Yıl: 2017 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 127 - 145 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18074/ckuiibfd.345332 İndeks Tarihi: 31-12-2018

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (19962014)

Öz:
Bu çalışmanın amacı, doğrudan yabancı yatırım (DYY) ile ihracat arasındaki ilişkileri ele almaktır. Çalışmada 1996-2014 dönemi dikkate alınarak, 21 yükselen piyasa ekonomisi için panel veri eşbütünleşme analizleri gerçekleştirilmiştir. Westerlund panel veri eşbütünleşme testleri sonuçlarına göre, yükselen piyasa ekonomilerinde DYY’ler ile hem toplam mal ihracatı hem de imalat sanayi ihracatı arasında uzun dönemli ilişkiler söz konusudur. Bununla birlikte, yatay kesit bağımlılığı dikkate alan test sonuçlarına göre sadece imalat sanayi ihracatı ile DYY’ler arasında uzun dönemli ve anlamlı ilişkiler mevcuttur. Elde edilen bu sonuçlar, yükselen piyasa ekonomilerinde DYY’lerin, pazara yönelik olmaktan ziyade hammadde ve işgücü gibi üretim kaynağı arama amaçlı olduklarına yorumlanabilir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri

Foreign Direct Investments and Export Relations in Emerging Market Economies: Panel Data Cointegration Analyses (1996-2014)

Öz:
The purpose of this study is to deal with the relationship between foreign direct investment (FDI) and export. In this paper, panel data co-integration analyses for 21 emerging markets are driven by the 1996-2014 period. According to Westerlund panel co-integration test results; there are longterm relationships between total merchandise exports and manufacturing exports with FDI in emerging markets. However, long-term and meaningful relationship is concerned only between FDI and manufacturing exports by taking into account the cross-sectional dependence. The obtained results can be interpreted that FDI’s may be the seeking of resources such as raw materials and labour rather than being market-oriented in the emerging markets.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Zhang, K.H. (2006), How Does FDI Affect a Host Country’s Export Performance? The Case of China, http://faculty.washington.edu/karyiu/confer/ xian05/papers/ zhang.pdf (Erişim Tarihi: 01/07/2016).
 • Temiz, D. ve Gökmen, A. (2011), Foreign Direct Investment (FDI) and Export Relation in Turkey: 1991–2010. Journal of Transnational Management, 16, 157–180.
 • Tatoğlu, F. Y. (2013). İleri Panel Veri Analizi: Stata Uygulamalı, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Szkorupováa, Z. (2014), A Causal Relationship between Foreign Direct Investment, Economic Growth and Export for Slovakia. Procedia Economics and Finance, 15, 123-128.
 • Sultan, Z. A. (2013), A Causal Relationship between FDI Inflows and Export: The Case of India. Journal of Economics and Sustainable Development, 4(2), 1-9.
 • Stamatiou, P. ve Dritsakis, N. (2013), A Causal Relationship between Exports, Foreign Direct Investment and Economic Growth for Five European Countries: A Panel Data Approach. European Economics and Finance Society Conference, 12. Annual EEFS Conference, Berlin.
 • Sharma, K. (2000), Export Growth in India: Has FDI Played a Role?. Yale University Economic Growth Center, Center Discussion Paper No. 816.
 • Sapienza, E. (2009), The Interaction between Export and FDI: Central-Eastern Europe and EU15. Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche, Quaderno n. 13/2009.
 • Samsu, S. H., A. M. Derus, A. Ooi ve Ghazali, M. F. (2008), Causal Links Between Foreign Direct Investment and Export: Evidence from Malaysia. International Journal of Business and Management, 3(12), 177-183.
 • Saleena, N. J. (2013), Impact of FDI on Services Export: Evidence from India. Journal of Business Management & Social Sciences Research, 2(11), 3438.
 • Prasanna, N. (2010), Impact of Foreign Direct Investment on Export Performance in India. Journal of Social Science, 24(1), 65-71.
 • Pesaran, M. H., ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • Pesaran, M. H. (2004), General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. (No. 1240), Institute for the Study of Labor (IZA).
 • Persyn, D., ve Westerlund, J. (2008), Error-Correction-Based Cointegration Tests for Panel Data. Stata Journal, 8(2), 232-241.
 • Majeed, M. T. ve Ahmad, E. (2007), FDI and Exports in Developing Countries: Theory and Evidence. Pakistan Development Review, 46(4), 735-750.
 • Liu, X., Shu, C.ve Sinclair, P. (2009), Trade, Foreign Direct Investment and Economic Growth in Asian Economies. Applied Economics, 41(13), 16031612.
 • Iqbal, M. S., Shaikh, F.M. ve Shar, A. H. (2010), Causality Relationship between Foreign Direct Investment, Trade and Economic Growth in Pakistan. Asian Social Science, 6(9), 82-89.
 • Harding, T. ve Javorcik, B. S. (2011), FDI and Export Upgrading, University of Oxford, Department of Economıcs Discussion Paper Series, Number: 526.
 • Falk, M. ve Hake, M. (2008), A Panel Data Analysis on FDI and Exports, FIW Studien, FIW Research Report, No. 012.
 • Değer, S. ve Ay, S. (2013), Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Cari İşlemler Arasındaki Nedensel İlişkiler (1990–2011). PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 9(2), 5-22.
 • Dash, R. K. ve Parida, P. C. (2013), FDI, Services Trade and Economic Growth in India: Empirical Evidence on Causal Links. Empirical Economics, 45, 217–238.
 • Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980), The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Babalola, S. J., Dogon-daji, S. D. H. ve Saka, O. J. (2012), Exports, Foreign Direct Investment and Economic Growth: An Empirical Application for Nigeria. International Journal of Economics and Finance, 4(4), 95-105.
 • Aytun, C., ve Akın, C. S. (2014), OECD Ülkelerinde Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme: Yatay Kesit Bağımlı Heterojen Panel Nedensellik Analizi. Iktisat Işletme ve Finans, 29(340), 69-94.
 • Apergis, N., Lyroudi, K. veAthanasios, V. (2008), The Relationship between Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Transition Countries. Transition Studies Review, 15, 37–51.
APA DOĞANAY M, DEĞER M (2017). Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (19962014). , 127 - 145. 10.18074/ckuiibfd.345332
Chicago DOĞANAY MUHARREM AKIN,DEĞER Mustafa Kemal Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (19962014). (2017): 127 - 145. 10.18074/ckuiibfd.345332
MLA DOĞANAY MUHARREM AKIN,DEĞER Mustafa Kemal Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (19962014). , 2017, ss.127 - 145. 10.18074/ckuiibfd.345332
AMA DOĞANAY M,DEĞER M Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (19962014). . 2017; 127 - 145. 10.18074/ckuiibfd.345332
Vancouver DOĞANAY M,DEĞER M Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (19962014). . 2017; 127 - 145. 10.18074/ckuiibfd.345332
IEEE DOĞANAY M,DEĞER M "Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (19962014)." , ss.127 - 145, 2017. 10.18074/ckuiibfd.345332
ISNAD DOĞANAY, MUHARREM AKIN - DEĞER, Mustafa Kemal. "Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (19962014)". (2017), 127-145. https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.345332
APA DOĞANAY M, DEĞER M (2017). Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (19962014). Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 127 - 145. 10.18074/ckuiibfd.345332
Chicago DOĞANAY MUHARREM AKIN,DEĞER Mustafa Kemal Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (19962014). Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7, no.2 (2017): 127 - 145. 10.18074/ckuiibfd.345332
MLA DOĞANAY MUHARREM AKIN,DEĞER Mustafa Kemal Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (19962014). Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, 2017, ss.127 - 145. 10.18074/ckuiibfd.345332
AMA DOĞANAY M,DEĞER M Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (19962014). Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 127 - 145. 10.18074/ckuiibfd.345332
Vancouver DOĞANAY M,DEĞER M Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (19962014). Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 127 - 145. 10.18074/ckuiibfd.345332
IEEE DOĞANAY M,DEĞER M "Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (19962014)." Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7, ss.127 - 145, 2017. 10.18074/ckuiibfd.345332
ISNAD DOĞANAY, MUHARREM AKIN - DEĞER, Mustafa Kemal. "Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (19962014)". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7/2 (2017), 127-145. https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.345332