Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 455 - 463 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17714/gumusfenbil.351294 İndeks Tarihi: 28-01-2019

Sinop, Ordu ve Samsun İllerinin Sıcaklık Verilerinde Trend Analizi

Öz:
Atmosferdeki sera gazı birikimlerinin artışına bağlı olarak iklim değişikliğinin, Türkiye’de neden olabileceği çevresel etkilerin en önemli sonuçları kuraklık ve taşkın olaylarının sıklığının ve şiddetinin artmasıdır. İklim değişikliği ile ilgili çalışmalar içerisinde sıcaklık parametreleri üzerinde yapılan analizler önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, Orta Karadeniz Bölgesi kıyı şeridinde bulunan Sinop, Ordu ve Samsun illerinin sıcaklık verileri analiz edilmiştir. Kullanılan veri setleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Verilerin zaman içerisindeki değişimlerinin ortaya konulması için Mann-Kendall Trend Testi ve Sen’in Trend Eğim Testi uygulanmıştır. Sonuçlar, bölgede beklendiği gibi sıcaklığın genellikle artış trendine sahip olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime:

Trend Analyses of Temperature Data of Sinop, Ordu and Samsun Provinces

Öz:
Of climate change due to increases in greenhouse gas concentrations in the atmosphere, the most important results of the environmental impact in Turkey may cause an increased incidence of droughts and floods. Among the studies pertaining to climate change, the analysis on the parameters of temperature has an important place. In this study, temperature data of Sinop, Ordu and Samsun cities which located in coastal side of the Middle Black Sea Region were analyzed. Used data sets were provided from Turkish State Meteorological Service. Mann-Kendall Trend Test and Sen’s Slope Test were performed to data sets to discover how data changes within time. . The results unsurprisingly show that the temperature has mostly positive trend in the region.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Yue, S., Zou, S., ve Whittemore, D. 1993. Non-parametric trend analysis of water quality data of rivers in Kansas, Journal of Hydrology 150(1), s. 61-80.
 • Türkeş, M., 2007. İklim Değişiliği Nedir? Temel Kavramlar, Nedenleri, Gözlene ve Öngörülen Değişiklikler, I.Türkiye İklim Değişikliği Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 38-53, İstanbul.
 • Türkeş, M., Sümer, U., ve Demir, İ., 2002. Türkiye’nin Günlük Ortalama Maksimum ve Minimum Hava Sıcaklıkları İle Sıcaklık Genişliğindeki Eğilimler ve Değişiklikler, 11-13 Nisan Klimatoloji Çalıştayı Bildiriler Kitabı,İzmir, s. 89-106.
 • Türkeş, M., Sümer, U., ve Kılıç, G., 1996. Observed changes in maximum and minimum temperature in Turkey, International Journal of Climatology, 16, s. 463-477.
 • Türkeş, M., Sümer, U. M. ve Kılıç, G. 1995. Variations and trends in annual mean air temperatures in Turkey with respect to climatic variability, International Journal of Climatology, 15, s. 557-569.
 • Türkeş, M., 1989. İklim değişmeleri kuraklık ve çölleşme, D.M.İ. Genel Müdürlüğü Meteoroloji Dergisi, 38, s. 7-24.
 • TUİK, Türkiye İstatistik Kurumu, 2012. Seçilmiş Göstergelerle Samsun 2012, s.14
 • Toros, H., 2012. Spatio-temporal variation of daily extreme temperatures over Turkey, International Journal of Climatology, 32, s.1047-1055.
 • Tecer, L.H., ve Cerit, O., 2009. Temperature trends and changes in Rize, Turkey, for the period 1975-2007. Clean, 37(2), 150-159.
 • Tecer, L., Okutan H. ve Cerit O., 2004. İklim Değişimi: 1975- 2001 Periyodunda Rize yağış ve sıcaklık trendlerinin analizi, I. Ulusal Çevre Kongresi, Sivas, Türkiye, s. 355-365.
 • Şensoy, S., Demircan, M., ve Alan. İ.,2005. 1971-2004 Yılları Arası Türkiye İklim İndileri Trendleri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.
 • Sen, P.K., 1968. Estimates of the regression coefficient based on Kendall’s Tao, Journal of the American Statistical Association, 63, 1379-1389.
 • Pettitt A. N. 1979. A Non-Parametric Approach to the Change-Point Detection, Applied Statistics, Cilt 28, 126-135.
 • Partal, T. ve Kahya, E., 2006. Trend analysis in Turkish precipitation data, Hydrological Processes, 20, s.2011-2026.
 • Özkoca, T. 2015. Orta Karadeniz bölgesi kıyı illerinin hidrometeorolojik parametrelerinin trend analizi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Okutan, H., Cerit, O. ve Karacan, E., 2004. Küresel İklim Değişiklerinin Çayeli (Rize) Yöresindeki Doğal Afetlerin Oluşumuna Etkilerinin İncelenmesi, I. Ulusal Çevre Kongresi, Sivas, Türkiye, s. 367-377.
 • Mondal, A., Kundu, S. ve Mukhopadhyay, A.,2012. Rainfall trend analysis by Mann-Kendall test: A case study of North-Eastern part of Cuttack District, Orissa, International Journal of Geology, 2, s.70-78.
 • Mann, H.B. (1945). Nonparametric tests against trend. Econometrica, 13(3), 245-259, DOI:10.2307/1907187.
 • Kendall, M.G. (1975). Rank correlation methods. Oxford University Press, New York.
 • Kahya, E., ve Kalaycı, S., 2004. Trend analysis of streamflow in Turkey, Journal of Hydrology, 289, s.128-144.
 • Kadıoğlu, M., 2008. Günümüzden 2100 yılına iklim değişimi, TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu, 13-14 Mart 2008, Ankara, Türkiye, s. 27-46.
 • Kadıoğlu, M., 1997. Trends in surface air temperature data over Turkey, International Journal of Climatology, 17, s. 511-520.
 • Helsel D. R., Hirsch R. M. 1992. Statistical Methods in Water Resources. Studies in Environmental Science 49, New York, Elsevier
 • Erlat, E. ve Türkeş. M., 2013. Observed changes and trends in number of summer and tropical days and the 2010 hot summer in Turkey, International Journal of Climatology, 33, s.1898-1908.
 • Doğan M., Cigizoglu, H.K., Şanlı, D.U. ve Ulke A., 2014b. Investigation of sea level anomalies related with NAO along the west coasts of Turkey and their consistency with sea surface temperature trends, Theor. Appl. Clim., vol.121, no: 1-2, 349-358
 • Doğan M., Ulke A. ve Cigizoglu, H.K., (2014a), Trend direction changes of Turkish temperature series in the first half of 1990s, Theor. Appl. Clim., vol.121, no:1 -2, 23-39.
 • Cosun, F., ve Karabulut, M., (2009), Kahramanmaraş’ta Ortalama, Minimum ve Maksimum Sıcaklıkların Trend Analizi
 • Ceylan, A. ve Kömüşçü, A.İ., 2007. Meteorolojik Karakterli Doğal Afetlerin Uzun Yıllar ve Mevsimsel Dağılımları, 1. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, 11-13 Nisan 2007, İTÜ, İstanbul, Türkiye s. 93-104.
 • Alexandersson H.ve Moberg, A. 1997. Homogenization of Swedıs temperature data. part I: homogeneity test for linear trends. International Journal of Climatology, 17, 25–34.
 • Alexandersson H. 1986. A Homogeneity Test Applied to Precipitation Data, Journal of Climatology, 6, 661-675.
APA ÜLKE A, ÖZKOCA T (2018). Sinop, Ordu ve Samsun İllerinin Sıcaklık Verilerinde Trend Analizi. , 455 - 463. 10.17714/gumusfenbil.351294
Chicago ÜLKE ASLI,ÖZKOCA Tuğba Sinop, Ordu ve Samsun İllerinin Sıcaklık Verilerinde Trend Analizi. (2018): 455 - 463. 10.17714/gumusfenbil.351294
MLA ÜLKE ASLI,ÖZKOCA Tuğba Sinop, Ordu ve Samsun İllerinin Sıcaklık Verilerinde Trend Analizi. , 2018, ss.455 - 463. 10.17714/gumusfenbil.351294
AMA ÜLKE A,ÖZKOCA T Sinop, Ordu ve Samsun İllerinin Sıcaklık Verilerinde Trend Analizi. . 2018; 455 - 463. 10.17714/gumusfenbil.351294
Vancouver ÜLKE A,ÖZKOCA T Sinop, Ordu ve Samsun İllerinin Sıcaklık Verilerinde Trend Analizi. . 2018; 455 - 463. 10.17714/gumusfenbil.351294
IEEE ÜLKE A,ÖZKOCA T "Sinop, Ordu ve Samsun İllerinin Sıcaklık Verilerinde Trend Analizi." , ss.455 - 463, 2018. 10.17714/gumusfenbil.351294
ISNAD ÜLKE, ASLI - ÖZKOCA, Tuğba. "Sinop, Ordu ve Samsun İllerinin Sıcaklık Verilerinde Trend Analizi". (2018), 455-463. https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.351294
APA ÜLKE A, ÖZKOCA T (2018). Sinop, Ordu ve Samsun İllerinin Sıcaklık Verilerinde Trend Analizi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(2), 455 - 463. 10.17714/gumusfenbil.351294
Chicago ÜLKE ASLI,ÖZKOCA Tuğba Sinop, Ordu ve Samsun İllerinin Sıcaklık Verilerinde Trend Analizi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8, no.2 (2018): 455 - 463. 10.17714/gumusfenbil.351294
MLA ÜLKE ASLI,ÖZKOCA Tuğba Sinop, Ordu ve Samsun İllerinin Sıcaklık Verilerinde Trend Analizi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, 2018, ss.455 - 463. 10.17714/gumusfenbil.351294
AMA ÜLKE A,ÖZKOCA T Sinop, Ordu ve Samsun İllerinin Sıcaklık Verilerinde Trend Analizi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 8(2): 455 - 463. 10.17714/gumusfenbil.351294
Vancouver ÜLKE A,ÖZKOCA T Sinop, Ordu ve Samsun İllerinin Sıcaklık Verilerinde Trend Analizi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 8(2): 455 - 463. 10.17714/gumusfenbil.351294
IEEE ÜLKE A,ÖZKOCA T "Sinop, Ordu ve Samsun İllerinin Sıcaklık Verilerinde Trend Analizi." Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8, ss.455 - 463, 2018. 10.17714/gumusfenbil.351294
ISNAD ÜLKE, ASLI - ÖZKOCA, Tuğba. "Sinop, Ordu ve Samsun İllerinin Sıcaklık Verilerinde Trend Analizi". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8/2 (2018), 455-463. https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.351294