Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 28 - 34 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 05-12-2018

Turkish Adaptation of Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale: Validity and Reliability Study

Öz:
The aim of this study is to adapt the Perception of Empowerment in Midwifery Scale (PEMS), developed by Mathews and et al. in 2005, to Turkish. The population of the research consists of 135 midwives who work in Amasya Public Health Directorate, Amasya District Hospitals and Eskisehir State Hospital Women's Birth Department and who have accepted to participate in the study. In the collection of the data, a questionnaire with professional and personal information and Perceptions Of Empowerment In Midwifery Scale were used. The obtained data were evaluated using the SPSS package program. Findings related to construct validity of the scale were made using exploratory factor analysis method. The average age of the participants was 38.93 ± 6.94 and the average year they worked as a midwife was 18.64 ± 8.27 years. Reliability study of the Turkish form of the scale was made with Cronbach Alfa and the internal consistency value of the scale was found to be 0.823. In addition, the analyses show that Kaiser-Meyer-Olkin value of 0.763 and Bartlett Sphericity %60 the related scale are explained. The items with factor loads are between 0.4 and 0.84. The Turkish version of the relevant scale consists of 4 subdimensions according to the exploratory factor analysis. The Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale can be used by different researchers in Turkey.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Ebelik Mesleğinin Yetkileri İle İlgili Algı Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

Öz:
Bu çalışmada amaç, Mathews ve ark. tarafından 2005 yılında geliştirilmiş olan Ebelik Mesleğinin Yetkileri ile İlgili Algı Ölçeğinin Türkçeye uyarlamasını yapmaktır. Araştırmanın örneklemini Amasya Halk Sağlığı Müdürlüğünde, Amasya İlçe Hastanelerinde ve Eskişehir devlet hastanesi Kadın Doğum Bölümünde çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 135 ebe oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında mesleki ve kişisel bilgi içeren soru formu ile Ebelik Mesleğinin Yetkileri ile İlgili Algı Ölçeğinin Türkçe formu kullanılmıştır. Veriler SPSS paket program kullanılarak değerlendirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğine ilişkin bulgular açımlayıcı faktör analizi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 38,93±6,94 olup, ebe olarak çalıştıkları yıllar ortalama 18,64±8,27 yıldır. Ölçeğin Türkçe formunun güvenirlik çalışması Cronbach alfa ile yapılmış ve ölçeğin iç tutarlılık değeri 0,823 olarak belirlenmiştir. Kaiser-MeyerOlkin değeri 0,763 ve Bartlett Sphericity Testi p<0,001„tür. Temel Bileşenler Analizi (PCA) toplam varyansın %60‟ını açıklamaktadır. Faktör yükleri 0,40 ile 0,84 arasındadır. İlgili ölçeğin Türkçe versiyonu, açımlayıcı faktör analizine göre 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Ebelik Mesleğinin Yetkileri ile İlgili Algı Ölçeği Türkiye‟de farklı araştırmacılar tarafından da kullanılabilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA murat öztürk d, Sayıner F, Bayar A (2018). Turkish Adaptation of Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale: Validity and Reliability Study. , 28 - 34.
Chicago murat öztürk duygu,Sayıner Fatma Deniz,Bayar Adem Turkish Adaptation of Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale: Validity and Reliability Study. (2018): 28 - 34.
MLA murat öztürk duygu,Sayıner Fatma Deniz,Bayar Adem Turkish Adaptation of Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale: Validity and Reliability Study. , 2018, ss.28 - 34.
AMA murat öztürk d,Sayıner F,Bayar A Turkish Adaptation of Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale: Validity and Reliability Study. . 2018; 28 - 34.
Vancouver murat öztürk d,Sayıner F,Bayar A Turkish Adaptation of Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale: Validity and Reliability Study. . 2018; 28 - 34.
IEEE murat öztürk d,Sayıner F,Bayar A "Turkish Adaptation of Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale: Validity and Reliability Study." , ss.28 - 34, 2018.
ISNAD murat öztürk, duygu vd. "Turkish Adaptation of Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale: Validity and Reliability Study". (2018), 28-34.
APA murat öztürk d, Sayıner F, Bayar A (2018). Turkish Adaptation of Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale: Validity and Reliability Study. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 28 - 34.
Chicago murat öztürk duygu,Sayıner Fatma Deniz,Bayar Adem Turkish Adaptation of Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale: Validity and Reliability Study. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no.1 (2018): 28 - 34.
MLA murat öztürk duygu,Sayıner Fatma Deniz,Bayar Adem Turkish Adaptation of Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale: Validity and Reliability Study. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, 2018, ss.28 - 34.
AMA murat öztürk d,Sayıner F,Bayar A Turkish Adaptation of Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale: Validity and Reliability Study. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 7(1): 28 - 34.
Vancouver murat öztürk d,Sayıner F,Bayar A Turkish Adaptation of Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale: Validity and Reliability Study. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 7(1): 28 - 34.
IEEE murat öztürk d,Sayıner F,Bayar A "Turkish Adaptation of Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale: Validity and Reliability Study." Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7, ss.28 - 34, 2018.
ISNAD murat öztürk, duygu vd. "Turkish Adaptation of Perceptions of Empowerment in Midwifery Scale: Validity and Reliability Study". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7/1 (2018), 28-34.