Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 89 - 93 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 05-12-2018

CERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜP TEKNİĞİ

Öz:
Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) pro-fesyonelleşmek için uzun bir öğrenme eğrisi bulunan ileri endoskopik tekniktir. ERCP işleminde standart endosko-pik tekniklere göre ciddi komplikasyonlar gelişme riski daha yüksektir. Perforasyon ERCP’nin nadir ancak en kor-kulan ve en fazla mortalite ile ilişkili olan komplikasyonla-rından birisidir. Endoskopik sfinkterotomi (ES) prosedüre eklendiğinde %0.3’ten %1’e varan oranlarda perforasyon gelişmektedir ve bu hastalar da %16-18 oranla mortal seyretmektedir. Perforasyon ile operasyon arasında ge-çen süre mortalite ile ilişkili önemli bir faktördür. Geci-ken cerrahilerde mortalite önemli ölçüde artmaktadır. ERCP’ye bağlı perforasyonlarda standart bir cerrahi yak-laşım bulunmamaktadır. Bu çalışmada ERCP nedenli peri-ampullar retroperitoneal perforasyon gelişen hastalarda-ki deneyimimiz nedeniyle ERCP perforasyonlarına cerrahi yaklaşımımızı aktarmayı amaçladık.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

SURGICAL TECHNIQUE: TRANSDUODENAL T-TUBE TECHNIC FOR PERIAMPULLARY RETROPERITONEAL PERFORATİON DUE TO THE ENDOSCOPIC SPHINCTEROTOMY

Öz:
Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is an advanced endoscopic technique which has a long learning curve to develop proficiency and higher potential for serious complications than any other stan-dard endoscopic technique. Perforation is a rare but one of the most feared complications complication of (ERCP), but it is surely associated with mortality. When endos-copic sphincterotomy (ES) added to procedure perfora-tion occurs in 0.3% to 1% of patients, and that carries a mortality rate of 16% to 18%. The interval between the perforation and the operation is of great significance. The mortality rate increases dramatically with late surgical management. There is no standard surgical approach to perforations related with ERCP. In this study we present our experience for surgical management of ERCP-related periampullary retroperitoneal perforations.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 15. Nakagawa Y, Nagai T, Soma W, et al., “Endoscopic closure of a large ERCP-related lateral duodenal perforation by using endoloops and endoclips,” Gastrointestinal Endoscopy, vol. 72, no. 1, pp. 216–217, 2010.
 • 14. Li G, Chen Y, Zhou X, Lv N. Early management experience of perforation after ERCP. Gastroenterology research and practice, 2012.
 • 13. Fujikuni N, Tanabe K, Yamamoto H, Suzuki T, Tokumoto, N, Ohdan H. Triple-tube-ostomy: A novel technique for the surgical treatment of iatrogenic duodenal perforation. Case reports in gastroenterology, 2011;5(3), 672-679.
 • 12. Li G, Chen Y, Zhou X, Lv N. Early management experience of perforation after ERCP. Gastroenterology research and practice, 2012.
 • 11. Wu HM, Dixon E, May GR, Sutherland FR. Management of perforation after endoscopic retrograde cholangiopancreatog-raphy (ERCP): a population‐based review. HPB, 2006;8(5),393-399
 • 10. Howard TJ, Tan T, Lehman GA, et al. Classification and management of perforations complicating endoscopic sphincterotomy. Surgery 1999;126:658-63
 • 9. Sarli L, Porrini C, Costi R, et al. Operative treatment of periampullary retroperitoneal perforation complicating endoscopic sphincterotomy. Surgery, 2007;42(1), 26-32.
 • 8. Knudson K, Raeburn CD, McIntyre RC Jr, et al. Manage-ment of duodenal and pancreaticobiliary perforations as-sociated with periampullary endoscopic procedures. Am J Surg.2008;196(6):975-81.
 • 7. Krishna RP, Singh RK, Behari A, Kumar A, Saxena R, Kapoor VK. Post endoscopic retrograde cholangiopancreaticography perforation managed by surgery or percutanaeous drainage. Surg Today.2011;41:660-6.
 • 6. Stapfer M, Selby RR, Stain SC, et al. Management of duodenal perforation after endoscopic retrograde cholangiopancreati-cography and sphincterotomy. Am Surg.2000;232:191-8.
 • 5. Turner RC, Steffen CM, Boyd P. Endoscopic duodenal perforation: surgical strategies in a regional centre. World Journal of Emergency Surgery, 01/2014;9(1),11.
 • 4. Odemis B, Oztas E, Kuzu UB, ve ark. The Use of Fully Covered Self Expandable Metallic Stent in ERCP Related Type-2 Perforations. Gastrointestinal Endoscopy, 2015;81(5), AB417.
 • 3. Howard TJ, Tan T, Lehman GA, et al. Classification and management of perforations complicating endoscopic sphincterotomy. Surgery.1999;126(4):658-63.
 • 2. Avgerinos DV, Liaguna OH, Lo AY, Voli J, Leitman IM. Mana-gement of endoscopic retrograde cholangiopancreaticogarphy related duodenal perforations. Surg ndosc.2009;23(4):833-38
 • 1. Lai CH, Lau WY. Management of endoscopic retrograde cholangiopancreaticography related perforation. Review. Surgeon.2008;6(1):45-8.
APA Yılmaz S, Erşen O, ADEMOĞLU S, AKICI M, KOYUN A (2017). CERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜP TEKNİĞİ. , 89 - 93.
Chicago Yılmaz Sezgin,Erşen Ogün,ADEMOĞLU Serkan,AKICI MURAT,KOYUN Ayşe CERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜP TEKNİĞİ. (2017): 89 - 93.
MLA Yılmaz Sezgin,Erşen Ogün,ADEMOĞLU Serkan,AKICI MURAT,KOYUN Ayşe CERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜP TEKNİĞİ. , 2017, ss.89 - 93.
AMA Yılmaz S,Erşen O,ADEMOĞLU S,AKICI M,KOYUN A CERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜP TEKNİĞİ. . 2017; 89 - 93.
Vancouver Yılmaz S,Erşen O,ADEMOĞLU S,AKICI M,KOYUN A CERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜP TEKNİĞİ. . 2017; 89 - 93.
IEEE Yılmaz S,Erşen O,ADEMOĞLU S,AKICI M,KOYUN A "CERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜP TEKNİĞİ." , ss.89 - 93, 2017.
ISNAD Yılmaz, Sezgin vd. "CERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜP TEKNİĞİ". (2017), 89-93.
APA Yılmaz S, Erşen O, ADEMOĞLU S, AKICI M, KOYUN A (2017). CERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜP TEKNİĞİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 18(3), 89 - 93.
Chicago Yılmaz Sezgin,Erşen Ogün,ADEMOĞLU Serkan,AKICI MURAT,KOYUN Ayşe CERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜP TEKNİĞİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 18, no.3 (2017): 89 - 93.
MLA Yılmaz Sezgin,Erşen Ogün,ADEMOĞLU Serkan,AKICI MURAT,KOYUN Ayşe CERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜP TEKNİĞİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.18, no.3, 2017, ss.89 - 93.
AMA Yılmaz S,Erşen O,ADEMOĞLU S,AKICI M,KOYUN A CERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜP TEKNİĞİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2017; 18(3): 89 - 93.
Vancouver Yılmaz S,Erşen O,ADEMOĞLU S,AKICI M,KOYUN A CERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜP TEKNİĞİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2017; 18(3): 89 - 93.
IEEE Yılmaz S,Erşen O,ADEMOĞLU S,AKICI M,KOYUN A "CERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜP TEKNİĞİ." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 18, ss.89 - 93, 2017.
ISNAD Yılmaz, Sezgin vd. "CERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜP TEKNİĞİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 18/3 (2017), 89-93.