Yıl: 2017 Cilt: 75 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 813 - 826 Metin Dili: Türkçe

6102 SAYILI TÜRK T2CARET KANUNU’NA GÖRE KARSILASTIRMALI REKLÂMLARDA GEREKS2Z YERE KÖTÜLEME YASAGI

Öz:
TTK m. 55, f. 1, b. (a)-5 hükmü, haksız rekabet teşkil eden karşılaştırmalıreklâmları düzenlemektedir. Kural olarak karşılaştırmalı reklâm hukukaaykırı değildir ve haksız rekabet oluşturmaz. TTK m. 55, f. 1, b. (a)-5 uyarınca,karşılaştırma gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veyagereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde yapılmış ise, haksızrekabet teşkil eder. Bu çalışmada, karşılaştırmalı reklâmlarda gereksiz yerekötüleme yasağı ele alınıp incelenecektir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Hukuk

UNNECESSARILY ABUSIVE COMPARATIVE ADVERTISING ACCORDING TO TURKISH COMMERCIAL CODE NUMBERED 6102

Öz:
Comparative advertising is regulated under Article 55/1, b. (a)-5 of Turkish Commercial Code (“TCC”). In principal, comparative advertising is not illegal and does not constitute an unfair competition. However, the cases where the comparison is untrue, misleading, unnecessarily abusive against competitors or comparison is made to benefit from the prestige of the competitor, constitute unfair competition as per Article 55/1, b. (a)-5 of TCC. In this study, the unnecessarily abusive comparative advertising will be evaluated.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bozbel, Savaş: Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Karşılaştırmalı Reklam Hukuku, Ankara 2006 (Anılış: Bozbel, Karşılaştırmalı Reklam Hukuku).
 • Bozbel, Savaş: Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Karşılaştırmalı Reklam, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu (25 – 26 Kasım 2011), İstanbul 2012, s. 111-118 (Anılış: Bozbel, Karşılaştırmalı Reklam- Sempozyum).
 • David, Lucas/Jacobs, Reto: Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., Bern 2012.
 • Dreher, Hannes: Rufausbeutungs- und Herabsetzungsverbot im Recht der vergleichenden Werbung, 1. Aufl., Berlin 2016.
 • Gloy, Wolfgang/Loschelder, Michael/Erdmann, Willi: Handbuch des Wettbewerbsrechts, 4. Aufl., München 2010.
 • Günes, İlhami: Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, 2. Baskı, Ankara 2013.
 • Güven, Şirin: Haksız Rekabet Hukukunun Amacı ve Koruduğu Menfaatler , Ankara 2012.
 • Harte-Bavendamm, Henning/Henning-Bodewig, Frauke: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 4. Aufl., München 2016 (Anılıs: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig UWG/Yazar).
 • İnal, Emrehan/Baysal, Başak: Reklam Hukuku ve Uygulaması, İstanbul 2008.
 • Kebbedies, Astrid: Vergleichende Werbung, Die europäischen Harmonisierungsbemühungen im deutschen und englischen Lauterkeitsrecht, 1. Aufl., Göttingen 2005.
 • Kendigelen, Abuzer: Gerekçeli – Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, İstanbul 2011.
 • Köhler, Helmut/Bornkamm, Joachim: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 35. Aufl., München 2017.
 • Lange, Paul: Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl., München 2012.
 • Lingenberg, Michael: Die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung, Bedeutung und Umsetzung in deutsches Recht, 1. Aufl., Berlin 2005.
 • Ludwig, Babett: Irreführende und vergleichende Werbung in der Europäischen Gemeinschaft, 1. Aufl., Baden Baden 1995.
 • Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz: Herausgegeben von Gordian N. Hasselblatt, 4. Aufl., München 2012 (Anılıs: Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz/Yazar).
 • Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht (UWG): Band 2: §§ 5-20 UWG, 2. Aufl., München 2014 (Anılıs: MünchKomm UWG/Yazar).
 • Nomer Ertan, N. Füsun: Haksız Rekabet Hukuku, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre, İstanbul 2016.
 • Ohly, Ansgar: Anmerkung zum BGH Urteil vom 1.10.2009, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 2010, s. 166-167.
 • Ohly, Ansgar/Sosnitza, Olaf: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 7. Aufl., München 2016.
 • Özdemir, Semih Sırrı: Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar, İstanbul 2013.
 • Özsunay, Ergun: Karşılaştırmalı Reklamlar, AB Yönergesi Işığında Türk Hukukuna İlişkin Gözlemler, Uluslararası Reklam Hukuku Sempozyumu (8-9 Mayıs 2008), İstanbul 2009, s. 135-166.
 • Plaß, Gunda: Die EG-Richtlinie Vergleichende Werbung, Wettbewerb in Recht und Praxis (WRP) 1999, s. 766-771.
 • Plaß, Gunda: Die gesetzliche Neuregelung der vergleichenden Werbung, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2000, s. 3161-3169.
 • Scherer, Inge: Partielle Verschlechterung der Verbrauchersituation durch die europäische Rechtsvereinheitlichung bei vergleichender Werbung?, Wettbewerb in Recht und Praxis (WRP) 2001, s. 89-97.
 • Scherer, Inge: Kehrtwende bei der vergleichenden Werbung, Welche Konsequenzen hat die Änderung der BGH-Rechtsprechung?, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 2012, s. 545-551.
 • Şener, Oruç Hami: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2016.
 • Ülgen, Hüseyin/Helvacı, Mehmet/Kendigelen, Abuzer/Kaya, Arslan/ Nomer Ertan, N. Füsun: Ticari İşletme Hukuku, Güncellenmiş 4. Basıdan 5. Tıpkı Bası, İstanbul 2015.
APA YILMAZ A (2017). 6102 SAYILI TÜRK T2CARET KANUNU’NA GÖRE KARSILASTIRMALI REKLÂMLARDA GEREKS2Z YERE KÖTÜLEME YASAGI. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 75(2), 813 - 826.
Chicago YILMAZ ASUMAN 6102 SAYILI TÜRK T2CARET KANUNU’NA GÖRE KARSILASTIRMALI REKLÂMLARDA GEREKS2Z YERE KÖTÜLEME YASAGI. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 75, no.2 (2017): 813 - 826.
MLA YILMAZ ASUMAN 6102 SAYILI TÜRK T2CARET KANUNU’NA GÖRE KARSILASTIRMALI REKLÂMLARDA GEREKS2Z YERE KÖTÜLEME YASAGI. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.75, no.2, 2017, ss.813 - 826.
AMA YILMAZ A 6102 SAYILI TÜRK T2CARET KANUNU’NA GÖRE KARSILASTIRMALI REKLÂMLARDA GEREKS2Z YERE KÖTÜLEME YASAGI. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. 2017; 75(2): 813 - 826.
Vancouver YILMAZ A 6102 SAYILI TÜRK T2CARET KANUNU’NA GÖRE KARSILASTIRMALI REKLÂMLARDA GEREKS2Z YERE KÖTÜLEME YASAGI. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. 2017; 75(2): 813 - 826.
IEEE YILMAZ A "6102 SAYILI TÜRK T2CARET KANUNU’NA GÖRE KARSILASTIRMALI REKLÂMLARDA GEREKS2Z YERE KÖTÜLEME YASAGI." İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 75, ss.813 - 826, 2017.