Yıl: 2002 Cilt: 39 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 25 - 32 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Örtü altına alınmış asmada üzümün omca üzerinde muhafazası üzerine bir araştırma

Öz:
Sofralık üzümler örtü altında genel olarak erkencilik amacıyla yetiştirilirler. Bu çalışmada hasat öncesi polypropylen kanavice örtü ile örtülen asmalar üzerindeki üzümlerin hasat süresini ve üzümün kalite kriterleri üzerine etkisi incelenmiştir. Sonuçta, polypropylen kanaviçe örtü kullanımı hasatı, açıkta yetiştirilenlerle karşılaştırıldığında 20 gün daha geciktirmiştir. Bazı kalite, kriterleri bakımından plypropylen kanaviçe örtü ile örtülenler açıktakilerden daima daha yüksek olmuşlardır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda örtü altında üzüm yetiştiriciliğinin açıktakinden daha ekonomik olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: hasat asma örtü altı yetiştiriciliği ekonomik analizler Vitis vinifera

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Ağaoğlu, Y.S., 1977. Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğinde Plastik Örtülerden Yararlanma İmkanları, Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları:660. Derlemeler,15.
 • 2. Guariento, M., 1978. Semi-forcing and protection of table grapes. Vignevini, 4(6/7):39-46.
 • 3. Kimura, N., Kawabuchi, A., 1984. A simple method of covering with plastic film for the protected cultivation of Koho grapes. Hort.Abstr.,54,11,8037.
 • 4. Uzun, H. İ.,1988. Sofralık Üzümlerde Erkenciliği Etkileyen Faktörler. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 25 (2):277-284.
 • 5. Yüksel, İ., 2001. Örtüaltı Bağcılığı, Ege Tarımsal Araştırma Ens., Müd., Yayın No:102, s 53-58, Menemen-İzmir.
 • 6. Ergeneoğlu, F., Tangolar, S., Gök, S., Büyüktaş, N., Orhan, E.,1999. Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Farklı Zamanlarda Plastik Örtü Altına Alınmasının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Tr.J.Agriculture and Forestry 23, Ek sayı 4, 899- 908.
 • 7. Uzun, H. İ., 1993. Effects of plastic covering on early ripening of some table grapes. Doğa,17,111-118.
 • 8. Uzun, H. İ., İlter, E., 1993. Cardinal ve Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Plastik Örtüyle Erkencilik Sağlanması Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniv. Zir. Fak. Dergisi,30(3): 89-97.
 • 9. Avenant, S. H., Loubser, J.T., 1993. The Potential of overhead plastic covering for advanced ripening of table grapes. Decidious Fruit Grower, 43(5):173-176.
 • 10. Ağaoğlu, Y.S., Çelik, S., 1978. Üzümlerde Tane Kopma ve Ayrılma Kuvvetlerinin Ölçülmesinde Kullanılacak Metotlar ile Bunların Kullanılması Üzerinde Bir Araştırma, Ankara Üni., Ziraat Fak., Yıllığı, Cilt 28, Fasikül 1’den Ayrıbasım, s 61-71.
 • 11. Anonymous, 1996. Zirai Mücadele Standart İlaç Deneme Metodları, Cilt 2, Bitki Hastalıkları Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • 12. Ağaoğlu, Y.S., Tuncel, N., Söylemezoğlu, G., 1988. Bağlarda Hasat Öncesi Fungusit Uygulamalarının Üzümlerin Muhafazası Üzerine Etkileri. Türkiye III. Bağcılık Simpozyumu (31 Mayıs-3 Haziran 1988, Bursa). TÜBİTAK Yayın No. 641, TOAG Seri No. 126, s. 41.
 • 13. Işık, H., Delice, Y. N., Özer, C., 2001. Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Marmara Bölgesi Koşullarına Biyoekolojik Uyumu ile Muhafaza ve Pazarlama Sorunları Üzerinde Araştırmalar. Bağcılık Araştırma Ens Yayınları, Tekirdağ
 • 14. Winkler, A. J., Cook, J. A., Kliewer, W. M., Lider, L. A., 1974. General Viticulture. University of California Press. Berkeley, 556-560 pp.
 • 15. Öztürk, H., Işık, H., Kader, S., Gökçay, E., 2001. Ege Bölgesinde Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğine İlişkin Bioklimatik Araştırmalar. Bağcılık Araştırma Ens. Müd., Yayın No:86, Manisa.
 • 16. Weaver, R. J., 1976. Grape Growing. Dept. of Vitic. And Enol., Univ. of California, Davis, New York, 223-227 pp.
APA KARA S, çoban h (2002). Örtü altına alınmış asmada üzümün omca üzerinde muhafazası üzerine bir araştırma. , 25 - 32.
Chicago KARA Serdar,çoban harun Örtü altına alınmış asmada üzümün omca üzerinde muhafazası üzerine bir araştırma. (2002): 25 - 32.
MLA KARA Serdar,çoban harun Örtü altına alınmış asmada üzümün omca üzerinde muhafazası üzerine bir araştırma. , 2002, ss.25 - 32.
AMA KARA S,çoban h Örtü altına alınmış asmada üzümün omca üzerinde muhafazası üzerine bir araştırma. . 2002; 25 - 32.
Vancouver KARA S,çoban h Örtü altına alınmış asmada üzümün omca üzerinde muhafazası üzerine bir araştırma. . 2002; 25 - 32.
IEEE KARA S,çoban h "Örtü altına alınmış asmada üzümün omca üzerinde muhafazası üzerine bir araştırma." , ss.25 - 32, 2002.
ISNAD KARA, Serdar - çoban, harun. "Örtü altına alınmış asmada üzümün omca üzerinde muhafazası üzerine bir araştırma". (2002), 25-32.
APA KARA S, çoban h (2002). Örtü altına alınmış asmada üzümün omca üzerinde muhafazası üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39(3), 25 - 32.
Chicago KARA Serdar,çoban harun Örtü altına alınmış asmada üzümün omca üzerinde muhafazası üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 39, no.3 (2002): 25 - 32.
MLA KARA Serdar,çoban harun Örtü altına alınmış asmada üzümün omca üzerinde muhafazası üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.39, no.3, 2002, ss.25 - 32.
AMA KARA S,çoban h Örtü altına alınmış asmada üzümün omca üzerinde muhafazası üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2002; 39(3): 25 - 32.
Vancouver KARA S,çoban h Örtü altına alınmış asmada üzümün omca üzerinde muhafazası üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2002; 39(3): 25 - 32.
IEEE KARA S,çoban h "Örtü altına alınmış asmada üzümün omca üzerinde muhafazası üzerine bir araştırma." Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39, ss.25 - 32, 2002.
ISNAD KARA, Serdar - çoban, harun. "Örtü altına alınmış asmada üzümün omca üzerinde muhafazası üzerine bir araştırma". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 39/3 (2002), 25-32.