Yıl: 2018 Cilt: 45 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 147 - 155 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5798/dicletip.424981

The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır and Performed Surgical Techniques

Öz:
Objective: The major factor for developing malignant skin cancers is sunlight exposure. This study aimed to evaluate the demographics of patients with skin cancers who underwent surgery in Diyarbakır where the population is exposed to more sunlight than most other Turkish cities. Methods: The medical records of patients who underwent surgery for malignant skin cancer excision between 2011 and 2016 were searched using University Hospital’s patient database program. Data about patients’ demographics, cancer features, and the surgical techniques performed were collected.Results: Over a 5-year period, 190 patients underwent surgical excision. The male to female ratio was 1.56, and the mean age was 65.8 ± 15.7 (range, 20-94) years. The most common skin cancer was basal cell carcinoma (n=138, 72.7%), followed by squamous cell carcinoma (n=45, 23.7%) and malignant melanoma (n=5, 2.6%). The most common surgery was primary excision, which was performed in 90 of 190 patients (47.36%); tissue reconstruction with a skin graft or flap surgery was required for the remaining 100 (52.63%), showing a significant difference (p<0.001). Conclusion: Basal cell carcinoma is the most common skin cancer, and less than half of the patients sought treatment immediately after they recognized the lesion. The public should be educated about skin cancers to increase early diagnosis and encourage timely treatment, thereby decreasing morbidity and mortality from skin cancer.
Anahtar Kelime:

Diyarbakır ve Çevresinde Deri Kanseri Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastaların Demografik Özellikleri ve Uygulanan Cerrahi Teknikler

Öz:
ÖzAmaç: Deri kanseri oluşumuna neden olan en önemli etken güneş ışığına maruziyettir. Bu çalışma, yerel halkın Türkiye’nin çoğu ilinden daha fazla güneş ışığına maruz kaldığı Diyarbakır’da deri kanseri nedeniyle ameliyat olan hastaların demografik özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntemler:2011 ile 2016 yılları arasında deri kanserinin eksizyonu amacıyla ameliyat edilen hastaların tıbbi kayıtları, Üniversite Hastanesi tıbbi otomasyon program kullanılarak tarandı. Hastaların demografik özellikleri, deri kanserlerinin özellikleri ve uygulanan cerrahi tekniklere ait bilgiler toplandı. Bulgular: Beş yıldan fazla bir sürede, 190 hasta ameliyate dildi. Erkek/kadın oranı 1,56 ve ortalama hasta yaşı 65,8 ± 15,7 ( 20-94 arası ) yıldı. Deri kanserinin hastalar tarafından farkedilmesiyle tedavi için başvuru arasında geçen zaman ortalama 24.5 aydı (1-180ay). En sık görülen deri kanseri bazal hücreli karsinomken( n = 138, %72,7),bunu skuamöz hücreli karsinom (n= 45, %23,7) ve malignmelanom (n=5, %2,6) takip etmekteydi. En sık gerçekleştirilen cerrahi yöntem, 190 hastanın 90 tanesinde (%47.36) uygulanan tümöreksizyonu ve primer deri onarımıyken, geri kalan 100 hastada (%52.63) deri grefti, flep ya da combine cerrahi ile doku rekonstrüksiyonu gerekti. Primer onarım ile diğer cerrahi tekniklerin sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede birfark vardı (p<0.001). Sonuç:Bazal hücreli karsinom en sık görülen deri kanseri olup hastaların sadece yarıdan daha azı lezyonu fark eder etmez tedavi için başvurmaktadır. Toplum, erken teşhis oranını arttırmak ve deri kanserlerinin neden olduğu morbiditeyi azaltmak için deri kanserleri hakkında eğitilmeli ve zamanında tedavi için cesaretlendirilmelidir
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Yang MY, Kim JM, Kim GW, Mun JH, Song M, Ko HC, et al. The clinical and histopathological characteristics of early-onset basal cell carcinoma in Asians. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31:75-80.
 • Reinau D, Achermann C, Arnet N, Meier CR, Hatz C, Surber C. Sun protective behaviour of vacationers spending holidays in the tropics and subtropics. Br J Dermatol. 2014;171:868-4.
 • Smit-Kroner C, Brumby S. Farmers sun exposure, skin protection and public health campaigns: An Australian perspective. Prev Med Rep. 2015 22;2:602-7.
 • Hammond V, Reeder AI, Gray A. Patterns of real-time occupational ultraviolet radiation exposure among a sample of outdoor workers in New Zealand. Public Health. 2009;123:182–7.
 • http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-veilceler istatistik.aspx?m=DIYARBAKIR)
 • Orkić Ž, Puntarić D, Vidosavljević D, Puntarić I, Puntarić E, Gvozdić V, et al. Climatic Factors and Epidemiologic Characteristics of Head and Neck Skin Malignancies in Osijek Baranja County, Croatia. Cent Eur J Public Health. 2015;23:275-85.
 • Smith A, Harrison S, Nowak M, Buettner P, Maclennan R. Changes in the pattern of sun exposure and sun protection in young children from tropical Australia. J Am Acad Dermatol. 2013;68:774-83.
 • Aktürk A, Yıldız KD, Nilgün B, Bayramgürler D, Kıran R, Onyedi M. Skin cancer cases admitted to Kocaeli University Medical Faculty between years 1996 and 2003. TurkiyeKlinikleri Journal Of Dermatology, 2006;16:44-9.
 • Özekinci S. Common Evaluation of The Cases With Cancers for Ten Years in Pathology Department Archieves. Dicle Med. Jour 2007;34:164-9.
 • Korkut B, Bektaş SS, Doğru N. "Şırnak İlinin Kanser İstatistikleri." Turkish Journal of Pathology 2011; 27.230-4.
 • Arıca S, Nazlıcan E, Özer C, Şilfeler DB, Arıca V, Özgür T, et al. The frequency and disribution of cancer cases in Hatay District in 2008. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 2011;2:192-5.
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri. Ekim, 2000
 • Rogers HW, Weinstock MA, Harris AR, Hinckley MR, Feldman SR, Fleischer AB et al. Incidence estimate of nonmelanoma skin cancer in the United States, 2006. Arch Dermatol. 2010;146:283–7
 • Cancer Statistics Working Group. United States Cancer Statistics: 1999–2010 Incidence and Mortality Webbased report. Atlanta, GA: Centers for Disease Control Services and National Cancer Institute, National Institutes of Health; 2013. [January 20, 2014]. http://www.cdc.gov/uscs
 • Stephens PL, Ariyan S, Ocampo RV, Poo WJ.The predictive value of lymphoscintigraphy for nodal metastases of cutaneous melanoma. Conn Med. 1999;63:387-90.
 • Shapiro RL, Culliford AT. Malignant Cutaneous Neoplasms.Current Therapy in Plastic Surgery.Ed: McCarth. etal.Elsevier Inc. 2006: p:45-52.
 • Ceradini DC and Blechman KM. Dermatology for Plastic Surgeons II: Cutaneous Malignancies. In Grabb and Smith’s Plastic Surgery. 7th ed. Ed: Thorne C: Lippincott Williams & Wilkins; 2014: 115-26.
APA ÖZALP B, CALAVUL A, TAŞKAN S, YILDIRIM M (2018). The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır and Performed Surgical Techniques. , 147 - 155. 10.5798/dicletip.424981
Chicago ÖZALP Burhan,CALAVUL Abdülkadir,TAŞKAN Sinan,YILDIRIM Mirza The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır and Performed Surgical Techniques. (2018): 147 - 155. 10.5798/dicletip.424981
MLA ÖZALP Burhan,CALAVUL Abdülkadir,TAŞKAN Sinan,YILDIRIM Mirza The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır and Performed Surgical Techniques. , 2018, ss.147 - 155. 10.5798/dicletip.424981
AMA ÖZALP B,CALAVUL A,TAŞKAN S,YILDIRIM M The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır and Performed Surgical Techniques. . 2018; 147 - 155. 10.5798/dicletip.424981
Vancouver ÖZALP B,CALAVUL A,TAŞKAN S,YILDIRIM M The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır and Performed Surgical Techniques. . 2018; 147 - 155. 10.5798/dicletip.424981
IEEE ÖZALP B,CALAVUL A,TAŞKAN S,YILDIRIM M "The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır and Performed Surgical Techniques." , ss.147 - 155, 2018. 10.5798/dicletip.424981
ISNAD ÖZALP, Burhan vd. "The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır and Performed Surgical Techniques". (2018), 147-155. https://doi.org/10.5798/dicletip.424981
APA ÖZALP B, CALAVUL A, TAŞKAN S, YILDIRIM M (2018). The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır and Performed Surgical Techniques. Dicle Tıp Dergisi, 45(2), 147 - 155. 10.5798/dicletip.424981
Chicago ÖZALP Burhan,CALAVUL Abdülkadir,TAŞKAN Sinan,YILDIRIM Mirza The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır and Performed Surgical Techniques. Dicle Tıp Dergisi 45, no.2 (2018): 147 - 155. 10.5798/dicletip.424981
MLA ÖZALP Burhan,CALAVUL Abdülkadir,TAŞKAN Sinan,YILDIRIM Mirza The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır and Performed Surgical Techniques. Dicle Tıp Dergisi, vol.45, no.2, 2018, ss.147 - 155. 10.5798/dicletip.424981
AMA ÖZALP B,CALAVUL A,TAŞKAN S,YILDIRIM M The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır and Performed Surgical Techniques. Dicle Tıp Dergisi. 2018; 45(2): 147 - 155. 10.5798/dicletip.424981
Vancouver ÖZALP B,CALAVUL A,TAŞKAN S,YILDIRIM M The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır and Performed Surgical Techniques. Dicle Tıp Dergisi. 2018; 45(2): 147 - 155. 10.5798/dicletip.424981
IEEE ÖZALP B,CALAVUL A,TAŞKAN S,YILDIRIM M "The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır and Performed Surgical Techniques." Dicle Tıp Dergisi, 45, ss.147 - 155, 2018. 10.5798/dicletip.424981
ISNAD ÖZALP, Burhan vd. "The Demographics of Patients with Skin Cancer who Underwent Surgery in Diyarbakır and Performed Surgical Techniques". Dicle Tıp Dergisi 45/2 (2018), 147-155. https://doi.org/10.5798/dicletip.424981