances in the top 500 industrialized manufacturing companies in Turkey. The results of the study indicate that: (i) Over, the research horizon companies, in a statistically significant manner, have increased the level of innovation. (ii) Level of innovation is related to competitive situation in the market as perceived by participants and to the generic competitive strategy implemented by companies, (iii) More innovative firms business performance is higher compared to less innovative firms.
Anahtar Kelime: competitive advantage innovation enterprises performance manufacturing industry

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA GÜLEŞ H, BÜLBÜL H (2003). İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikçilik : 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama. , 40 - 63.
Chicago GÜLEŞ Hasan Kürşat,BÜLBÜL HASAN İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikçilik : 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama. (2003): 40 - 63.
MLA GÜLEŞ Hasan Kürşat,BÜLBÜL HASAN İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikçilik : 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama. , 2003, ss.40 - 63.
AMA GÜLEŞ H,BÜLBÜL H İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikçilik : 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama. . 2003; 40 - 63.
Vancouver GÜLEŞ H,BÜLBÜL H İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikçilik : 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama. . 2003; 40 - 63.
IEEE GÜLEŞ H,BÜLBÜL H "İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikçilik : 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama." , ss.40 - 63, 2003.
ISNAD GÜLEŞ, Hasan Kürşat - BÜLBÜL, HASAN. "İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikçilik : 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama". (2003), 40-63.
APA GÜLEŞ H, BÜLBÜL H (2003). İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikçilik : 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1), 40 - 63.
Chicago GÜLEŞ Hasan Kürşat,BÜLBÜL HASAN İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikçilik : 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 4, no.1 (2003): 40 - 63.
MLA GÜLEŞ Hasan Kürşat,BÜLBÜL HASAN İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikçilik : 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, 2003, ss.40 - 63.
AMA GÜLEŞ H,BÜLBÜL H İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikçilik : 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2003; 4(1): 40 - 63.
Vancouver GÜLEŞ H,BÜLBÜL H İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikçilik : 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2003; 4(1): 40 - 63.
IEEE GÜLEŞ H,BÜLBÜL H "İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikçilik : 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama." Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 4, ss.40 - 63, 2003.
ISNAD GÜLEŞ, Hasan Kürşat - BÜLBÜL, HASAN. "İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak Yenilikçilik : 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 4/1 (2003), 40-63.