2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?

Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 250 - 281 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 24-01-2019

2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?

Öz:
İklim değişikliği sadece gelişmekte olan ülkeler için değil aynı zamanda gelişmiş sanayi toplumları için de küresel bir sorundur. Karbondioksit (CO2) yayarak daha fazla fosil yakıt tüketmek iklim değişikliğine yol açar ve bu sorun insan faaliyetlerinden kaynaklanır. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak küresel ısınma tüm insanlığı ve ekolojik dengeyi tehdit etmektedir. Devletler arasındaki farklılık ve sorunlara rağmen; dünya ülkeleri son zamanlarda iklim değişikliğiyle uluslararası arenada mücadele etmektedir. Özellikle iklim değişikliğine yönelik riskleri azaltmak amacıyla Kasım 2015’te gerçekleştirilen Paris İklim Değişikliği Konferansı’ndaki en önemli meselelerden birisi nükleer enerjidir. Bu bağlamda, bu makale nükleer enerjinin iklim değişikliğine katkı sağlayıp sağlamayacağını incelemektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji Halk ve Çevre Sağlığı Enerji ve Yakıtlar Çevre Çalışmaları Çevre Bilimleri Ekoloji Nükleer Bilim ve Teknolojisi Çevre Mühendisliği Uluslararası İlişkiler

NUCLEAR ENERGY IN THE CONTEXT OF THE 2015 PARIS CLIMATE CHANGE CONFERENCE: A SOLUTION OR PROBLEM?

Öz:
Climate change is a global issue for not only developing countries but also advanced industrial societies. Consuming more fossil fuels by emitting carbon dioxide (CO2) results in climate change and this problem stems from human activities. Global warming caused by climate change threatens ecological balance and the whole humanity. Despite having divergences and problems among states, world countries have been trying to tackle climate change in the international arena in the recent years. One of the most crucial issues to mitigate climate change risks at the Paris Climate Conference on November 2015 is particularly on nuclear energy. In this context, this paper aims to analyse whether nuclear energy will contribute to climate change or not.
Anahtar Kelime:

Konular: Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji Halk ve Çevre Sağlığı Enerji ve Yakıtlar Çevre Çalışmaları Çevre Bilimleri Ekoloji Nükleer Bilim ve Teknolojisi Çevre Mühendisliği Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahıshalı, Murat Alp (Temmuz-Aralık 2013), “Kaya Gazı: Dünya Enerji Düzenine Etkileri ve Türkiye Potansiyeli”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3: 12-34.
 • Altın, Vural (Aralık 2007), “4. Nesil Nükleer Santraller”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, http://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/4_nesil_nukleer.pdf (18.03.2017).
 • American Nuclear Society (2000), “Nuclear Power: A Sustainable Sources of Energy”, LaGrange Park, (Illinios).
 • Atakan, Yüksel (2016), “Elektrik Enerjisi Üretiminde Yenilenebilir Enerjiler ve Nükleer Enerjiyle İlgili Gerçek Durum Nedir?”, http://enerjienstitusu.com/2016/02/04/elektrik-enerjisi-uretiminde-yenilenebilir-enerjiler-ve-nukleer-enerjiyle-ilgili-gercek-durum-nedir/ (18.03.2017).
 • Aykanat, Aydoğan (2017), “WebTekno-2011’de Nükleer Felaket İle Harap Olan Fukuşima, Artık Yaşanabilir Bir Yer Haline Geldi!”, http://www.webtekno.com/2011-de-nukleer-felaket-ile-harap-olan-fukusima-artik-yasanabilir-bir-yer-haline-geldi-h26478.html (22.03.2017).
 • BBC Science and Environment (2015), “Warming set to breach 1°C threshold”, http://www.bbc.com/news/science-environment-34763036 (16.05.2016).
 • Bows, Alice and Kevin Anderson (2011), “Beyond ‘Dangerous’ Climate Change: Emission Scenarious for a New World”, Philosophical Transactions of the Royal Society, (369): 20-44.
 • Böddeker, Karl W. and Ulrich Schindewolf (2010), “Renewable Resources”, Desalination and Water Treatment, 13 (1-3): 1-12.
 • Bundesamt für Strahlenschutz (2017), “How many wastes have yet to be returned from reprocessing?”, http://www.bfs.de/SharedDocs/FAQs/BfS/EN/nwm/reprocessing/how-many-will-come.html (18.03.2017)
 • Brook, Barry W., Agustin Alonso, Daniel A.Meneley, Jozef Misak, Tom Blees and Jan B. Van Erp (2014), “Why Nuclear Energy is Sustainable and has to be part of the Energy Mix”, Sustainable Material and Technologies, (1-2): 8-16.
 • Cathles, L.M., L. Brown, M. Taam et al. (2012), “A Commentary on ‘The Greenhouse-gas Footprint of Natural Gaz in Shale Formations’”, Climatic Change, 113 (2): 525-535.
 • Clémençon, Raymond (2016),“The Two Sides of the Paris Climate Agreement: Dismal Failure or Historic Breakthrough?”, Journal of Environment and Development, 25 (1): 3-24.
 • Demircan, Pınar (2016), “2016 Dünya Nükleer Enerji Raporu’ndan alıntılarla: ‘Nükleer, neden yenilenebilir enerji değildir?’”, https://yesilgazete.org/blog/2016/10/17/2016-dunya-nukleer-enerji-raporundan-alintilarla-nukleer-neden-yenilenebilir-enerji-degildir/ (19.03.2017).
 • Department of Energy and Climate Change and Prime Minister’s Office (2013), Initial agreement reached on new nuclear power station at Hinkley”, https://www.gov.uk/government/news/initial-agreement-reached-on-new-nuclear-power-station-at-hinkley (15.05.2016).
 • Department of Trade and Industry (2007), “Meeting the Energy Challenge: A White Paper on Energy Climate Change”, http://www.ccsassociation.org/docs/2007/White%20Paper.pdf (16.05.2016).
 • Doyle, Julie (2011), “Acclimating Nuclear? Climate Change, Nuclear Poer and the Reframing of Reframing of Risk in the UK News Media”, The International Communication Gazette, 73 (1-2): 107-125.
 • Energies-Renouvelables (2014), “Photovoltaic Barometer”, http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro-jdp11_en.pdf (21.05.2016).
 • Euronews (2015), “Green house gasses explained”, http://www.euronews.com/2015/06/26/green-house-gasses-explained/ (16.06.2016).
 • European Environment Agency (2015), “Trends and Projections in Europe 2015: Tracking Progress Progress towards Europe’s Climate and Energy”, (Luxembourg).
 • Eurostat (2017), “Renewable Energy Statistics”, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics (20.03.2017).
 • Fetter, Steve (2016), “How long will the world's uranium supplies last?”, https://www.scientificamerican.com/article/how-long-will-global-uranium-deposits-last/ (17.03.2017).
 • Forbes (2015), “Paris COP21 the Urgent Need for more Nuclear Energy”, http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2015/12/15/paris-cop21-and-the-urgent-need-for-more-nuclear-energy/#39c0e40e4952 (11.05.2016).
 • Glass, Kate (2011), “Shale Gas and Oil Terminology Explained: Technology, Inputs and Operations”, http://eesi.org/files/fracking_technology_120111.pdf (20.03.2017).
 • Goldenberg, Suzanne (2014), “Secret Talks and a Personal Letter: How the US China Climate Deal was done”, http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/12/how-us-china-climate-deal-was-done-secret-talks-personal-letter (01.05.2016).
 • Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2011), “IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation”, http://www.uncclearn.org/sites/default/files/inventory/ipcc15.pdf (21.05.2016).
 • International Atomic Energy Agency (IAEA) (2015), “Consider Nuclear Energy on Paris in Climate Change Mitigation: IAEA at COP21”, https://www.iaea.org/newscenter/news/consider-nuclear-energy-par-climate-change-mitigation-iaea-cop21 (10.05.2016)
 • International Atomic Energy Agency (IAEA) (2016), “Climate Change and Nuclear Power 2016”, (Vienna: IAEA).
 • International Atomic Energy Agency (IAEA) (2017a), “Operational & Long-Term Shutdown Reactors”, https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx (11.02.2017).
 • International Atomic Energy Agency (IAEA) (2017b), “Under Construction Reactors”, https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx (11.02.2017).
 • Investopedia (2017), “Henry Hub”, http://www.investopedia.com/terms/h/henry_hub.asp (20.03.2017).
 • K. Bickerstaff, I. Lorenzoni, N.F. Pidgeon,W. Poortinga and P. Simmons (2008), “Reframing Nuclear Power in the UK Energy Debate: Nuclear Power, Climate Chamge Mitigaiton and Radioactive Waste”, Public Understanding of Science, 17 (2): 145-169.
 • Kadir, Temurçin ve Alparslan Aliağaoğlu (2013), “Nükleer Enerji ve Tartışmalar Işığında Türkiye’de Nükleer Enerji Gerçeği”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 1 (2): 25-39.
 • Kessides, Ioannis N. (August 2010), “Nuclear Power and Sustainable Energy Policy: Promises and Perils”, The World Bank Research Observer, 1 (1): 323-362.
 • Marcus, Gail (2005), “Energy by the Numbers: A Comparison of Energy Sources”, http://nukepowertalk.blogspot.com.tr/2015/10/energy-by-numbers.html (21.05.2016).
 • Ministry of Finance, Climate Change Finance Unit, Government of India (2015), “Climate Change Finance, Analysis of a Recent OECD Report: Some Credible Facts Needed”, http://dea.gov.in/sites/default/files/ClimateChangeOEFDReport_0.pdf (23.05.2016).
 • Morland, Martin (2001), “Nuclear Energy and Climate Change”, International Relations, 15 (4): 53-64.
 • Muradov, Elman (2012), “Almanya’nın Nükleer Enerji Politikasını Etkileyen Faktörler”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 10 (38): 105-111.
 • Nei.org (2015), “Pro-Nuclear Voices Raised at Paris Climate Talks”, http://www.nei.org/News-Media/News/News-Archives/Pro-Nuclear-Voices-Raised-at-Paris-Climate-Talks (10.05.2016).
 • NTV (2016), “Almanya Nükleer Santralleri Kapatıyor”, http://www.ntv.com.tr/dunya/almanya-nukleer-santralleri-kapatiyor,uj8cRRKTJUW7CEPWxrflDQ?_ref=infinite (20.03.2017).
 • Nuclear Energy Agency (NEA) (2016), “Uranium 2016: Resources, Production and Demand”, https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2016/7301-uranium-2016.pdf (19.03.2017).
 • Nuclear Engineering International (2016), “More delays for China's first AP1000”, http://www.neimagazine.com/news/newsmore-delays-for-chinas-first-ap1000-4836943 (18.03.2017).
 • Nükleer Akademi (2016), “Dünya’da nükleer enerjinin durumu nedir?”, http://nukleerakademi.org/dunyada-nukleer-enerjinin-durumu-nedir/ (20.03.2017).
 • OECD (2015), “Climate Change COP 21”, https://www.oecd-nea.org/ndd/climate-change/cop21/cop21-2015-event.html (09.05.2016).
 • Özen, Cem ve Emre İşeri (Ekim 2012), “Türkiye'de Sürdürülebilir Enerji Politikaları Kapsamında Nükleer Eenrjinin Konumu”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47: 161-180.
 • Paillere, Henri and Jan Horst Keppler (2015), “Nuclear Energy: Combating Climate Change”, https://www.oecd-nea.org/ndd/climate-change/cop21/presentations/keppler-paillere.pdf (05.05.2016).
 • Pala, Cenk (2016), “Nükleer Enerjide Toryum'lu Öneriler: 21. Yüzyılda Kaderimiz Değişecek mi”, https://tr.linkedin.com/pulse/n%C3%BCkleer-enerjide-toryumlu-%C3%B6neriler-21-y%C3%BCzy%C4%B1lda-kaderimiz-pala (18.03.2017).
 • Pampel, Fred C. (2011), “Support for Nuclear Energy in the Context of Climate Change: Evidence From the European Union”, Organization and Environment, 24 (3): 24-68.
 • People, Columba (2014), “New Nuclear, New Security? Framing Security in The Policy Case for New Nuclear Power in the United Kingdom”, Security Dialogue, 45 (2-13): 156-173.
 • Ratner, Michael and Mary Tiemann (2015), “An Overview of Unconventional Oil and Natural Gas: Resources and Federal Action”, https://fas.org/sgp/crs/misc/R43148.pdf (20.03.2017).
 • Rauhut, Kathryn and Decker Debra (2016), “Nuclear Energy: Securıng The Future, A Case for Voluntary Consensus Standards” (Washington D.C: Stimson).
 • Schneider, Mycle and Antony Froggatt, (2011), “Global Status of the Nuclear Industry and Its Opportunities for Expansions”, The Internatitional Spactator, 46 (3): 41-59.
 • Sorensen, Sarah (2009), “The Rules of Footprinting”, Sarah Sorensen, The Sustainable Network: The Accidental Answer for a Troubled Planet (USA: O’Reilly Media): 6
 • Şimşek, Cem (2017), “2016’da Avrupa’da kurulan santrallerin %86’sı yenilenebilir enerji kullanıyor”,http://enerjienstitusu.com/2017/02/10/2016da-avrupada-kurulan-santrallerin-%86si-yenilenebilir-enerji-kullaniyor/ (20.03.2017).
 • The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2014), “Climate Change 2014 Synthesis Report” (Geneva: IPCC).
 • The Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization (2016), “Climate Change Department”, http://iklim.cob.gov.tr/iklim/AnaSayfa/montrealptotokolu.aspx?sflang=en# (15.04.2016
 • The National Conference of State Legislatures (2010), “Meeting the Energy Challenges of the Future a Guide for Policymakers”, Washington.
 • The Union of Concerned Scientists (2013), “Shale Gas and Other Unconventional Sources of Natural Gas”, http://www.ucsusa.org/clean-energy/coal-and-other-fossil-fuels/shale-gas-unconventional-sources-natural-gas#references (22.03.2017).
 • Turkish Yatırım (2011), “Kaya Gazı”, http://turkborsa.net/belgeler/raporlar/ozelarastirmakayagazi.pdf (21.03.2017).
 • U.S Energy Information Administration (2017), “Natural Gas Spot and Futures Prices (NYMEX)”, https://eia.gov/dnav/ng/ng_pri_fut_s1_d.htm (22.03.2017).
 • U.S. Energy Information Administration (EIA) and Advanced Resources International (ARI) (2013), “World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment” (Arlington: U.S. Energy Information Administration).
 • U.S. Energy Information Administration (EIA) (December 2016), “U.S. Crude Oil and Natural Gas Proved Reserves, Year-end 2015” (Washington, DC: U.S. Department of Energy).
 • U.S. Energy Information Admistration (EIA) (2016), “Short-Term Energy Outlook (STEO)”, http://eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_full.pdf (16.04.2016).
 • U.S. Nuclear Regulatory Commission (2002), “Radioactive Waste: Production, Storage, Disposal” (Washington D.C.: Office of Public Affairs).
 • United Nations Environment Programme (UNEP) Ozone Secretariat (2015), “The Montreal Protocolon Substances that Deplete the Ozone Layer”,http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer (16.04.2016).
 • United Nations Environment Programme (UNEP) (2015), “Ozone Secretariat-Handbook for the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer”, http://ozone.unep.org/en/handbook-vienna-convention-protection-ozone-layer/2208 (15.04.2016).
 • United Nations Environment Programme (2000), “The Montreal Protocol on Substances”, http://ozone.unep.org/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf (17.04.2016).
 • United Nations (1992), “United Nations Framework Convention on Climate Change”,http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf (17.04.2016).
 • United Nations (1998), “Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change”, http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf (16.04.2016).
 • United Nations (2015), “Paris Agreement English”, http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf (30.04.2016).
 • United Nations (2015), “UN chief hails new climate change agreement as ‘monumental triumph’”, http://un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/un-chief-hails-new-climate-change-agreement-as-monumental-triumph/ (08.03.2017).
 • United Nations (2016), “United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)” Report of the Conference of the Parties on its 21st Session, http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf (30.04.2016)
 • United Nations (2016), “United Nations Treaty Collection”, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-a&chapter=27&lang=en#1 (17.04.2016).
 • WindEurope (February 2017), “Wind generates enough to cover Denmark’s entire power demand on Wednesday”, https://windeurope.org/newsroom/news/wind-generates-enough-to-cover-denmarks-entire-power-demand-on-wednesday/ (20.03.2017).
 • World Nuclear Association (2017), “Emerging Nuclear Energy Countries”, http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/others/emerging-nuclear-energy-countries.aspx (11.02.2017).
 • Yıldız, Dursun (2013), “Türkiye’nin Yeni Umudu Kaya Gazı Mı?”, Ulusal Sanayici ve İş Adamları Derneği (USİAD), 14 (61): 1-42.
APA KEÇECİ F (2017). 2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?. , 250 - 281.
Chicago KEÇECİ F. Orçun 2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?. (2017): 250 - 281.
MLA KEÇECİ F. Orçun 2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?. , 2017, ss.250 - 281.
AMA KEÇECİ F 2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?. . 2017; 250 - 281.
Vancouver KEÇECİ F 2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?. . 2017; 250 - 281.
IEEE KEÇECİ F "2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?." , ss.250 - 281, 2017.
ISNAD KEÇECİ, F. Orçun. "2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?". (2017), 250-281.
APA KEÇECİ F (2017). 2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?. Alternatif Politika, 9(2), 250 - 281.
Chicago KEÇECİ F. Orçun 2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?. Alternatif Politika 9, no.2 (2017): 250 - 281.
MLA KEÇECİ F. Orçun 2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?. Alternatif Politika, vol.9, no.2, 2017, ss.250 - 281.
AMA KEÇECİ F 2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?. Alternatif Politika. 2017; 9(2): 250 - 281.
Vancouver KEÇECİ F 2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?. Alternatif Politika. 2017; 9(2): 250 - 281.
IEEE KEÇECİ F "2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?." Alternatif Politika, 9, ss.250 - 281, 2017.
ISNAD KEÇECİ, F. Orçun. "2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?". Alternatif Politika 9/2 (2017), 250-281.