Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım

Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 33 - 53 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 05-02-2019

Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım

Öz:
manzarası (townscape) stratejisi, yere duyarlı bir çerçeve oluşturmak ve mahalleyi çevresindeki konutalanlarına entegre etmektir. Esasen şehir manzarasının kökenini temsil eden pitoresk, yani tablomsu bir şehirciliktasavvuru günümüzde kentsel tasarım bağlamında yeniden yükselen bir yaklaşımdır. İyi tasarımın nitelikleri vekentsel tasarımcının becerilerinin geliştirilmesi ise tasarım okullarındaki kentsel tasarım eğitiminden geçmektedir.Kentsel tasarımın önemine rağmen eğitimin öğrenciye kazandırdığı rol üzerinde yeterince tartışma yapılmamıştır.Bu makalede Erciyes Üniversitesi Mimarlık Lisans Programı’nda yürütülen kentsel tasarım stüdyo süreci ve yöntemikent planlama, kentsel tasarım, görsel planlama ve pitoresk yaklaşımlar açısından ele alınmaktadır. Çalışmanıniçeriği stüdyo eğitiminde çalışma alanı olarak belirlenen İncesu kentinin iç bölgelerinde takip edilebilecek kentseltasarım stratejileri tavsiye etmeyi içermektedir. Stüdyo süreci sonunda stratejik danışmanlık ve geliştirmeyeilişkin olarak üretilen uygulanabilir ve gerçekleşebilir diyagramlar, gayrimenkullerin yeniden geliştirilmesi veyapılı çevrenin tasarımı için bir çerçeve sağlamaktadır. Bunun yanı sıra araştırma mimarlık öğrencilerine tasarımeğitiminde kazandırılan rol üzerindeki bilgimizi genişletmektedir. Bu çalışmanın katkısı pitoresk şehircilik iletoplumsal şehirciliğin buluşturulması gerektiğini teyit etmek olmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Mimarlık Eğitim, Eğitim Araştırmaları Kentsel Çalışmalar

RECONSTRUCTING THE VISUAL PLANNING AND PICTURESQUE: AN APPROACH OF URBAN DESIGN EDUCATION TO URBAN PROBLEMS

Öz:
The townscape strategy is to provide a framework sensitive to location, and integrate the neighbourhood into the back surrounding residential areas. In fact, a picturesque urbanism that represents the origin of the townscape is a re-emerging approach in the today’s context of urban design. However, the development of good design qualities and skills of the urban designers meets in urban design education in design schools. Despite the importance of urban design, there has not been enough discussion on the role that education brings to student. This article depicts the urban design studio process and the method, conducted in Erciyes University undergraduate architectural program, in terms of urban planning, urban design, and visual planning and picturesque approaches. The context of the study comprises suggesting pursuable design strategies proposed for the inner areas of Incesu, in Kayseri, which is determined as a study area for design studio education. At the end of the process, applicable and realizable diagrams, involved in advising and devising strategies, provide a framework for the redevelopment of the estates and design of the built environment. In addition to this, the research extends our knowledge of role gained by the architecture students through design education. The contribution of this study has been to confirm that it is necessary to bring together the picturesque urbanism with the social urbanism.
Anahtar Kelime:

Konular: Mimarlık Eğitim, Eğitim Araştırmaları Kentsel Çalışmalar
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aitchison, M. (Editör). (2010). Visual Planning and the Picturesque. Los Angeles: Getty Research Institute.
 • Commission for Architecture and the Built Environment, (CABE). (2000). By Design: Urban Design in the Planning System: Towards Better Practice. Rotherham: Her Majesty’s Stationery Office.
 • Cullen, G. (1961). The Concise Townscape. New York: Van Nostrand Reinhold Co. Giannopoulou, G. (2014). “The Urban Designer After the Recession”, Urban Design, 132, 18-19.
 • Koralay, T., Zoroğlu, O. ve Kadıoğlu,Y. K. (2009). “İncesu İgnimbiritindeki (İncesu Kayseri) Fiamme Tiplerinin Kökeni: Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri”, S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 24(2), 45-68.
 • Rowe, C., ve Koetter, F. (1978). Collage City. Cambridge, Mass: MIT Press.
 • Russell, J. S. (2005). “Where Architecture is Urban Design”, Architectural Record, 193, (3), 62-66.
 • Sarı, M. ve Karababa, O. (2005). Dünden Bugüne İncesu. Kayseri: Netform Matbaacılık.
 • Tozer, H.F. (1881). Turkish Armenia and Eastern Asia Minor. Londra: Longmans.
 • İnternet: An Interview with Mathew Aitchison, https://getty.edu/research/publications/ pevsner/index.html 17 Mart 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: Hicks, J. (July, 2011). Painterly Urban Planning: Nikolaus Pevsner’s “Visual Planning and the Picturesque”. http://blogs.getty.edu/iris/painterly-urban-planningnikolaus-pevsners-visual-planning-and-the-picturesque/ adresinden 17 Mart 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: İncesu haritası, https://www.google.com.tr/ maps/@38.6264991,35.180044,14z 13 Mart 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: Smith, C. S. (2015, February 25th). Interview with Zaha Hadid, ‘Zaha Hadid At The Royal Academy Of Arts’. Royal Academicians’ Room, The Royal Academy of Arts, London http://alainelkanninterviews.com/zaha-hadid-ra/ adresinden 27 Mart 2016’da alınmıştır
 • İnternet: The Art of Creating and Shaping Cities and towns, http://www.urbandesign.org/ home.html 20 Mart 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: TÜİK. (2015). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, https://biruni.tuik. gov.tr/medas/ 20 Mart 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5901a1d84f7252.76602781 27 Nisan 2017’de alınmıştır
APA ÇOTELI M (2017). Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım. , 33 - 53.
Chicago ÇOTELI METHIYE GÜL Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım. (2017): 33 - 53.
MLA ÇOTELI METHIYE GÜL Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım. , 2017, ss.33 - 53.
AMA ÇOTELI M Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım. . 2017; 33 - 53.
Vancouver ÇOTELI M Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım. . 2017; 33 - 53.
IEEE ÇOTELI M "Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım." , ss.33 - 53, 2017.
ISNAD ÇOTELI, METHIYE GÜL. "Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım". (2017), 33-53.
APA ÇOTELI M (2017). Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım. Sanat ve Tasarım Dergisi, 0(19), 33 - 53.
Chicago ÇOTELI METHIYE GÜL Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım. Sanat ve Tasarım Dergisi 0, no.19 (2017): 33 - 53.
MLA ÇOTELI METHIYE GÜL Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım. Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.0, no.19, 2017, ss.33 - 53.
AMA ÇOTELI M Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2017; 0(19): 33 - 53.
Vancouver ÇOTELI M Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2017; 0(19): 33 - 53.
IEEE ÇOTELI M "Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım." Sanat ve Tasarım Dergisi, 0, ss.33 - 53, 2017.
ISNAD ÇOTELI, METHIYE GÜL. "Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım". Sanat ve Tasarım Dergisi 19 (2017), 33-53.