Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 75 Sayfa Aralığı: 55 - 70 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 23-01-2019

Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, şirketler tarafından yapılan pay geri alım programlarına ilişkin bildirimlerin hisse getirisine etkisini belirlemektir. Bu amaca odaklanan çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2014-2016 yılları arasında pay geri alım programı başlatmasına ilişkin 100 adet bildirimin hisse getirilerine etkisi olay çalışması yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma sonucunda, pay geri alım bildirimlerinin, bildirim tarihi öncesinde ve sonrasında istatistiksel olarak anlamlı kümülatif anormal getiriler yarattığı tespit edilmiştir. Ayrıca aktif büyüklüğüne göre ve piyasa değer/defter değerine göre ayrılan gruplar arasında bu ilişkinin farklılaştığı görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The Effect Of Stock Repurchase Program Announcements On Stock Returns

Öz:
The aim of this study is to determine the impact of share repurchase programs announcements made by companies on the stock return. In the study, the effect of 100 stock repurchase program announcements made by companies listed in Borsa İstanbul between 2014 and 2016 on stock returns are examined by event study method. As a result of the study, it was determined that the share repurchase announcements resulted in statistically significant cumulative abnormal returns before and after the reporting date. It is also seen that this relationship differs between the groups according to asset size and market value / book value.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Wesson, N., Muller, C. & Ward, M. (2014), “Market underreaction to open market share repurchases on the JSE”, South African Journal of Business Management, 45(4), 5969.
 • “Türk Ticaret Kanunu (6102 S.K.)”, Resmi Gazete, 27846 (13/1/2011).
 • “Türk Ticaret Kanunu (6762 S.K.)”, Resmi Gazete, 9353 (29/06/1956).
 • Su, Nai-Hui & Lin, Chan-Jane (2012), “The Impact of Open-Market Share Repurchases on Long-Term Stock Returns: Evidence from the Taiwanese Market”, Emerging Markets Finance & Trade, 48(Supplement 2), 200–229.
 • “Sermaye Piyasası Kanunu (6362 S.K.)”, Resmi Gazete, 28513 (30/12/2012).
 • Pirgaip, Burak & Karacaer, Semra (2015), “Borsa Şirketlerinin Pay Geri Alım İşlemlerine Yönelik TMS/TFRS Uygulamaları”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 66, 105-128.
 • Pirgaip, Burak (2014) “Pay Geri Alımları İle Geri Alım İşlemlerinin Neden Ve Sonuçlarının Analizi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Manconi, Alberto, Peyer, Urs & Vermaelen, Theo (2014), “Buybacks Around the World”, European Corporate Governance Institute (ECGI) - Finance Working Paper No. 436/2014, DOI: 10.2139/ssrn.2330807.
 • Lee Chun I., Ejara Demissew Diro & Gleason Kimberly C. (2010), “An empirical analysis of European stock repurchases”, Journal of Multinational Financial Management, 20( 23), pp. 114-125.
 • Koçyiğit, Murat & Kılıç, Asiye (2008), “Leasing Sektöründe KDV Oranı Değişikliğinin İMKB’de İşlem Gören Leasing Şirketlerinin Hisse Senedi Getirisine Etkisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 40, 165-174.
 • Kaval, Hasan (2016), “Geri Alınan Payların Vergilemesinde ve Muhasebesinde Sorunlar”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2(2), 87‐116.
 • Kahle, Kathleen M. (2002), “When a buyback isn’t a buyback: Open market repurchases andemployee options”, Journal of Financial Economics, 63, 235–261.
 • Isa, Mansor & Lee, Siew-Peng (2014), “Market Reactions To Share Repurchase Announcements in Malaysia”, Asian Academy of Management Journal of Accountıng And Fınance, 10(1), 45–73.
 • Grullon, Gustavo & Michaely, Roni (2004), “The Information Content of Share Repurchase Programs”, The Journal of Finance, 59(2), 651–680.
 • Gökgöz, Ahmet (2014), “Hisse Senedi Geri Alımı ve Muhasebesi”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 7(2), 1-14.
 • “Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)”, Resmi Gazete, 28871 (3/1/2014).
 • Eyüboğlu, Kemal & Bulut, Halil İbrahim (2015), “The Effects Of Financial News On Stock Performance: Case Of BIST‐30 Companies”, Journal of Economics, Finance and Accounting, 2(1), pp. 75-88.
 • Dolley, James C. (1933), “Common Stock Split-Ups Motives and Effects”, Harvard Business Review, 12(1), pp. 70-81.
 • Dittmar, Amy K. (2000). “Why do firms repurchase stock?”, The Journal of Business, 73(3), pp. 331-355.
 • Dann Larry Y. (1981), “Common Stock Repurchases: An Analysis of Returns to Bondholders and Stockholders”, Journal of Financial Economics, 9, pp. 113-138.
 • Chatterjee, Chanchal & Dutta, Paromita (2015), “Anomalous Price Behaviour around Open Market Stock Repurchase Announcements in India”, The Journal for Decision Makers, 40(4), pp. 435–443.
 • Chang, Shao-Chi, Chen Sheng-Syan & Chen, Li-Yu (2010), “Does prior record matter in the wealth effect of open-market share repurchase announcements?”, International Review of Economics and Finance, 19, pp. 427–435.
 • Bozkurt, İbrahim, Öksüz, Sezer & Karakuş, Rıfat (2015), “Finansal Tablo İlanlarının Hisse Getirileri Üzerindeki Etkisi: BİST’de Ampirik Bir Uygulama”, Maliye Finans Yazıları, 29(103), ss. 113-140.
 • Andriosopoulos Dimitris & Lasfer Meziane (2015), “The market valuation of share repurchases in Europe”, Journal of Banking & Finance, 55, pp. 327–339.
 • Albaity, Mohamed & Said Diana Syafiza (2016), “Impact of Open-Market Share Repurchases on Long-Term Stock Returns: Evidence From the Malaysian Market”,SAGE Open, 6(4), pp. 1-12.
APA KARAKUŞ R, ZOR İ, YILMAZ KÜÇÜK Ş (2017). Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi. , 55 - 70.
Chicago KARAKUŞ RIFAT,ZOR İsrafil,YILMAZ KÜÇÜK Şeyma Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi. (2017): 55 - 70.
MLA KARAKUŞ RIFAT,ZOR İsrafil,YILMAZ KÜÇÜK Şeyma Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi. , 2017, ss.55 - 70.
AMA KARAKUŞ R,ZOR İ,YILMAZ KÜÇÜK Ş Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi. . 2017; 55 - 70.
Vancouver KARAKUŞ R,ZOR İ,YILMAZ KÜÇÜK Ş Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi. . 2017; 55 - 70.
IEEE KARAKUŞ R,ZOR İ,YILMAZ KÜÇÜK Ş "Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi." , ss.55 - 70, 2017.
ISNAD KARAKUŞ, RIFAT vd. "Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi". (2017), 55-70.
APA KARAKUŞ R, ZOR İ, YILMAZ KÜÇÜK Ş (2017). Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(75), 55 - 70.
Chicago KARAKUŞ RIFAT,ZOR İsrafil,YILMAZ KÜÇÜK Şeyma Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi 0, no.75 (2017): 55 - 70.
MLA KARAKUŞ RIFAT,ZOR İsrafil,YILMAZ KÜÇÜK Şeyma Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.75, 2017, ss.55 - 70.
AMA KARAKUŞ R,ZOR İ,YILMAZ KÜÇÜK Ş Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2017; 0(75): 55 - 70.
Vancouver KARAKUŞ R,ZOR İ,YILMAZ KÜÇÜK Ş Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2017; 0(75): 55 - 70.
IEEE KARAKUŞ R,ZOR İ,YILMAZ KÜÇÜK Ş "Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0, ss.55 - 70, 2017.
ISNAD KARAKUŞ, RIFAT vd. "Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi". Muhasebe ve Finansman Dergisi 75 (2017), 55-70.