Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 44 - 48 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 04-12-2018

CERRAHİ UYGULANAN ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF YÖNETİM: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Öz:
AMAÇ: Orak hücre anemisinde (OHA) cerrahi işlemler sıkça gereklidir. OHA’li hastaların postoperatif kompli-kasyonlar için nispeten daha yüksek riske sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ameliyat olan OHA’lı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası yönetimini değerlendirmektir.GEREÇ VE YÖNTEM: Hastanemizde ameliyat olan tüm OHA’li çocukların yaş, cinsiyet, preoperatif incelemeler ve postoperatif komplikasyon bilgilerine geriye dönük olarak tıbbi kayıtları incelenerek ulaşıldı.BULGULAR: 2012-2014 yılları arasında, OHA’li 12 çocuk hasta hastanemizde ameliyat oldu. Hastaların ortalama yaşı 12.1 yıl (aralık, 6–17) idi. Beşi kız çocuktu. Cerrahi işlemler kolesistektomi (n=6), tonsillektomi/adenoidek-tomi (n=3), splenektomi (n=2) ve over kist eksizyonu (n=1) idi. Splenektomi olan bir hastaya eş zamanlı olarak kolesistektomi uygulandı. Hastalar ameliyattan önce ba-sit eritrosit transfüzyonu (n=1) veya total kan değişimi (n=10) tedavisi aldı. Bir hasta kronik transfüzyon progra-mına kayıtlı olduğu için transfüzyon almadı. Tüm hastalar ameliyat öncesi geceden başlayarak ve ameliyat sonra-sıda devam eden intravenöz hidrasyon aldı. Ameliyat sonrası ortalama hastanede kalış süresi 5,3 gün (dağılım, 3–10) idi. Hiç vazooklüziv kriz ya da ölüm saptanmadı.SONUÇ: OHA’lı hastalara elektif cerrahi öncesi, postope-ratif komplikasyonları azaltmak amacı ile Hemoglobin S oranını %40’ın altına düşürmek için transfüzyon yapılma-lıdır. İyi preoperatif ve postoperatif yönetim ile cerrahi OHA’lı çocuklarda etkili ve güvenlidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Anestezi Pediatri Cerrahi

PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE MANAGEMENT IN CHILDREN WITH SICKLE CELL ANEMIA UNDERGOING SURGERY: A SINGLE-CENTER EXPERIENCE

Öz:
OBJECTIVE: Surgical procedures are often required in si-ckle cell anemia (SCA). Patients with SCA are recognized as having a relatively higher risk for postoperative comp-lications. The aim of the present study was to evaluate the preoperative and postoperative management of pa-tients with SCA undergoing surgery. MATERIALS AND METHODS: The medical records of all children with SCA who had surgery at our hospital were retrospectively reviewed for the following: age, gender, preoperative investigations, and postoperative compli-cations. RESULTS: From 2012 to 2014, 12 children with SCA had surgery at our hospital. The patients’ mean age was 12.1 years (range, 6–17). Five patients were female. The surgical procedures were cholecystectomy (n=6), tonsillectomy/ adenoidectomy (n=3), splenectomy (n=2) and excision of ovarian cyst (n=1). In a patient who had undergone sple-nectomy, concomitant cholecystectomy were also per-formed. Patients received simple packed red blood cell transfusion (n=1) or total exchange transfusion (n=10) before the surgery. One patient was not transfused which was already enrolled in a chronic transfusion program. All patients received intravenous hydration the night before the surgery and postoperatively. The mean postoperati-ve hospital stay was 5.3 days (range, 3-10). There were no vaso-occlusive crises or deaths. CONCLUSIONS: Children with sickle cell disease presen-ting for elective surgery should be given a transfusion for a hemoglobin S ratio less than 40% in an attempt to redu-ce postoperative complications. With good preoperative and postoperative management, surgery is both safe and effective for children with SCA
Anahtar Kelime:

Konular: Anestezi Pediatri Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 18. Tripathi A, Jerrell JM, Stallworth JR. Cost-effectiveness of adenotonsillectomy in reducing obstructive sleep apnea, cerebrovascular ischemia, vaso-occlusive pain, and ACS episodes in pediatric sickle cell disease. Ann Hematol 2011;90(2):145-50.
 • 17. Al-Salem AH. Indications and complications of splenectomy for children with sickle cell disease. J Pediatr Surg 2006;41(11):1909-15.
 • 16. Al-Salem AH, Naserullah Z, Qaisaruddin S, et al. Splenic complications of the sickling syndromes and the role of splenectomy. J Pediatr Hematol Oncol 1999;21(5):401-6.
 • 15. Gumiero AP, Bellomo-Brandão MA, Costa-Pinto EA. Gallstones in children with sickle cell disease followed up at a Brazilian hematology center. Arq Gastroenterol 2008;45(4):313-8.
 • 14. Sandoval C, Stringel G, Ozkaynak MF, Tugal O, Jayabose S. Perioperative management in children with sickle cell disease undergoing laparoscopic surgery. JSLS 2002;6(1):29-33.
 • 13. Issa H, Al-Salem AH. Role of ERCP in the era of laparoscopic cholecystectomy for the evaluation of choledocholithiasis in sickle cell anemia. World J Gastroenterol 2011;17(14):1844-7.
 • 12. Currò G, Meo A, Ippolito D, Pusiol A, Cucinotta E.Asymptomatic cholelithiasis in children with sickle cell disease: early or delayed cholecystectomy? Ann Surg 2007;245(1):126-9.
 • 11. Hirst C, Williamson L. Preoperative blood transfusions for sickle cell disease. Cochrane Database Syst Rev 2012;1:CD003149.
 • 10. Vichinsky EP, Haberkern CM, Neumayr L, et al. A comparison of conservative and aggressive transfusion regimens in the perioperative management of sickle cell disease. The Preoperative Transfusion in Sickle Cell Disease Study Group. N Engl J Med 1995;333(4):206-13.
 • 9. Aziz AM, Meshikhes AW. Blood transfusion in patients with sickle cell disease requiring laparoscopic cholecystectomy. JSLS 2011;15(4):480-5.
 • 8. Halvorson DJ, McKie V, McKie K, Ashmore PE, Porubsky ES. Sickle cell disease and tonsillectomy. Preoperative management and postoperative complications. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1997;123(7):689-92.
 • 7. Ohene-Frempong K. Indications for red cell transfusion in sickle cell disease. Semin Hematol 2001;38(1 Suppl 1):5-13.
 • 6. Kemp JS. Obstructive sleep apnea and sickle cell disease. J Pediatr Hematol Oncol 1996;18(2):104-5.
 • 5. Minkes RK1, Lagzdins M, Langer JC. Laparoscopic versus open splenectomy in children. J Pediatr Surg 2000;35(5):699-701.
 • 4. Wali YA, al Okbi H, al Abri R. A comparison of two transfusion regimens in the perioperative management of children with sickle cell disease undergoing adenotonsillectomy. Pediatr Hematol Oncol 2003;20(1):7-13.
 • 3. Buck J, Davies SC. Surgery in sickle cell disease. Hematol Oncol Clin North Am 2005;19(5):897-902.
 • 2. Akohoue SA, Shankar S, Milne GL, et al. Energy expenditure, inflammation, and oxidative stress in steady-state adolescents with sickle cell anemia. Pediatr Res 2007;61(2):233-8.
 • 1. Al-Salem AH. Splenic complications of sickle cell anemia and the role of splenectomy. ISRN Hematol 2011;2011:864257.
APA ACIPAYAM C, TUNCEL D, ILHAN G, EKEN H, KOYUNCUER A, Oktay G (2017). CERRAHİ UYGULANAN ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF YÖNETİM: TEK MERKEZ DENEYİMİ. , 44 - 48.
Chicago ACIPAYAM Can,TUNCEL Defne Ay,ILHAN GÜL,EKEN Halil İbrahim,KOYUNCUER Ali,Oktay Gönül CERRAHİ UYGULANAN ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF YÖNETİM: TEK MERKEZ DENEYİMİ. (2017): 44 - 48.
MLA ACIPAYAM Can,TUNCEL Defne Ay,ILHAN GÜL,EKEN Halil İbrahim,KOYUNCUER Ali,Oktay Gönül CERRAHİ UYGULANAN ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF YÖNETİM: TEK MERKEZ DENEYİMİ. , 2017, ss.44 - 48.
AMA ACIPAYAM C,TUNCEL D,ILHAN G,EKEN H,KOYUNCUER A,Oktay G CERRAHİ UYGULANAN ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF YÖNETİM: TEK MERKEZ DENEYİMİ. . 2017; 44 - 48.
Vancouver ACIPAYAM C,TUNCEL D,ILHAN G,EKEN H,KOYUNCUER A,Oktay G CERRAHİ UYGULANAN ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF YÖNETİM: TEK MERKEZ DENEYİMİ. . 2017; 44 - 48.
IEEE ACIPAYAM C,TUNCEL D,ILHAN G,EKEN H,KOYUNCUER A,Oktay G "CERRAHİ UYGULANAN ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF YÖNETİM: TEK MERKEZ DENEYİMİ." , ss.44 - 48, 2017.
ISNAD ACIPAYAM, Can vd. "CERRAHİ UYGULANAN ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF YÖNETİM: TEK MERKEZ DENEYİMİ". (2017), 44-48.
APA ACIPAYAM C, TUNCEL D, ILHAN G, EKEN H, KOYUNCUER A, Oktay G (2017). CERRAHİ UYGULANAN ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF YÖNETİM: TEK MERKEZ DENEYİMİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 18(2), 44 - 48.
Chicago ACIPAYAM Can,TUNCEL Defne Ay,ILHAN GÜL,EKEN Halil İbrahim,KOYUNCUER Ali,Oktay Gönül CERRAHİ UYGULANAN ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF YÖNETİM: TEK MERKEZ DENEYİMİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 18, no.2 (2017): 44 - 48.
MLA ACIPAYAM Can,TUNCEL Defne Ay,ILHAN GÜL,EKEN Halil İbrahim,KOYUNCUER Ali,Oktay Gönül CERRAHİ UYGULANAN ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF YÖNETİM: TEK MERKEZ DENEYİMİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.18, no.2, 2017, ss.44 - 48.
AMA ACIPAYAM C,TUNCEL D,ILHAN G,EKEN H,KOYUNCUER A,Oktay G CERRAHİ UYGULANAN ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF YÖNETİM: TEK MERKEZ DENEYİMİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2017; 18(2): 44 - 48.
Vancouver ACIPAYAM C,TUNCEL D,ILHAN G,EKEN H,KOYUNCUER A,Oktay G CERRAHİ UYGULANAN ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF YÖNETİM: TEK MERKEZ DENEYİMİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2017; 18(2): 44 - 48.
IEEE ACIPAYAM C,TUNCEL D,ILHAN G,EKEN H,KOYUNCUER A,Oktay G "CERRAHİ UYGULANAN ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF YÖNETİM: TEK MERKEZ DENEYİMİ." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 18, ss.44 - 48, 2017.
ISNAD ACIPAYAM, Can vd. "CERRAHİ UYGULANAN ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF YÖNETİM: TEK MERKEZ DENEYİMİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 18/2 (2017), 44-48.