Yıl: 2003 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 235 - 250 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi

Öz:
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eğitim fakültelerinde yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları sonucu öğretmen yetiştirmede okullardaki uygulama çalışmalarına ağırlık verilmeye başlanmıştır. Öğretmen adayı öğrencilerin, mesleği tanıması amacıyla yapılan bu çalışmaların başarı derecesinin ortaya konulmasında yarar vardır. Öğretmenlik mesleğini benimseyen, bu mesleğin bir üyesi olmaktan gurur duyan, mesleki etiğe değer veren öğretmenler, mesleğin gerektirdiği temel nitelikleri de üzerinde taşıyor demektir. Meslekle ilgili olumlu algılar, bu niteliklerin varlığını ortaya koyarken, olumsuz algılar da bu niteliklerden yoksunluğu ortaya koyabilir. Bu araştırmada, özellikle "öğretmenlik uygulaması" çalışmalarının, öğretmen adayı öğrencilerin, mesleğe ilişkin algıları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, öğretmenlik uygulaması çalışmalarının, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ile ilgili algılarını anlamlı ölçüde farklaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bilgen Nihat. “21. Yüzyılda Eğitim ve Öğretmen”, Sempozyum 96, Ankara, 1996.
 • Çoban, Ahmet. Eğitim Fakülteleri ile Eğitim Yüksekokullarının Programlar Açısından Bütünleştirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996.
 • Demirel, Özcan ve Z. Kaya (editör). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Pegem A Yayınları, Ankara, 2001.
 • Erden Münire ve Y. Akman. Eğitim Psikolojisi, Arkadaş Yayınevi, Ankara,1994.
 • Ercan, Rahmi. Öğretmen Davranışları. Tekışık Yayıncılık, Ankara, 1997.
 • Ergün, Mustafa. Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Çalışmalarının Gelişmesi. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı 2, 1997.
 • Ergun, Mustafa ve Diğerleri. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ocak Yayınları, Ankara, 1999.
 • Güçlü Nezahat ve Mehmet Güçlü. “Öğretmen Eğitiminde Nitelik Sorunu”, Sempozyum 96, Ankara, 1996.
 • Fırat Üniversitesi. Nasıl bir Öğretmen İstiyoruz Paneli. (23 Kasım 1992). Fırat Üniv. Yay., Elazığ, 1994.
 • Hacıoğlu Fatma ve Cevat Alkan. Öğretmenlik Uygulamaları-Öğretim Teknolojisi- Alkım Yayınevi, İstanbul, 1997.
 • Karagöz, Savaş ve Diğerleri. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Mikro. Yayıncılık, Konya, 1998.
 • Oğuzkan A. Ferhan. Öğretmenliğin Üç Yönü, Ankara, 1988.
 • MEB. Milli Eğitim Bakanlığıİç Hizmet Yönetmeliği. Tebliğler Dergisi, S. 2125, 8 Kasım 1982.
 • MEB. XII. Milli Eğitim Şurası(18-22 Temmuz 1988). Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1989a.
 • MEB. Öğretmen Yetiştirme Danışma Kurulu Toplantısı. MEB. Yayınları, Ankara, 1989b.
 • MEB. Öğretmen Yetiştirmede Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı (26-29 Mayıs 1992 Erzurum) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1993a.
 • MEB. Öğretmen Yetiştirme Toplantısı (30 Nisan-2 mayıs 1993 İstanbul). MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1993b.
 • MEB. Avrupa Konseyi Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Modelleri Toplantısı. (21-26 Eylülü 1992 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir) MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ankara, 1995.
 • MEB. Öğretmen Yetiştirmede Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı (15-17 Haziran 1995)Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1996.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu, Kanun No:1739, 24.06.1973 tarih ve 14574 sayılı Resmi Gazete.
 • Sönmez Veysel. Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, Pegem Yayınları, Ankara, 1994.
 • Sözer, Ersan. Türk Üniversitelerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Öğretmenlik Davranışlarını Kazandırma Yönünden Etkililiği. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1991.
 • Şişman, Mehmet. Öğretmenliğe Giriş. Pegem A Yayınları, Ankara, 2001.
 • Tural, Necla ve D. Karaduman. Öğretmen Yetiştirmede Eğitim Bilimlerinin Yeri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak. Yay. Ankara, 2000.
 • Turgut İhsan. “Öğretmen Yetiştirme Sorunları”, Sempozyum 96, Ankara, 1996.
 • Ünal Semra .“Öğretmen Yetiştirmede Kalite İçin Bir Yaklaşım”, Sempozyum 96, Ankara, 1996.
 • YÖK. Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi(Çoğaltma), Ankara, 1998.
APA ŞİŞMAN M, ACAT M (2003). Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. , 235 - 250.
Chicago ŞİŞMAN Mehmet,ACAT M. Bahaddin Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. (2003): 235 - 250.
MLA ŞİŞMAN Mehmet,ACAT M. Bahaddin Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. , 2003, ss.235 - 250.
AMA ŞİŞMAN M,ACAT M Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. . 2003; 235 - 250.
Vancouver ŞİŞMAN M,ACAT M Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. . 2003; 235 - 250.
IEEE ŞİŞMAN M,ACAT M "Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi." , ss.235 - 250, 2003.
ISNAD ŞİŞMAN, Mehmet - ACAT, M. Bahaddin. "Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi". (2003), 235-250.
APA ŞİŞMAN M, ACAT M (2003). Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 235 - 250.
Chicago ŞİŞMAN Mehmet,ACAT M. Bahaddin Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13, no.1 (2003): 235 - 250.
MLA ŞİŞMAN Mehmet,ACAT M. Bahaddin Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.1, 2003, ss.235 - 250.
AMA ŞİŞMAN M,ACAT M Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 13(1): 235 - 250.
Vancouver ŞİŞMAN M,ACAT M Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 13(1): 235 - 250.
IEEE ŞİŞMAN M,ACAT M "Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi." Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, ss.235 - 250, 2003.
ISNAD ŞİŞMAN, Mehmet - ACAT, M. Bahaddin. "Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13/1 (2003), 235-250.