Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 2-Cilt 3 Sayfa Aralığı: 151 - 186 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 04-02-2019

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU

Öz:
20.10.2016 Tarihli ve 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu,hukukumuzda kural olarak tescil sistemine tabi olmayan taşınır rehni hakkında bu sis-temi geniş ölçüde kabul eden bir düzenleme getirmiştir. Bu yeni sistem, büyük ölçüdetaşınmaz rehninde geçerli olan dereceler sisteminin özelliklerini yansıtmaktadır. Kanunaynı zamanda, gene rehin hukukunun temel ilkelerinden olan lexcomissoria yasağınatamamen ters hükümler de içermektedir. Kanunun bir diğer özelliği, belli türde taşınıreşyaların yanında, alacak haklarını, fikri ve sınai hakları ve diğer bazı maddi olmayanvarlıkları da aynı hükümlere tabi tutmasıdır. Bu kadar farklı kavramları bir arada aynıhükümlere tabi tutmak isteyen, üstelik rehin hukukuna Medeni Kanun düzenlemesinetamamen ters yenilikler getiren Kanun’un maalesef bu güç işin üstesinden gereği gibigeldiğini söylemek pek mümkün görünmemektedir. Zira kanımca, uygulamada sorunlaryaratacak aksaklık ve eksiklikler içermektedir. Bu sorunlara ek olarak, İlgili Kanunhakkında çıkarılan yönetmeliklerin de çelişkili, yer yer anlaşılıp uygulanması çok zor veen önemlisi Kanunda yer almayan düzenlemeler getirdiği görünmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Act for Movable Pledge in Commercial Transactions

Öz:
Act No 6750 (dated 10.20 2016) for Movable Pledge in Commercial Transactions has brought a new system to our pledge law which principally excludes the registration system, because it has adopted this system in a broad sense. This new regulation broadly reflects the grades system which is accepted for immovable’s in Turkish Civil Code. Same Act also includes completely contrary provisions to the principle of lexcomisoria. Another feature of this Act is that it subjects the all kind of credits, copy rights, industrial rights, some other intangible rights to the same regulation, besides certain types of movables. Arrangement of this Act that wants to regulate so many different rights and institutions by the same rules which are contrary to the system of Civil Code, unfortunately does not seem successful. Consequently, according to opinion, this Act contains some flaws and defects that probably will cause some troubles in practice. In addition to this, regulations which have been issued for this Act include some contradictory, meaningless and incompatible provisions.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Öz M (2017). TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU. , 151 - 186.
Chicago Öz Maya Turgut TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU. (2017): 151 - 186.
MLA Öz Maya Turgut TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU. , 2017, ss.151 - 186.
AMA Öz M TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU. . 2017; 151 - 186.
Vancouver Öz M TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU. . 2017; 151 - 186.
IEEE Öz M "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU." , ss.151 - 186, 2017.
ISNAD Öz, Maya Turgut. "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU". (2017), 151-186.
APA Öz M (2017). TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(2-Cilt 3), 151 - 186.
Chicago Öz Maya Turgut TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, no.2-Cilt 3 (2017): 151 - 186.
MLA Öz Maya Turgut TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2-Cilt 3, 2017, ss.151 - 186.
AMA Öz M TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 16(2-Cilt 3): 151 - 186.
Vancouver Öz M TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 16(2-Cilt 3): 151 - 186.
IEEE Öz M "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU." İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16, ss.151 - 186, 2017.
ISNAD Öz, Maya Turgut. "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU". İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16/2-Cilt 3 (2017), 151-186.