Yıl: 2018 Cilt: 35 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 81 - 86 Metin Dili: İngilizce DOI: http://dx.doi.org/10.17214/gaziaot.296473 İndeks Tarihi: 25-01-2019

Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: a split-mouth study

Öz:
OBJECTIVE: Fear and anxiety is a major problem in the treatmentof pediatric patients. The pain that occurs during theuse of caries removal instruments has a strong potentialof triggering dental anxiety and fear in most children andadults. This study aimed to evaluate and compare the painperceptions of children who underwent caries removal viaan Er:YAG laser and traditional rotary instruments.MATERIALS AND METHOD: Occlusal caries was removed fromthe permanent molar teeth of 120 pediatric patients whoreferred to the Department of Pediatric Dentistry, Facultyof Dentistry, Necmettin Erbakan University, usingan Er:YAG laser and high- and low-speed rotary instruments.All restorative procedures were performed by oneclinician. The participant children were asked to choose avalue or figure from the Wong-Baker FACES Pain RatingScale, and the data were analyzed using the Wilcoxon test(α=0.05).RESULTS: A statistically significant difference was foundbetween the groups (p<0.05). In the Er:YAG laser group,20.83% of the participants, and in the conventional group,6.66% of the participants selected the option ‘no hurt’.The option ‘hurts worst’ was selected in neither of thegroups.CONCLUSION: The use of Er:YAG laser for caries removalcauses less or no pain during the operations, comparedto traditional rotary instruments. Therefore, it can be arguedthat Er:YAG laser is a more comfortable and acceptablealternative for pediatric patients.
Anahtar Kelime:

Konular: Diş Hekimliği

Çocuk hastalarda Er:YAG lazer ile çürük uzaklaştırılmasında ağrı algısının değerlendirilmesi: bölünmüş-ağız çalışması

Öz:
AMAÇ: Çocuk hastaların dental tedavilerinde korku ve anksiyete önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çürük temizleme aletlerinin kullanımı esnasında oluşan ağrı, çoğu çocuk ve yetişkinde dental korku ve anksiyeteyi tetikleyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Er:YAG lazer ve geleneksel döner aletler kullanılarak çürük temizleme işlemi uygulanan çocuklardaki ağrı algılarını değerlendirmek ve karşılaştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniğine başvuran 120 çocuk hastanın daimi molar dişlerindeki okluzal çürükler, Er:YAG lazer ve konvansiyonel çürük temizleme yöntemi olan yüksek ve düşük hızlı döner aletler kullanılarak uzaklaştırıldı. Tüm restoratif işlemler tek klinisyen tarafından gerçekleştirildi. Tedavi sonrası tüm çocuklardan WongBaker skalasındaki değer veya görsellerden bir tanesini seçmeleri istendi. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde Wilcoxon testi kullanıldı (α=0.05). BULGULAR: Çalışma grupları arasında istatistiksel fark gözlendi (p<0.05). Er:YAG lazer grubunda ‘canım acımıyor’ seçeneği %20.83 oranında seçilirken; konvansiyonel yöntem grubunda %6.66 bulundu. ‘Canım çok fazla acıyor’ seçeneği hiçbir grupta seçilmedi. SONUÇ: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; Er:YAG lazerlerin çürük temizleme amacıyla kullanılmasının geleneksel döner aletlere kıyasla daha az ağrıya sebep olduğu ve çocuk hastalar için daha konforlu ve kabul edilebilir bir yöntem olduğu düşünülebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Diş Hekimliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Hjertton PM, Bagesund M. Er:YAG Laser or High-Speed Bur for Cavity Preparation in Adolescents. Acta Odontol Scand 2013;71:610-5.
 • Eren F, Altinok B, Ertugral F, Tanboga I. The Effect of Erbium, Chromium:Yttrium-Scandium-Gallium-Garnet (Er,Cr:YSGG) Laser Therapy on Pain During Cavity Preparation in Paediatric Dental Patients: A Pilot Study. Oral Health Dent Manag 2013;12:80-4.
 • Dommisch H, Peus K, Kneist S, Krause F, Braun A, Hedderich J, et al. Fluorescence-controlled Er: YAG laser for caries removal in permanent teeth: a randomized clinical trial. Eur J Oral Sci 2008;116:170-6.
 • Kumar K, Prasad G, Sandeep R, Reddy S, Divya D, Pratyusha K. Chemomechanical caries removal method versus mechanical caries removal methods in clinical and community-based setting: A comparative in vivo study. Eur J Dent 2016;10:386-91.
 • Anegundi RT, Patil SB, Tegginmani V, Shetty SD. A comparative microbiological study to assess caries excavation by conventional rotary method and a chemo-mechanical method. Contemp Clin Dent 2012;3:388-92.
 • Topaloglu-Ak A, Eden E, Frencken JE. Perceived dental anxiety among schoolchildren treated through three caries removal approaches. J Appl Oral Sci 2007;15:235-40.
 • Chomyszyn-Gajewska M, Kwapinska H, Zarzecka J. Pain perception in children during caries removal with the Vector system: a pilot study. Eur Arch Paediatr Dent 2006;7:38-41.
 • Shields BJ, Cohen DM, Harbeck-Weber C, Powers JD, Smith GA. Pediatric pain measurement using a visual analogue scale: a comparison of two teaching methods. Clin Pediatr 2003;42:227-34.
 • Piaget J. The Early Growth of Logic in the Child. London: Routledge and Kegan Paul Ltd; 1964.
 • Bailey B, Trottier ED. Managing Pediatric Pain in the Emergency Department. Pediatr Drugs 2016;18:287-301.
 • Bulloch B, Tenenbein M. Validation of 2 Pain Scales for Use in the Pediatric Emergency Department. Pediatrics 2002;110:e33.
 • Güngör Ö, Yıldız E, Köylüoğlu Z, Hanımeli S, Küçükçetin İ, Öztürk O, et al. Çocuklardaki Dental Kaygının Psikometrik, Projektif ve Fizyolojik Testlerle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Pediatr Dent-Special Topics 2015;1:29-36.
 • Bijur PE, Silver W, Gallagher EJ. Reliability of the visual analog scale for measurement of acute pain. Acad Emerg Med 2001;8:1153-7.
 • Garra G, Singer AJ, Taira BR, Chauhan J, Cardoz H, Chisena E, Thode HC Jr. Validation of the Wong-Baker FACES Pain Rating Scale in pediatric emergency department patients. Acad Emerg Med 2010;17:50-4.
 • Klinberg G, Raadal M, Arnrup K. Dental fear and behavior management problems. Koch G, Poulsen S, editors. Pediatric dentistry: a clinical approach. 2nd edn. London: John Wiley & Sons; 2009. p. 32-4.
 • Wong-Baker FACES Foundation [Internet]. Oklahoma City: WongBaker FACES® Pain Rating Scale. Originally published in Whaley & Wong’s Nursing Care of Infants and Children [cited 2016]. © Elsevier Inc. Retrieved [02.03.2017] with permission from: http://www. WongBakerFACES.org
 • Sarmadi R, Hedman E, Gabre P. Laser in caries treatment – patients’ experiences and opinions. Int J Dent Hyg 2014;12:67-73.
 • Cozean C, Arcoria CJ, Pelagalli J, Powell GL. Dentistry for the 21st Century? Erbium:YAG laser for teeth. J Am Dent Assoc 1997;128:1080-7.
 • Montedori A, Abraha J, Orso M, D’Errico PG, Pagano S, Lombardo G. Lasers for caries removal in deciduous and permanent teeth. Cochrane Database Syst Rev 2016;9:CD010229.
 • Oosterink FM, de Jongh A, Aartman IH. What are people afraid of during dental treatment? Anxiety-provoking capacity of 67 stimuli characteristic of the dental setting. Eur J Oral Sci 2008;116:44-51.
 • Armfield JM, Heaton LJ. Management of fear and anxiety in the dental clinic: a review. Aust Dent J 2013;58:390-407.
 • Porritt J, Buchanan H, Hall M, Gilchrist F, Marshman Z. Assessing children’s dental anxiety: a systematic review of current measures. Community Dent Oral Epidemiol 2013;41:130-42.
 • Appukuttan DP. Strategies to manage patients with dental anxiety and dental phobia: literature review. Clin Cosmet Investig Dent 2016;8:35-50.
APA Korkut E, GEZGİN O, OZER H, Şener Y (2018). Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: a split-mouth study. , 81 - 86. http://dx.doi.org/10.17214/gaziaot.296473
Chicago Korkut Emre,GEZGİN Onur,OZER HAZAL,Şener Yağmur Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: a split-mouth study. (2018): 81 - 86. http://dx.doi.org/10.17214/gaziaot.296473
MLA Korkut Emre,GEZGİN Onur,OZER HAZAL,Şener Yağmur Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: a split-mouth study. , 2018, ss.81 - 86. http://dx.doi.org/10.17214/gaziaot.296473
AMA Korkut E,GEZGİN O,OZER H,Şener Y Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: a split-mouth study. . 2018; 81 - 86. http://dx.doi.org/10.17214/gaziaot.296473
Vancouver Korkut E,GEZGİN O,OZER H,Şener Y Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: a split-mouth study. . 2018; 81 - 86. http://dx.doi.org/10.17214/gaziaot.296473
IEEE Korkut E,GEZGİN O,OZER H,Şener Y "Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: a split-mouth study." , ss.81 - 86, 2018. http://dx.doi.org/10.17214/gaziaot.296473
ISNAD Korkut, Emre vd. "Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: a split-mouth study". (2018), 81-86. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17214/gaziaot.296473
APA Korkut E, GEZGİN O, OZER H, Şener Y (2018). Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: a split-mouth study. Acta Odontologica Turcica, 35(3), 81 - 86. http://dx.doi.org/10.17214/gaziaot.296473
Chicago Korkut Emre,GEZGİN Onur,OZER HAZAL,Şener Yağmur Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: a split-mouth study. Acta Odontologica Turcica 35, no.3 (2018): 81 - 86. http://dx.doi.org/10.17214/gaziaot.296473
MLA Korkut Emre,GEZGİN Onur,OZER HAZAL,Şener Yağmur Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: a split-mouth study. Acta Odontologica Turcica, vol.35, no.3, 2018, ss.81 - 86. http://dx.doi.org/10.17214/gaziaot.296473
AMA Korkut E,GEZGİN O,OZER H,Şener Y Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: a split-mouth study. Acta Odontologica Turcica. 2018; 35(3): 81 - 86. http://dx.doi.org/10.17214/gaziaot.296473
Vancouver Korkut E,GEZGİN O,OZER H,Şener Y Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: a split-mouth study. Acta Odontologica Turcica. 2018; 35(3): 81 - 86. http://dx.doi.org/10.17214/gaziaot.296473
IEEE Korkut E,GEZGİN O,OZER H,Şener Y "Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: a split-mouth study." Acta Odontologica Turcica, 35, ss.81 - 86, 2018. http://dx.doi.org/10.17214/gaziaot.296473
ISNAD Korkut, Emre vd. "Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception in pediatric patients during caries removal: a split-mouth study". Acta Odontologica Turcica 35/3 (2018), 81-86. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17214/gaziaot.296473