Yıl: 2018 Cilt: 45 Sayı: 45 Sayfa Aralığı: 171 - 204 Metin Dili: Türkçe

Afetin Ardından: Kadınların Mekânı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine

Öz:
Bu çalışmada, 1999 Depremlerinin ardından Düzce’de Düşük Gelir Grubuna yönelik üretilen konut alanlarında yaşayan kadınların deneyimlerini merkeze alıyorum. Afet sonrası bağlamında mekân ve cinsiyet ilişkisini, ev, topluluk, çalışma mekanları düzleminde feminist perspektifle tartışıyorum. Kadınların gereksinimlerini dikkate almayan afet sonrası mekansal uygulamaların, onların mevcut eşitsiz konumlarını derinleştirdiğini söylüyorum. Bu sürecin işleyişini anlayabilmek adına kadınların coğrafyasına yakından bakmayı öneriyorum.
Anahtar Kelime:

Aftermath of a Disaster: On Women’s Space and Social Relations

Öz:
In this study, I focus on the experience of women living in post disaster housing districts for the low-income in Düzce after 1999 Earthquakes. I discuss the relation between gender and space in the post disaster context, through home, community and working spaces of women from a feminist perspective. When women’s necessities are not included, I claim that, post disaster spatial implications deepen their unequal social positions. To be able to understand this process on the other hand, I suggest a closer look into the geographies of women.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Yucak, Erbay. “Depremzede Dernekleri: Bir Yerel Örgütlenme Deneyi”. Kamusal Alan, ed. Meral Özbek, Adıyaman: Hil Yayınları, 2004: 372-379.
 • Yarar, Betül. “Disasters and A Gender Sensitive Analysis of the Role of NGOs: Experience of the Earthquake in Düzce”. Women’s Encounter with Disaster, ed. Samir Dasgupta, İsmail Şiriner ve Partha Sarthi De. Kolkata: Frontpage, 2010: 107-137.
 • Yarar, Betül. “Depremlerden Sonra Ortaya Çıkan Konut Sorunu ve Bu Sorunla Başetmenin Yeni Yöntemleri”. Toplumbilim 21 (2006): 123-132.
 • Yarar, Betül. “Civil Struggle for the ‘Housing Right’ After the Earthquake: A Case study on the ‘DepDer’ in Düzce” European Association Congress: Rethinking Inequality 7. Yıllık toplantısında sunulan bildiri, Torun, Poland, 9-12 Eylül 2005. <www.dcscrn.org/cms/uploads/esa2005/S1_Yarar.pdf>
 • Wedel, Heidi. Siyaset ve Cinsiyet. İstanbul: Metis Yayınları, 2001.
 • Rendell, Jane. “Introduction: ‘Gender, Space’. Gender Space Architecture, An Interdisciplinary Introduction, ed. Jane Rendell, Barbara Penner ve Iain Borden, London: Routledge, 2000: 101-111.
 • Quarantelli, Enrico L. “A Social Science Research Agenda for the Disasters of the 21st century: Theoretical, Methodological and Empirical Issues and Their Professional Implementation”. What is a Disaster? New Answers to old Questions, ed. Ronald W. Perry ve Enrico L. Quarantelli, Bloomington, IN: Xlibris Corporation, 2005: 325-396.
 • Peek, Lori ve Alice Fothergill. “Displacement, Gender, and the Challenges of Parenting after Hurricane Katrina”. NWSA Journal 20/3 (2008): 69-105.
 • Mackenzie, Suzanne. “Women in the City”. New Models in Geography, ed. Richard Peet ve Nigel Thrift, London: Unwin Hyman, 1989: 109-126.
 • Lefebvre, Henri. The Production of Space. Oxford: Blackwell Publishing, 1991.
 • Laska, Shirley, Betty Hearn Morrow, Beth Willinger ve Nancy Mock. “Gender and Disasters: Theoretical Considerations”. Women Katrina and the Women of New Orleans, ed. Beth Willing, New Orleans: Tulane University, 2008: 11-21.
 • Kümbetoğlu, Belkıs ve İnci User. “Gender Aspects of the Disaster Recovery Process”. Women’s Encounter with Disaster, ed. Dasgupta, Samir, İsmail Şiriner ve Partha Sarthi De, Kolkata: Frontpage, 2010: 22-52.
 • Kümbetoğlu, Belkıs, İnci User, Şebnem Gülfidan, Betül Yarar, Meziyet Mozakoğlu, Melih Çoban. “Depremden 5 Yıl Sonra Düzce Ilinde Değişen Toplumsal, Ekonomik ve Kişisel Yaşam”. TÜBİTAK-SOBAG Proje No: 106K114. İstanbul, 2007
 • Kümbetoğlu, Belkıs. “Deprem’de ve Sonrasında Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Cinsiyet Hiyerarşisi”. Toplumbilim 21 (2006): 61-80.
 • Kümbetoğlu, Belkıs. “Gecekondu’da Kadın ve Yaşam Alanları”. Diğerlerinin Konut Sorunları, der. Emine M. Komut, Ankara: Mimarlar Odası Yayınları, 1996: 90-99.
 • Krishnadas, Jane. “Relocating the Master’s Domain: Social and Legal Locations of Gender from Post Disaster to Everyday Life”. Social and Legal Studies 16/1 (2007): 131-147.
 • Karanci, Nuray A., Neşe Alkan, Bahattin Aksit, Haluk Sucuoglu, ve Ecehan Balta. “Gender Differences in Psychological Distress, Coping, Social Support and Related Variables Following the 1995 Dinar (Turkey) Earthquake”. North American Journal of Psychology, 1/2 (1999): 189-204.
 • Hansen, Karen V. “Feminist Conceptions of Public and Private: A Critical Analysis”. Berkeley Journal of Sociology 32 (1987): 105-128.
 • Fothergill, Alice. “Women’s Roles in a Disaster”. Applied Behavioral Science Review 7/2 (1999): 125-143.
 • Fothergill, Alice. “The Neglect of Gender in Disaster Work: An Overview of the Literature”. The Gendered Terrain of Disaster: Through Women’s Eyes, ed. Elaine Enarson ve Betty Hearn Morrow, Westport CT: Praeger Press, 1998: 63-84.
 • Fordham, Maureen. “The Intersection of Gender and Social Class in Disaster: Balancing Resilience and Vulnerability”. International Journal of Mass Emergencies and Disasters 17/1 (1999): 15-36.
 • Fordham, Maureen. “Making Women Visible in Disasters: Problematizing the Private Domain”. Disasters 22/2 (1998): 126-143.
 • Fordham, Maureen ve Anne-Michelle Ketteridge. “‘Men Must Work and Women Must Weep’: Examining Gender Stereotypes in Disasters”. The Gendered Terrain of Disaster: Through Women’s Eyes, ed. Elaine Enarson ve Betty Hearn Morrow, Westport CT: Praeger Press, 1998: 81-94.
 • Erinsel Önder, Deniz, Emine Köseoğlu, Ömer Bilen, Venhar (der.) “The Effect of User Participation on Satisfaction: Beyciler After-Earthquake Houses in Düzce”. ITU A/Z 7/1 (2010): 18-37.
 • Enarson, Elaine, Alice Fothergill ve Lori Peek. “Gender and Disaster: Forundations and Directions”. Handbook of Disaster Research, ed. H. Rodriguez, E. L. Quarantelli ve R. R. Dynes, New York: Springer, 2007: 130-146.
 • Enarson, Elaine ve Betty Hearn Morrow, ed. The Gendered Terrain of Disasters: Through Women’s Eyes. Westport CT: Praeger Press, 1998.
 • Enarson, Elaine ve Lourdes Meyreles. “International Perspectives on Gender and Disaster: Differences and Possibilities”. International Journal of Sociology and Social Policy, 24/10 (2004): 49-93.
 • Enarson, Elaine. “Through Women’s Eyes: A Gendered Research Agenda for Disaster Social Science”. Disasters 22/2 (1998): 157-173.
 • Demirel, Sinem. “Production of Space in the Post Earthquake Region: Three Cases from Düzce”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2005.
 • Dasgupta, Samir, İsmail Şiriner ve Partha Sarthi De (ed.). Women’s Encounter with Disaster. Kolkata: Frontpage, 2010.
 • Dandekar, Hemalata C. “Kadın ve İskan: Geçmişteki Düşünceler, Gelecekteki Yönelimler”. Diğerlerinin Konut Sorunları, der. Emine M. Komut, 33-51. Ankara: Mimarlar Odası Yayınları, 1996.
 • Çetin, İhsan. Gecekondunun Mekan Sosyolojisi: İzmir Araştırması. İstanbul: Yaba Yayınları, 2012.
 • Ceylan, Hande. “The Impacts of Post-Disaster Spatial Structure on Low Income Women: The Case of Düzce”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2015.
 • Bolin, Robert, Martina Jackson ve Allison Crist. “Gender Inequality, Vulnerability and Disaster: Issues in Theory and Research”. The Gendered Terrain of Disaster: Through Women’s Eyes, ed. Elaine Enarson ve Betty Hearn Morrow, Westport CT: Praeger Press, 1998: 2743.
 • Arslan, Hakan ve Cassidy Johnson. “Turkey: Can Small Actors Overcome the Absence of State Will?”. Building Back Better: Delivering People Centered Housing Reconstruction at Scale, ed. Michal Lyons, Theo Schilderman, Carlo Boano, Warwickshire: Practical Action Publishing, 2010: 263-284.
 • Arendt, Hannah. The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press, 1958.
 • Alkan, Ayten. “Toplumsal Cinsiyet ve Kent Planlaması”. SBF Dergisi 54/4 (1999): 1-29.
 • Alkan, Ayten. “Giriş: Cinsiyet Dinamiklerinin Peşinden Mekanın İzini Sürmek”. Cins Cins Mekan, der. Ayten Alkan, İstanbul: Varlık Yayınları, 2009: 7-35.
 • Acar Savran, Gülnur. Beden, Emek, Tarih: Diyalektik bir Feminizm için. İstanbul: Kanat Yayınları, 2004.
APA CEYLAN H (2018). Afetin Ardından: Kadınların Mekânı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine. , 171 - 204.
Chicago CEYLAN Hande Afetin Ardından: Kadınların Mekânı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine. (2018): 171 - 204.
MLA CEYLAN Hande Afetin Ardından: Kadınların Mekânı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine. , 2018, ss.171 - 204.
AMA CEYLAN H Afetin Ardından: Kadınların Mekânı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine. . 2018; 171 - 204.
Vancouver CEYLAN H Afetin Ardından: Kadınların Mekânı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine. . 2018; 171 - 204.
IEEE CEYLAN H "Afetin Ardından: Kadınların Mekânı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine." , ss.171 - 204, 2018.
ISNAD CEYLAN, Hande. "Afetin Ardından: Kadınların Mekânı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine". (2018), 171-204.
APA CEYLAN H (2018). Afetin Ardından: Kadınların Mekânı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 45(45), 171 - 204.
Chicago CEYLAN Hande Afetin Ardından: Kadınların Mekânı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 45, no.45 (2018): 171 - 204.
MLA CEYLAN Hande Afetin Ardından: Kadınların Mekânı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, vol.45, no.45, 2018, ss.171 - 204.
AMA CEYLAN H Afetin Ardından: Kadınların Mekânı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi. 2018; 45(45): 171 - 204.
Vancouver CEYLAN H Afetin Ardından: Kadınların Mekânı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi. 2018; 45(45): 171 - 204.
IEEE CEYLAN H "Afetin Ardından: Kadınların Mekânı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine." Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 45, ss.171 - 204, 2018.
ISNAD CEYLAN, Hande. "Afetin Ardından: Kadınların Mekânı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine". Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 45/45 (2018), 171-204.