Yıl: 2018 Cilt: 45 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 223 - 227 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5798/dicletip.410843 İndeks Tarihi: 07-11-2018

Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu

Öz:
ÖzTiroid bezi hematomları akut solunum sıkıntısına neden olması nedeniyle hızlı değerlendirme ve müdahale gerektiren acil bir patolojidir. Hematomun bası etkisine bağlı solunum sıkıntısı derecesi değişebilir ve müdahale kararında belirleyicidir. Boynuna aldığı darbe sonrasında akut solunum sıkıntısı gelişen 38 yaşında bilinen bir hastalığı olmayan olgumuz, fizik muayene ve radyolojik tetkikler sonrasında acil hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve radyoloji uzmanı tarafından birlikte değerlendirildi. Boyun ultrasonunda (USG) tiroid sol lobda yaklaşık 6*4 cm boyutunda, sol karotiskommunis arteri yaylandıran, kistikkomponentleri ön planda heterojen ekojenitelinodüler imaj izlendi. Tanımlanan bölgeye travma öyküsü olması ve öncesinde hastanın kistiknodüler guatr öyküsü bulunmaması nedeniyle sonografik bulgular öncelikle hematom lehine değerlendirildi. Bilgisayarlı Boyun Tomografisi ‘Tiroid sol lobunda 57*44 mm boyutunda hipodensnodül izlenmiş olup trakeayı sağa deviye etmektedir’ şeklinde raporlandı. Tiroidhematomlarında solunum sıkıntısının derecesine göre; takip ve oksijen desteği, USG eşliğinde aspirasyon, cerrahi müdahale (hemitiroidektomi, total tiroidektomi, kanama kontrolü), entübasyon ve entübasyon yapılamazsa trakeotomiinferior tedavi seçenekleri arasındadır. Biz bu olguda oldukça nadir gözüken travmatiktiroidhematomundaultrason eşliğinde yapılan aspirasyon yöntemi ile tedavi yaklaşımımızı sunduk
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel

Multidisciplinary Approach to Traumatic Thyroid Hematoma Causing Acute Respiratory Distress: A Case Report

Öz:
Thyroid gland hematoma is an urgent pathology that requiring rapid evaluation and intervention because of acute respiratory distress. The degree of respiratory distress due to hematoma pressure effect can change and is determinative in the intervention decision. A 38-year-old patient with acute respiratory distress after blunt trauma to his neck, were evaluated with emergency diseases, otorhinolaryngology, general surgery and radiology specialist after physical examination and radiological examinations. Neck ultrasonography showed that approximately 6*4 cm size, including a cystic component, heterogeneous echogenic nodular image on the left thyroid lobe. Sonographic findings were evaluated primarily for hematoma. Neck CT is reported as 'hypodense nodule is with a size of 57 * 44 mm in the left lobe of thyroid and the trachea is deviated to the right'. According to the degree of respiratory distress in thyroid hematomas, there are different treatment options as follow up and oxygen support, needle aspiration with USG, surgical intervention (hemithyroidectomy, total thyroidectomy, hemorrhage control), intubation and tracheotomy inferior. In this case, we presented our treatment approach with USG-guided needle aspiration in traumatic thyroid hematoma.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
  • Marta Pérez NM, Enjuto D, Molero SS, et al. Cervical hematoma secondary to spontaneous rupture of a thyroidnodule. JSM Clin Case Rep 2015; 2:1064.
  • Roh JL. Intrathyroid hemorrhage and acute upper airway obstruction after fine needle aspiration of the thyroid gland. Laryngoscope. 2006; 116:154-6.
  • Tsilchorozidou T, Vagropoulos I, Karagianidou C, Grigoriadis N. Huge intrathyroidal hematoma causing airway obstruction: a multidisciplinary challenge. Thyroid. 2006; 16:795-9.
  • Chartier LB, Turner JP. Delayed intrathyroidal hematoma causing respiratory distress after a seemingly benign fall: a case report. Int J Emerg Med. 2010; 8;3:431-3.
  • Best CA, Dhaliwal S, Tam S, et al. Spontaneous intrathyroidal hematoma causing airway obstruction: A case report. Medicine (Baltimore). 2016; 95:35-9.
APA gökgöz m, ÖKÇESİZ İ, Tasli H, YİĞİT Y, TAHA A (2018). Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu. , 223 - 227. 10.5798/dicletip.410843
Chicago gökgöz mert cemal,ÖKÇESİZ İzzet,Tasli Hamdi,YİĞİT Yusuf Çağlar,TAHA Ahmed Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu. (2018): 223 - 227. 10.5798/dicletip.410843
MLA gökgöz mert cemal,ÖKÇESİZ İzzet,Tasli Hamdi,YİĞİT Yusuf Çağlar,TAHA Ahmed Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu. , 2018, ss.223 - 227. 10.5798/dicletip.410843
AMA gökgöz m,ÖKÇESİZ İ,Tasli H,YİĞİT Y,TAHA A Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu. . 2018; 223 - 227. 10.5798/dicletip.410843
Vancouver gökgöz m,ÖKÇESİZ İ,Tasli H,YİĞİT Y,TAHA A Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu. . 2018; 223 - 227. 10.5798/dicletip.410843
IEEE gökgöz m,ÖKÇESİZ İ,Tasli H,YİĞİT Y,TAHA A "Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu." , ss.223 - 227, 2018. 10.5798/dicletip.410843
ISNAD gökgöz, mert cemal vd. "Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu". (2018), 223-227. https://doi.org/10.5798/dicletip.410843
APA gökgöz m, ÖKÇESİZ İ, Tasli H, YİĞİT Y, TAHA A (2018). Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu. Dicle Tıp Dergisi, 45(2), 223 - 227. 10.5798/dicletip.410843
Chicago gökgöz mert cemal,ÖKÇESİZ İzzet,Tasli Hamdi,YİĞİT Yusuf Çağlar,TAHA Ahmed Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu. Dicle Tıp Dergisi 45, no.2 (2018): 223 - 227. 10.5798/dicletip.410843
MLA gökgöz mert cemal,ÖKÇESİZ İzzet,Tasli Hamdi,YİĞİT Yusuf Çağlar,TAHA Ahmed Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu. Dicle Tıp Dergisi, vol.45, no.2, 2018, ss.223 - 227. 10.5798/dicletip.410843
AMA gökgöz m,ÖKÇESİZ İ,Tasli H,YİĞİT Y,TAHA A Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu. Dicle Tıp Dergisi. 2018; 45(2): 223 - 227. 10.5798/dicletip.410843
Vancouver gökgöz m,ÖKÇESİZ İ,Tasli H,YİĞİT Y,TAHA A Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu. Dicle Tıp Dergisi. 2018; 45(2): 223 - 227. 10.5798/dicletip.410843
IEEE gökgöz m,ÖKÇESİZ İ,Tasli H,YİĞİT Y,TAHA A "Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu." Dicle Tıp Dergisi, 45, ss.223 - 227, 2018. 10.5798/dicletip.410843
ISNAD gökgöz, mert cemal vd. "Akut Solunum Sıkıntısına Neden olan Travmatik Tiroid Hematomuna Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu". Dicle Tıp Dergisi 45/2 (2018), 223-227. https://doi.org/10.5798/dicletip.410843