Yıl: 2018 Cilt: 40 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 79 - 85 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.20515/otd.415188 İndeks Tarihi: 28-12-2018

Dexketoprofen effectively reduces postoperative pain and meperidine consumption after lumbar discectomy and laminectomy

Öz:
Postopeartive pain is a major contributor to increased morbidity. Analgesia is important in reducing postoperativemorbidity and hospital stay. We aimed to determine the efficacy and side effect profile of preemptive and postoperative multimodaluse of dexketoprofen added to meperidine patient-controlled analgesia infusion in patients undergoing lumbar discectomy andlaminectomy. In this randomised, prospective, single-blind placebo-controlled trial, 60 patients undergoing laminectomy anddiscectomy were randomly (1:1) divided into two: Group I received placebo whereas Group II received 50 milligrammesdexketoprofen intravenously 30 minutes before surgery and 8 hours after the first dose. VAS scores, overall patient satisfaction,analgesic related side effects (nausea, vomiting, dyspepsia, bleeding, headache, hypotension, bradycardia, respiratory distress,pruritus) at hours 1, 4, 8, 12 and 24 were collected after surgery. Bleeding was recorded as the total value of aspirations duringsurgery, a number of sponges used during surgery and postoperative bleeding from vacuum drainage tubes. Groups were distributedsimilarly regarding age, sex, weight, ASA, anaesthesia and surgery time. Intraoperative and postoperative bleeding was similar.First time for PCA analgesic requirement was shorter in Group I. Group II had lower VAS scores on postoperative hours 1, 4, 8, 12and 24. The total dosage of meperidine was lower in Group II at the 4th, 12th and 24th hours. Group II had lower rates ofgastrointestinal side effects and headache related with analgesic use and had higher rates of satisfaction in regards of postoperativeanalgesia. Current study shows the multimodal use of dexketoprofen is a safe and effective analgesia option in patients undergoinglumbar discectomy and laminectomy. Dexketoprofen is not associated with increased frequency side effects or bleeding.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Lomber Diskektomi ve Laminektomi Operasyonlarında Preoperatif ve Postoperatif verilen Deksketoprofen Trometamolün Postoperatif Analjezi ve Meperidin Tüketimi Üzerine Etkisi

Öz:
Postoperatif ağrı morbiditeyi arttıran başlıca etkenlerdendir. Analjezi postopeatif morbiditenin azaltılmasında ve hastanede kalışın kısaltılmasında etkilidir. Lomber diskektomi ve laminektomi uygulanacak hastalarda hasta kontrollü analjezide kullanılan meperedin ile birlikte multimodal analjezi amacıyla preemptif ve postoperatif dönemde uygulanan deksketoprofenin etkinliğini ve yan etki profilini değerlendirmeyi amaçladık. Randomize, prospektif ve tek kör plasebo kontrollü çalışmada lomber laminektomi ve diskektomi uygulanacak hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Grup I kontrol-plasebo grubu, Grup II’ye indüksiyondan 30 dakika önce intravenöz 50 miligram deksketoprofen ve ikinci doz ilk dozdan 8 saat sonra 50 mg deksketoprofen verildi. VAS skorları, hasta memnuniyeti, analjezik ilişkili yan etkiler (bulantı, kusma, dispepsi, kanama, baş ağrısı, hipotansiyon, bradikardi, solunum sıkıntısı, kaşıntı) postoperatif dönemde 1,4,8,12 ve 24 saatlarde kaydedildi. Kanama cerrahi sırasında aspiratörde biriken kan, kullanılan spançlar ve postoperatif dönemde vakum drenlerden gelen kan olarak toplanarak kaydedildi. Gruplar arasında yaş,cinsiyet, ağırlık, ASA skorları, anestezi ve cerrahi sürelerinde farklılık bulunmadı. İntaroperatif ve postoperatif kanama miktarları benzerdi. Grup 1’ de PCA’dan analjezik kullanımı ihtiyacı daha erken oldu. Grup II’de; postopeartif 1, 4, 8, 12 ve 24. saat VAS değerleri daha düşük bulundu. Grup 2’de kullnaılan meperidin dozları 4,12 ve 24. saatlerde daha düşüktü. Grup 2’ de analjezik kullanımına bağlı gastrointestinal yan etkiler ve baş ağrısı oranları düşüktü ve hasta tatmin oranları daha yüksek bulundu. Çalışmamız lomber laminektomi ve diskektomi olgularında multimodal analjezide deksketoprofen kullanımının kanama ve diğer yan etki oranlarında artma olmadan güvenli ve etkili bir seçenek olduğunu göstermiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA YILDIZ İ, ceylan i, YELKEN B (2018). Dexketoprofen effectively reduces postoperative pain and meperidine consumption after lumbar discectomy and laminectomy. , 79 - 85. 10.20515/otd.415188
Chicago YILDIZ İSMAİL,ceylan ilkay,YELKEN Birgül Dexketoprofen effectively reduces postoperative pain and meperidine consumption after lumbar discectomy and laminectomy. (2018): 79 - 85. 10.20515/otd.415188
MLA YILDIZ İSMAİL,ceylan ilkay,YELKEN Birgül Dexketoprofen effectively reduces postoperative pain and meperidine consumption after lumbar discectomy and laminectomy. , 2018, ss.79 - 85. 10.20515/otd.415188
AMA YILDIZ İ,ceylan i,YELKEN B Dexketoprofen effectively reduces postoperative pain and meperidine consumption after lumbar discectomy and laminectomy. . 2018; 79 - 85. 10.20515/otd.415188
Vancouver YILDIZ İ,ceylan i,YELKEN B Dexketoprofen effectively reduces postoperative pain and meperidine consumption after lumbar discectomy and laminectomy. . 2018; 79 - 85. 10.20515/otd.415188
IEEE YILDIZ İ,ceylan i,YELKEN B "Dexketoprofen effectively reduces postoperative pain and meperidine consumption after lumbar discectomy and laminectomy." , ss.79 - 85, 2018. 10.20515/otd.415188
ISNAD YILDIZ, İSMAİL vd. "Dexketoprofen effectively reduces postoperative pain and meperidine consumption after lumbar discectomy and laminectomy". (2018), 79-85. https://doi.org/10.20515/otd.415188
APA YILDIZ İ, ceylan i, YELKEN B (2018). Dexketoprofen effectively reduces postoperative pain and meperidine consumption after lumbar discectomy and laminectomy. Osmangazi Tıp Dergisi, 40(3), 79 - 85. 10.20515/otd.415188
Chicago YILDIZ İSMAİL,ceylan ilkay,YELKEN Birgül Dexketoprofen effectively reduces postoperative pain and meperidine consumption after lumbar discectomy and laminectomy. Osmangazi Tıp Dergisi 40, no.3 (2018): 79 - 85. 10.20515/otd.415188
MLA YILDIZ İSMAİL,ceylan ilkay,YELKEN Birgül Dexketoprofen effectively reduces postoperative pain and meperidine consumption after lumbar discectomy and laminectomy. Osmangazi Tıp Dergisi, vol.40, no.3, 2018, ss.79 - 85. 10.20515/otd.415188
AMA YILDIZ İ,ceylan i,YELKEN B Dexketoprofen effectively reduces postoperative pain and meperidine consumption after lumbar discectomy and laminectomy. Osmangazi Tıp Dergisi. 2018; 40(3): 79 - 85. 10.20515/otd.415188
Vancouver YILDIZ İ,ceylan i,YELKEN B Dexketoprofen effectively reduces postoperative pain and meperidine consumption after lumbar discectomy and laminectomy. Osmangazi Tıp Dergisi. 2018; 40(3): 79 - 85. 10.20515/otd.415188
IEEE YILDIZ İ,ceylan i,YELKEN B "Dexketoprofen effectively reduces postoperative pain and meperidine consumption after lumbar discectomy and laminectomy." Osmangazi Tıp Dergisi, 40, ss.79 - 85, 2018. 10.20515/otd.415188
ISNAD YILDIZ, İSMAİL vd. "Dexketoprofen effectively reduces postoperative pain and meperidine consumption after lumbar discectomy and laminectomy". Osmangazi Tıp Dergisi 40/3 (2018), 79-85. https://doi.org/10.20515/otd.415188