Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 22 Metin Dili: İngilizce

A SOCIOLOGICAL APPROACH ON KIN MARRIAGES IN TURKEY

Öz:
This paper intends to do a sociological analysis of kin marriage, a subjectmatter of sharp discussions both in Turkish society and in European public.Traditionally, to some extent, practiced and largely approved by the societyin Turkey, this type of marriage was opened to discussions during the secondhalf of the last century. The discussions started to be gradually dominatedby a medical discourse that focuses on bio-medical results of kin marriageand treats it as a risk factor. Although such views are widely accepted insociety, kin marriage insistently keeps its existence. Based on a sociologicalperspective, this paper aims to analyze the factors leading to the existenceof kin marriage despite wide spreading disapproval thoughts and attitudesagainst it.
Anahtar Kelime:

Türkiye’de Akrabalık Evliliklerine Sosyolojik Yaklaşım

Öz:
Bu makale, gerek Türkiye toplumunda gerekse Avrupa kamuoyunda keskin tartışmalara konu olan akrabalık evliliklerinin sosyolojik bir çözümlemesini yapmaktadır. Geleneksel olarak Türkiye toplumunda belirli oranlarda yapılan ve geniş toplum kesimleri tarafından onaylanan bu evlilikler, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren tartışılmaya açılmış ve bu tartışmalara giderek tıbbi söylem egemen olmaya başlamıştır. Tıbbi söylem, akrabalık evliliklerinin biomedikal sonuçları üzerinde yoğunlaşmış olup bu evlilikleri bir risk faktörü olarak telakki etmektedir. Bu konudaki görüşler toplumda giderek yaygınlaştığı halde akrabalık evlilikleri ısrarla varlığını sürdürmektedir. Makalenin amacı, kanaat ve tutumlardaki negatif gelişmelere rağmen akrabalık evliliklerinin hangi etkenlerle bağlantılı olduğunu sosyolojik bir perspektiften çözümlemeye çalışmaktır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK] ve Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü [ASAGEM]. Aile Yapısı Araştırması. Ankara: TÜİK Matbaası, 2006.
 • Timur, Serim. Türkiye’de Aile Yapısı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yay., 1972.
 • Şamlı, Hale, Dilek Toprak, Mustafa Solak. “Afyonkarahisar İlinde Akraba Evlilikleri ve Bunun Doğumsal Anomaliler ile İlişkisi.” Kocatepe Tıp Dergisi 7, sy. 3 (2006): 69-74.
 • Sosyal Ekonomik Araştırmalar Merkezi [SEKAM]. Türkiye’de Aile. İstanbul: SEKAM Yayınları, 2011.
 • Özel v.dğr. “Akraba Evliliği.” Tıp Bülteni 23, sy. 1 (1991): 64.
 • Model, Bernadette ve Aamra Darr. “Science and Society: Genetic Counseling and Customary Consangeuineous Marriage.” Nature Reviews Genetics 3, sy. 3 (2002): 225-229.
 • Mills, C.W. Toplumbilimsel Düşün. Çeviren Ünsal Oskay. İstanbul: DER Yayınları, 2007.
 • Mills, C.W. The Sociological Imagination. Londra: New York: Oxford University Press, 1967.
 • Merter, F. 1950- 1988 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen Değişmeler: Malatya Örneği. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 1990.
 • Mayda A. Senih, S. Çetin Dağlı, R. O. Şahin, F. Danışman, F. Dere, v.dğr. “Düzce İli Yığılca İlçe Merkezinde Akraba Evliliği Sıklığı ve Etkileyen Faktörler.” Düzce Tıp Dergisi 12, sy. 2 (2010): 36-41.
 • Kutlubay, Ayşegül. “Malatya İlinde Akrabalık Evliliği Sıklığı ve Tıbbi Sonuçları.”, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, 2007.
 • Kayahan, Miyaser, Zeynep Şimşek, Fatma Ersin, Fatma Gözükara ve Mehmet Ali Kurçer. “Şanlıurfa Tılfındır Sağlık Ocağı Bölgesinde Akraba Evliliği Prevalansı ve 5 Yaş Altı Ölümlere Etkisi.” C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 7, sy. 1(2003): 1-5.
 • Hooghiemstra, Erna. Trouwen Over de Grens: Achtergronden van Partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland. Lahey: SCP, 2003.
 • Eserpek, Altan. Sosyal Kontrol, Sapma ve Sosyal Değişme: Erzurum’un İki Köyünde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay., 1979.
 • Devlet Planlama Teşkilatı [DPT]. Türk Aile Yapısı. Ankara: T.C. Başbakanlık, 1992.
 • Duru, Ziya. “Evlilik Manileri Bağlamında Akraba Evliliği.” Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, 2007.
 • Borm, J. A. “Trouwen met een bloedverwant: Allochtone ouders aanspraken op hun partnerkeuze is onethisch.” Medisch Contact 57, sy. 25 (2002): 1229-1232.
 • Borm, J. A. “Trouwen met een bloedverwant.” Medisch Contact 57, sy. 44 (2002).
 • Bergson, Henri. Creative Evolution. New York: Barnes & Noble Books, Inc., 2005.
 • Başol, Koray. Demografi: Genel ve Türkiye. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları, 1984.
 • Altuntek, N. Serpil. “Türkiye Üzerine Yapılmış Evlilik ve Akrabalık Araştırmalarının Bir Değerlendirmesi.” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 18, sy. 2 (2001): 17-28.
 • Akın, Galip. “Denizli Kırsal Kesiminde Akraba Evliliği ve Bunu Etkileyen Faktörler.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 40, sy. 3-4 (2000):67-80.
APA CANATAN K (2018). A SOCIOLOGICAL APPROACH ON KIN MARRIAGES IN TURKEY. Akademik İncelemeler Dergisi, 13(1), 1 - 22.
Chicago CANATAN KADİR A SOCIOLOGICAL APPROACH ON KIN MARRIAGES IN TURKEY. Akademik İncelemeler Dergisi 13, no.1 (2018): 1 - 22.
MLA CANATAN KADİR A SOCIOLOGICAL APPROACH ON KIN MARRIAGES IN TURKEY. Akademik İncelemeler Dergisi, vol.13, no.1, 2018, ss.1 - 22.
AMA CANATAN K A SOCIOLOGICAL APPROACH ON KIN MARRIAGES IN TURKEY. Akademik İncelemeler Dergisi. 2018; 13(1): 1 - 22.
Vancouver CANATAN K A SOCIOLOGICAL APPROACH ON KIN MARRIAGES IN TURKEY. Akademik İncelemeler Dergisi. 2018; 13(1): 1 - 22.
IEEE CANATAN K "A SOCIOLOGICAL APPROACH ON KIN MARRIAGES IN TURKEY." Akademik İncelemeler Dergisi, 13, ss.1 - 22, 2018.
ISNAD CANATAN, KADİR. "A SOCIOLOGICAL APPROACH ON KIN MARRIAGES IN TURKEY". Akademik İncelemeler Dergisi 13/1 (2018), 1-22.