Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 55 - 60 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 04-12-2018

HEPATOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNDE KARMOFURUN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ

Öz:
Bedende istenmeyen ve potansiyel olarak tehkike arze-den hücrelerin ölümünü sağlayan apoptotik hücre ölü-mü genetik olarak kontrol edilir ve bu yolla bedendeki hücrelerin sayısı kontrol altında tutulur. Apoptoz ölüm yolağındaki yetersizlik otoimmun sistem hastalıklarından kansere kadar birçok hastalığa yol açabilir. Her türlü te-davi şekline rağmen hepatosellüler kanserler, karaciğer kanserlerine bağlı ölümlerin başında gelmektedir. Kanser tedavisindeki temel amaç kanserli hücrelerin çoğalmasını önlemek ve bu hücrelerin apoptozlarını uyarmaktır. Son zamanlarda kanserin önlenebilmesi yönünde yapılan birçok çalışmada kanser oluşumu ile sfingolipidler ara-sındaki ilişkinin önemi ortaya konmuştur. Çalışmamızda, 5-flourasil türevi ve bir seramidaz enzim baskılayıcısı olan karmofurun kanserli insan karaciğer hücre hattındaki (HepG2) hücrelerinin yaşam oranları ve apoptoz uyarı-mı üzerine etkilerini araştırdık. Karmofurun hücre yaşam oranlarına etkisi MTT yöntemiyle, apoptoz uyarımı etkisi flow sitometri yöntemiyle, hücrelerdeki morfolojik deği-şiklikler ise konfokal mikroskobuyla incelendi. Karmofu-run çeşitli konsantrasyonlarının (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ve 60 µM) 24 saat uygulanması sonucunda kontrol grubuna göre (% 100) hücrelerdeki yaşam oran-ları sırasıyla % 100, 77, 65, 64, 46, 38, 34, 30, 26, 20, 14 ve 9 olarak tespit edildi. Karmofurun 24 µM (IC50) dozunun 24 saat uygulanması sonucunda bu hücre populasyo-nundaki apoptotik hücrelerin yüzdesinin kontrol grubu-na göre arttığı belirlendi. Kontrol grubu (yaklaşık % 1) ile karşılaştırıldığında karmofurun 24 saat uygulanması so-nucunda kanserli karaciğer hücrelerinde flow sitometrik olarak ölçülen toplam ölüm oranı % 28 dir. Hücrelerdeki bu apoptotik değişimler konfokal mikroskobuyla kroma-tin yoğunlaşması, hücrelerin büzüşmesi, hücre iskeletinin bozulması ve DNA’nın parçalanması, hücre zarlarının şe-kil değişikliği şeklinde tespit edildi. Bu çalışma sonucun-da karmofurun HepG2 hücrelerinin çoğalmasını baskıla-dığı ve apoptozunu uyardığı gösterildi.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Hücre ve Doku Mühendisliği Hücre Biyolojisi

CYTOTOXIC AND APOPTOTIC FUNCTION OF CARMOFUR IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA

Öz:
Apoptosis is a fundamental genetically controlled cell death process that controls cell number by removal of unwanted and potentially dangerous cells. Failure of apoptosis can cause severe anomalies, ranging from autoimmune disease to cancer. Despite of clinical tre-atments, hepatocellular carcinoma is one of the most common causes of liver cancer death. The main purposes of cancer treatment are to inhibit the proliferation and to induce the apoptosis of cancer cells. Recent studies regarding the relationship between sphingolipids and carcinogenesis are revealing novel molecular targets for cancer chemopreventation. We tested whether carmofur, a ceramidase inhibitör and a derivate of 5-fluorouracil, changes the survival rate and induces apoptosis in a hu-man hepatoma cell line (HepG2). We determined in vitro survival rate with MTT, apoptosis with flow cytometry and morphological changes with confogal microscopy. After treatment of hepotama cells with carmofur (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ve 60 µM) for 24 h, cell survival rate was determined as 100, 77, 65, 64, 46, 38, 34, 30, 26, 20, 14 ve 9 %, compared to control group (% 100), respectively. Increased percentage of apoptotic cells after treatment of cells in this population with 24 µM Carmofur (the half maximal inhibitory concentration) for 24 h was determi-ned. The total death rate of control group ( 1 %) of hepo-toma cells was increased up to (28 %) after 24 hr carmofur treatment. The morphological changes as apoptotic mar-kers were observed by confogal microscopy (chromatin condensation, cell shrinkage, fragmented DNA and cy-toskeleton and cell membrane misconfigurations). This study revealed that carmofur posseses antiproliferative and apoptotic properties on hepatoma cells.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Hücre ve Doku Mühendisliği Hücre Biyolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 22. Domracheva I, Muhamadejev R, Petrova M, et al. 1,2 -Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) increases Carmofur stability and in vitro antiproliferative effect. Toxicology report 2015: 2, 377-383.
 • 21. Morales A, Paris R, Villanueva A, et al. Pharmacological inhibition or small interfering RNA targeting acid ceramidase sensitizes hepatoma cells to chemotherapy and reduces tumor growth in vivo. Oncogene 2006: 26;905-16.
 • 20. Saad AF, Meachham WD, Bai A, et al.. The functional effects of acid ceramidase overexpression in prostate cancer progression and resistance to chemotherapy. Cancer Biol Ther 2007;9:1455-60.
 • 19. Holman DH, Turner LS. Lysosomotropic acid ceramidase inhibitor induces apoptosis in prostate cancer cells. Cancer Chem Pharm 2008; 61:231-42.
 • 18. Proksch D, Klein JJ, Arenz C, et al. Potent inhibition of acid ceramidase by novel B-13 analogues. J Lipids 2011;971618:1-8.
 • 17. Zweelan Ratnan S, Quian C, Yokomiza, A, et al. Human acid ceramidase is overexpressed but not mutataed in prostate cancer, Genes, Chromosomes and Cancer. 2000;29:137-46.
 • 16. Hu W, Xu R, Sun W, et al. Alkaline ceramidase 3 hydolyzes unsaturated lon chain ceramides and its down regulation inhibits both cell proliferation and apoptosis. J Biol Chem 2010;285:7964-76.
 • 15. Realini N, Solorzano C, Pagliuca C, et al. Discovery of highly potent acid ceramidase inhibitors with in vitro tumor chemosensitizing activity. Scientific Reports 2013;3:1-7.
 • 14. Engedal N, Saatcioglu F. Ceramide-induced cell death in the prostate cancer cell line LNCaP has both necrotic and apoptotic features. Prostate 2001;46:289-97
 • 13. Huerta S, Gaulet EJ, Huerta-Yepez S, Livingston EH. Screening and detection of apoptosis. J Surg Res 2007;139:143–56
 • 12. Mahdy AEM, Cheng JC, Li Jun. Acid ceramidase upregulation in prostate cancer cells confers resistance to radiation:AC inhibition, a potential radiosensitizier. Mol Ther 2009;17:430-8.
 • 11. Liu X, Cheng JC, Turner LS, et al. Acid ceramidase upregulation in prostate cancer: role in tumor development and implications for therapy. Expert Opin Ther Targets 2009;13:1449-1458.
 • 10. Kolesnick R. The therapeutic potential of modulating the ceramide/sphingomyelin pathway, J Clin Invest 2000;110:3–8.
 • 9. Strelow A, Bernardo K, Klages SA, et al. Overexpression of acid ceramidase protects from tumor necrosis factor induced cell death. J Exp Med 2000;192:601-11.
 • 8. Mao C, Obeid LM. Ceramidases: regulators of cellular responses mediated by ceramide, sphingosine, and sphingosine-1-phosphate. Biochim Biophys Acta 2008;1781:424-34.
 • 7. Chalfant CE, Rathman K, Pinkerman RL and et al. De novo ceramide regulates the alternative splicing of caspase 9 and Bcl-x in A549 lung adenocarcinoma cells. Dependence on protein phosphatase-1. J Biol Chem 2002;277,12587-95.
 • 6. Beckham TH, Elojeimy S, Cheng JC, et al. Targeting sphingolipid metabolism in head and neck cancer: rational therapeutic potentials. Expert Opin Ther Targets. 2010;14:529-
 • 5. Albi E and Mgni MV. Sphingolipid metabolism inhibitors and cell function. The Open Enzyme Inhibition Journal 2008;1,72-9.
 • 4. Reynolds CP, Maurera, BJ, Kolesnick RN. Ceramide synthesis and metabolism as a target for cancer therapy. Cancer Lett 2004;206:169–80.
 • 3. Balkan BM, Sel T. Vitamin C’nin HepG2 hücrelerinde apoptozis üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2014;61:237-41.
 • 2. Pathil A, Armeanu S, Venturelli S, et al. HDAC inhibiton treatment of hepatoma cells induces both TRAIL-independent apoptosis and restoration of sensitivity to TRAIL. Hepatology 2006;43(3):425-34.
 • 1. Günay Y, Güler N, Akyıldız M ve ark. Hepatosellüler karsinoma ve canlı vericili karaciğer nakli:kanser nüksü ve hasta sağkalımını etkileyen faktörler. Tek merkez deneyimi. Gaziantep Tıp Dergisi 2013;19(3):173-9.
APA KUŞ G (2017). HEPATOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNDE KARMOFURUN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ. , 55 - 60.
Chicago KUŞ Gökhan HEPATOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNDE KARMOFURUN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ. (2017): 55 - 60.
MLA KUŞ Gökhan HEPATOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNDE KARMOFURUN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ. , 2017, ss.55 - 60.
AMA KUŞ G HEPATOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNDE KARMOFURUN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ. . 2017; 55 - 60.
Vancouver KUŞ G HEPATOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNDE KARMOFURUN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ. . 2017; 55 - 60.
IEEE KUŞ G "HEPATOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNDE KARMOFURUN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ." , ss.55 - 60, 2017.
ISNAD KUŞ, Gökhan. "HEPATOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNDE KARMOFURUN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ". (2017), 55-60.
APA KUŞ G (2017). HEPATOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNDE KARMOFURUN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 18(2), 55 - 60.
Chicago KUŞ Gökhan HEPATOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNDE KARMOFURUN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 18, no.2 (2017): 55 - 60.
MLA KUŞ Gökhan HEPATOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNDE KARMOFURUN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.18, no.2, 2017, ss.55 - 60.
AMA KUŞ G HEPATOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNDE KARMOFURUN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2017; 18(2): 55 - 60.
Vancouver KUŞ G HEPATOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNDE KARMOFURUN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2017; 18(2): 55 - 60.
IEEE KUŞ G "HEPATOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNDE KARMOFURUN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 18, ss.55 - 60, 2017.
ISNAD KUŞ, Gökhan. "HEPATOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNDE KARMOFURUN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 18/2 (2017), 55-60.