Yıl: 2018 Cilt: 17 Sayı: 67 Sayfa Aralığı: 889 - 912 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-11-2018

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ

Öz:
Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin dijital bağımlılık düzeylerini belirlemektir. Araştırma, 2015-16 eğitim-öğretim yılında Çankaya ilçesinde yer alan lise öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Çalışma grubunu Çankaya ilçesinden yer alan liselerden rastgele seçilen 828 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmanın verileri “Dijital Bağımlılık Ölçeği” ile toplanmıştır. Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda cronbach alfa değeri 0.905 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin dijital bağımlılık ve alt boyutlarına ilişkin etkileri belirlenirken, veriler sırasıyla temel istatistiksel ölçülerle (aritmetik ortalama, standart sapma) özetlenmiş ve ikili karşılaştırmalarda t testiyle, çoklu grup karşılaştırmasında varyans analizi testi ve farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının tespiti için yapılan TUKEY Testi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizleri SPSS programında yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda lise öğrencilerinin dijital bağımlılıklarının cinsiyete göre değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Erkeklerin dijital bağımlılık düzeyi ortalaması kızların dijital bağımlılık düzeyi ortalamasından daha fazladır. Dijital bağımlılık ölçeği oyun boyutu ve sosyal hayata etki boyutu için erkeklerin ortalaması kızlardan daha yüksek iken, sosyal medya boyutu için kızların bağımlılık düzeyi erkeklerin bağımlılık düzeyinden anlamlı derecede daha yüksektir. Dijital bağımlılık sosyal medya boyutu okul türüne göre anlamlı düzeyde farklılık gösterirken, oyun boyutu ve sosyal hayata etki boyutu anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir. Dijital bağımlılık düzeyleri yaşlarına ve sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermemektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Sosyoloji Hemşirelik Psikoloji Davranış Bilimleri

EXAMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS DIGITAL ADDICTION: PROVINCE OF ANKARA, ÇANKAYA DISTRICT SAMPLE

Öz:
This study aims to determine the level of digital addiction of high school students. The research was conducted on high school students in Çankaya in the academic year of 2015-16. Research sample consists of 828 randomly selected high school students from Çankaya. Data were collected with “Digital Addiction Survey Scale”. The score of the reliability check done with Cronbach Alpha was 0.905 for the questionnaire. Data of the survey has been derived from SPSS 17.0 program results which are calculated from frequency, percent, arithmetic average, standard deviation values, ANOVA, TUKEY and T-test has been used in this research. The results of the data analysis student’s digital addiction showed statistically significant difference between different genders. The males’ digital addiction mean level was higher than that of females. The males' the digital addiction' game dimension and social life effect dimension level was higher than that of females but the females’ social media dimension level was higher than males. The results of the data analysis student’s digital addiction showed statistically no significant difference between different ages and class level. The results of the data analysis student’s digital addiction’ social media dimension showed statistically significant difference between different high school type but digital addiction’ game dimension and social life effect dimension showed no statistically significant difference between different high school type
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Sosyoloji Hemşirelik Psikoloji Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ERYILMAZ S, ÇUKURLUÖZ Ö (2018). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ. , 889 - 912.
Chicago ERYILMAZ Selami,ÇUKURLUÖZ Özgür LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ. (2018): 889 - 912.
MLA ERYILMAZ Selami,ÇUKURLUÖZ Özgür LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ. , 2018, ss.889 - 912.
AMA ERYILMAZ S,ÇUKURLUÖZ Ö LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ. . 2018; 889 - 912.
Vancouver ERYILMAZ S,ÇUKURLUÖZ Ö LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ. . 2018; 889 - 912.
IEEE ERYILMAZ S,ÇUKURLUÖZ Ö "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ." , ss.889 - 912, 2018.
ISNAD ERYILMAZ, Selami - ÇUKURLUÖZ, Özgür. "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ". (2018), 889-912.
APA ERYILMAZ S, ÇUKURLUÖZ Ö (2018). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17(67), 889 - 912.
Chicago ERYILMAZ Selami,ÇUKURLUÖZ Özgür LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 17, no.67 (2018): 889 - 912.
MLA ERYILMAZ Selami,ÇUKURLUÖZ Özgür LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.17, no.67, 2018, ss.889 - 912.
AMA ERYILMAZ S,ÇUKURLUÖZ Ö LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2018; 17(67): 889 - 912.
Vancouver ERYILMAZ S,ÇUKURLUÖZ Ö LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2018; 17(67): 889 - 912.
IEEE ERYILMAZ S,ÇUKURLUÖZ Ö "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17, ss.889 - 912, 2018.
ISNAD ERYILMAZ, Selami - ÇUKURLUÖZ, Özgür. "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 17/67 (2018), 889-912.