Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 53 - 70 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 11-02-2019

Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı

Öz:
Anayasa yapımı taşıdığı önem nedeniyle sıklıkla ele alınan bir konudur.Bununla birlikte, anayasa yapımı konusu incelenirken çoğunlukla bazı toplumsalfarklılıkların göz ardı edildiği görülmektedir. Esasında kimi toplumlardadiğer toplumlara göre çok daha fazla sorunun mevcut olduğu ve bu sorunlarınanayasa yapımını da etkilediği ortadadır. Bu nedenle kutuplaşmış toplumlarolarak isimlendirilebilecek bu toplumlardaki anayasa yapımı sürecinin ayrıca elealınması gerektiği açıktır. Nitekim doktrinde de bu yönde çalışmalar mevcuttur.Diğer taraftan, anayasacılık fikri, anayasa kavramının ortaya çıkıp gelişmesindebelirleyici bir düşüncedir. Bu bağlamda, kutuplaşmış toplumlarda anayasayapımının anayasacılık düşüncesi çerçevesinde ele alınması, yol gösterici ve yenisonuçlara götürücü nitelikte olabilecektir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk Uluslararası İlişkiler

Constitutionalism and Constitution Making in the Divided Societies

Öz:
Constitution making is a subject that is often discussed because of its importance. Nevertheless, when the issue of constitution making is examined, it is seen that some societal differences are often overlooked. In fact, there are much more problems in some societies than the others, and these problems also influence constitution making. For this reason, it is clear that the constitution making process in these societies, which can be called divided societies, should be handled separately. Indeed, there are supporting studies in the doctrine. On the other hand, constitutionalism is a decisive considertion in the emergence and development of the notion of constitution. In this regard, the handling of the constitution making in the divided societies in the context of constitutional thought may be guiding and leading to new conclusions.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Choudry, Sujit, “Bridging Comparative Politics and Comparative Constitutional Law, Constitutional Design for Divided Societies,” Constitutional Design for Divided Societies: Integration or Accommodation?, Ed.: Sujit Choudry, Oxford University Press, New York, 2008, s. 3 – 40.
 • Çattık, Mustafa, “Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014.
 • Erdoğan, Mustafa, Anayasa Hukuku, 6. Baskı, Orion Kitabevi, Ankara, Şubat 2011.
 • Erdoğan, Mustafa, Anayasal Demokrasi, 9. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, Eylül 2012 (Atıf Şekli: Anayasal Demokrasi).
 • Gordon, Scott, Controlling the State: Constitutionalism From Ancient Athens to Today, Harvard University Press, Massachusetts, 2002.
 • Heywood, Andrew, Key Concepts in Politics, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2000 (Atıf Şekli: Key Concepts in Politics).
 • Heywood, Andrew, Siyaset, Çev.: Bekir Berat Özipek v.d., 8. Baskı, Adres Yayınları, Ankara, Mart 2013.
 • Horowitz, Donald L., “The Alternative Vote and Interethnic Moderation: A Reply to Fraenkel and Grofman”, Public Choice, Cilt: 121, Sayı: 3, Ekim 2004, s. 507 – 516.
 • Korenica, Fisnik; Doli, Dren, “The Politics of Constitutional Design in Divided Societies The Case of Kosovo,” Croatian Yearbook of European Law & Policy, Cilt: 6, Sayı: 6, 2010, s. 265 – 292.
 • Lerner, Hanna, Constitution Making in Deeply Divided Societies: The Incrementalist Option, Columbia University, 2006.
 • Lijphart, Arend, “Constitutional Design for Divided Societies”, Journal of Democracy, Cilt: 15, Sayı: 2, Nisan 2004.
 • Lijphart, Arend, Democracy in Plural Societies (A Comparative Exploration), Yale University Press, New Haven – London, 1977.
 • Lijphart, Arend, Thinking About Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice, Routledge, New York, 2008 (Atıf Şekli: Thinking About Democracy).
 • McGarry, John; O’Leary, Brendan; Simeon, Richard, “Integration or Accommodation? The Enduring Debate in Conflict Regulation”, Constitutional Design for Divided Societies: Integration or Accommodation ?, Ed.: Sujit Choudry, Oxford University Press, New York, 2008, s. 41 – 88.
 • McIlwain, Charles Howard, Constitutionalism: Ancient and Modern, Gözden Geçirilmiş Baskı, Cornell University Press, New York, 1947.
 • Özbudun, Ergun, Türkiye’de Demokratikleşme Süreci: Anayasa Yapımı ve Anayasa Yargısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Mart 2014 (Atıf Şekli: Türkiye’de Demokratikleşme Süreci)
 • Özbudun, Ergun, “Seçim Sistemleri ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 44, Sayı: 1, 1995, s. 521 – 539.
 • Patterson, C. Perry: “The Evolution of Constitutionalism”, Minnesota Law Review, Cilt: 23, Sayı: 5, Nisan 1948, s. 427 – 457.
 • Reyhan, Cenk, “Toplumsal Yapının Ulusöncesi Ölçeklere Ayrışması: Bölünmüş Toplum Tipi Örnekleri,” Akademik Bakış, Cilt: 5, Sayı: 10, Yaz 2012, s. 51 – 69.
APA ÇATTIK M (2018). Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı. , 53 - 70.
Chicago ÇATTIK MUSTAFA Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı. (2018): 53 - 70.
MLA ÇATTIK MUSTAFA Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı. , 2018, ss.53 - 70.
AMA ÇATTIK M Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı. . 2018; 53 - 70.
Vancouver ÇATTIK M Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı. . 2018; 53 - 70.
IEEE ÇATTIK M "Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı." , ss.53 - 70, 2018.
ISNAD ÇATTIK, MUSTAFA. "Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı". (2018), 53-70.
APA ÇATTIK M (2018). Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 53 - 70.
Chicago ÇATTIK MUSTAFA Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5, no.1 (2018): 53 - 70.
MLA ÇATTIK MUSTAFA Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, 2018, ss.53 - 70.
AMA ÇATTIK M Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 5(1): 53 - 70.
Vancouver ÇATTIK M Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 5(1): 53 - 70.
IEEE ÇATTIK M "Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı." İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5, ss.53 - 70, 2018.
ISNAD ÇATTIK, MUSTAFA. "Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı". İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5/1 (2018), 53-70.