Yıl: 2003 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 62 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları

Öz:
Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarda yaşanan değişimler, yeni ekonomi kavramı ile açıklanmaktadır. Birbirleriyle yakından ilişkili karmaşık süreçlerden oluşan bu gelişmeler, toplumların artık dünya ölçeğinde düşünüp yaşaması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Yeni ekonomi, bir taraftan 90'lı yıllardaki ABD deneyimini ve bu deneyimin enformasyon ve iletişim teknolojileri ile bağlantısını kurarken, diğer taraftan, küresel rekabet ve hızlı teknolojik ilerlemelerle birlikte ekonomilerin kuralları ve kurumlarıyla yeni bir değişim sürecine girdiğini ifade etmektedir. Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler sonucu, ekonomide yaşanan belirgin ve kalıcı etkiler mikro ve makro düzeyde pek çok kavramın yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada, yeni ekonomi olgusunun kavramsal çerçevesi, belirleyici özellikleri ile enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişimi daha sonra da, bu gelişmelerin toplumlar ve ekonomiler üzerinde yarattığı değişiklikler değerlendirilecektir.
Anahtar Kelime: yeni ekonomi

Konular: İletişim Uluslararası İlişkiler

Social, Economic and Technological Dimensions of New Economy

Öz:
Economic, social and technological changes in recent years in world's economy has been explained by the new economic consuption. These improvements, consisting of complex and closely related proceses has showen the necessity that societies should live on by thinking of global world. While the new economic conseption establishing the relation between the USA experience of 90's and information and communication tecnologies. It has also experessed that it entered a new chaning process together with global competition and technologial improvement with it's economical rules and assosiciations. As a result of the changes in information and communication technologies the clear and constant effects experienced in economy made a lot of conseptions necessary to be redefined in micro and macro levels. In this study, the conseptive frames of new economy, it's distinctive specialities and the improvement of information and communication technologies firstly, later changes by these improvement in societies and in their economies will be assesed.
Anahtar Kelime: new economy

Konular: İletişim Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akın H. Bahadır (2001), Yeni Ekonomi, Strateji, Rekabet, Teknoloji Yönetimi, Çizgi Kitapevi Ya. No: 39, Çizgi Ekonomi: 9, Konya.
 • Akın H. Bahadır "Girişimcilik ve Küçük İşletmeler Açısından Elektronik Ticaret Kavramlar, Örnekler,Öneriler",httpy/stratejiyonetim.com/eticaretvekobiler.htm., (Erişim Tarihi: 18. 10. 2002).
 • Andersen (2001), Değişim . tr, (Editör: Açıl Sezen), Türkiye İş Bankası Kültür Ya., Genel Ya. No: 565, Ekonomi Dizisi no: 30, İstanbul.
 • Dirk Pilat and Frank C. Lee (2001), Productivity Growth in ICT-Producing and ICT Using Industries: A Source Growth Differancials in the OECD, OECD STI Working Paper 2001/4.
 • DPT (2000), VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • Drucker Peter F. (1992), Yeni Gerçekler, Türkiye İş Bankası Ya., Ankara.
 • Eraydın Ayda (2001), "Yeni Ekonomi'nin Getirdiği Fırsat ve Riskler, Toplumsal ve Mekansal Açıdan", Yeni Ekonomi El Kitabı, T.C. Merkez Bankası Ya., Ankara.
 • Erkan H. Hüsnü (1992), Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Türkiye İş Bankası Kültür Ya., Ankara.
 • Friedman Thomas L. (2000), Lexus ve Zeytin Ağacı Küreselleşmenin Geleceği (Çeviren: Özsayar Elif), Boyner Holding Ya., İstanbul.
 • Güvenir A. (1999), "Yeni Ekonomi Maddeyi Tahtından İndirdi", Türk Henkel Dergisi, Sayı: 173, İstanbul.
 • Houghton John, Peter Sheehon (2000), "A Primer on the Knowledge Economy", Centre For Strategic Economic Studies, Victoria University, Melbourne City MC.
 • İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi Eki (2001), "Yeni Ekonomi Kavramlar ve Uygulamalar", Sayı No: 6, İstanbul.
 • Kumar Krishan (1999), Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Dost Kitabevi Ya., Ankara.
 • Kutlu Erol (2000), Bilgi Toplumunda Kalkınma Stratejileri, Anadolu Üniversitesi Ya. No: 1209, İ.İ.B.F. Ya. No: 167, Eskişehir.
 • Küresel Eğitim Çağında Eğitim-Verimlilik ve İstihdam (1997), ITO Ya., İstanbul.
 • Mandel Michael J. (1998), "The New Economy: For Berter Or Worse", Business Week, 19 Ekim 1999, Issue 3600.
 • OECD (1996), "The Knowledge-Based Economy", General Distribution, OECD/GD(96) 102.
 • Pohjola Matti (2002), "The New Economy: Facts, Impacts and Policies", Information Economics and Policy, No: 14, Elseiver Science B.V., JEL Classification: 011; 030; 040; 047., s. 137-144.
 • Şaylan Gencay (1995), Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitapevi Ya. No: 109, Ankara.
 • Söylemez S. Alev (2001), Yeni Ekonomi, Boyut Kitapları Ya., İstanbul.
 • Tapscott Don (1996), The Digital Economy, Promise And Peril İn The Age Of Networked Intelligence, McGraw-Hill, New York.
 • "Yeni Ekonomi 25 Yeni İş Alanı Yarattı", http://www.ntvmsnbs.com/news/38746.asp. Erişim Tarihi: 23/10/2002.
 • Yülek A. Murat (1997), "İçsel Büyüme Teorileri, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Kamu Politikaları Üzerine", Hazine Dergisi, Sayı: 6, Ankara.
 • http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/yucelih/biltek.html Erişim Tarihi: 15/05/2002.
 • http://www.liberal-dt.org.tr/guncel/folhtml Erişim Tarihi: 13/03/2002.
 • http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=38, Erişim Tarihi: 10/04/2002.
APA BAYRAÇ H (2003). Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları. , 41 - 62.
Chicago BAYRAÇ H. Naci Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları. (2003): 41 - 62.
MLA BAYRAÇ H. Naci Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları. , 2003, ss.41 - 62.
AMA BAYRAÇ H Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları. . 2003; 41 - 62.
Vancouver BAYRAÇ H Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları. . 2003; 41 - 62.
IEEE BAYRAÇ H "Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları." , ss.41 - 62, 2003.
ISNAD BAYRAÇ, H. Naci. "Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları". (2003), 41-62.
APA BAYRAÇ H (2003). Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 41 - 62.
Chicago BAYRAÇ H. Naci Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4, no.1 (2003): 41 - 62.
MLA BAYRAÇ H. Naci Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, 2003, ss.41 - 62.
AMA BAYRAÇ H Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 4(1): 41 - 62.
Vancouver BAYRAÇ H Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 4(1): 41 - 62.
IEEE BAYRAÇ H "Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, ss.41 - 62, 2003.
ISNAD BAYRAÇ, H. Naci. "Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4/1 (2003), 41-62.