Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus linne., 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması

Yıl: 2002 Cilt: 26 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 65 - 69 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus linne., 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması

Öz:
-
Anahtar Kelime: populasyon yapısı ağırlık uzunluk iskorpit balığı Karadeniz büyüme oranı Scorpaena

Konular: Ziraat Mühendisliği

A study on the determination of some parameters of the scorpion fish (Scorpaena porcus linne., 1758) caught by bottom nets in the area of Sinop in terms of fishery biology

Öz:
In the present research, which was carried out during the period of June 1996 to May 1997 in order to determine some population parameters of the scorpion fish (Scorpaena porcus Linne., 1758) in the Sinop region, a total of 633 individuals were investigated according to age, length, weight and sex composition, growth rate, the relationship of length-weight, Von Bertalanffy Growth Formula and the condition factor. The sex ratio of the stock was determined to be 43.76% female and 56.24% male and it was found that the fish were 1-6 years old. In the research, the relationship of length-weight was found to be W=0.054 L 2.59, the Von Bertalanffy Growth Formula to be Lt = 40.81 [ 1 - e -0.107 ( t + 2.227) ] and the average condition factor to be 1.737 $pm$0.015.
Anahtar Kelime: Black Sea growth rate Scorpaena population structure weight length scorpionfish

Konular: Ziraat Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1.Akfliray, F., Türkiye Deniz Bal›klar› ve Tayin Anahtar›, II. Baskı, İ..Ü.Rektörlü¤ü Yay›nları No:3490, 1987, İstanbul.
  • 2.Erkoyuncu, İ., Bal›kç›l›k Biyolojisi ve Populasyon Dinami¤i. O.M.Ü.Yay›nları, Yayın No:95, 1995, Sinop.
  • 3.Anonim, Methods of Collecting and Analyising Size and Age Data For Fish Stock Assessment. FAO Fish. Circ.1981: 736: 100 p.
  • 4.Beverton, R.J.H., Holt, S.J., On The Dynamics Of Exploited FishPopulation, Fishery Inves, London, 1957: Ser. 2, 19: 533 p.
  • 5.Pauly, D., Studying Species Dynamics In Tropical MultispeciesContext, Theory and Management of Tropical Fisheries, Edited byPauly, D. and Murphy, G.I., ICLARM Conf. Proc. 9, 1982.
  • 6.Düzgünefl, O., istatistik Meteodlar›. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınlar›, 578, Ankara, 1975.
  • 7.Djabali, F., Boualem B., Madani M., Poissons Des CotesAlgeriennes, Bulletin de l’Institut Des Sciennes de la Mer et del’Amenagement du Littoral. Alger, 1993.
  • 8.Erkoyuncu, İ, Erdem, M., Samsun, O., Özdamar, E., Kaya, Y.,Karadeniz’de Avlanan Bazı Balık Türlerinin Et Verimi, Kimyasal Yapısı ve Uzunluk-Ağırlık ilişkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma İ.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 1994: 8 (1-2): 181-191,İstanbul
APA KOCA H (2002). Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus linne., 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması. , 65 - 69.
Chicago KOCA HABİL UĞUR Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus linne., 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması. (2002): 65 - 69.
MLA KOCA HABİL UĞUR Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus linne., 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması. , 2002, ss.65 - 69.
AMA KOCA H Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus linne., 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması. . 2002; 65 - 69.
Vancouver KOCA H Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus linne., 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması. . 2002; 65 - 69.
IEEE KOCA H "Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus linne., 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması." , ss.65 - 69, 2002.
ISNAD KOCA, HABİL UĞUR. "Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus linne., 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması". (2002), 65-69.
APA KOCA H (2002). Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus linne., 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26(1), 65 - 69.
Chicago KOCA HABİL UĞUR Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus linne., 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 26, no.1 (2002): 65 - 69.
MLA KOCA HABİL UĞUR Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus linne., 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol.26, no.1, 2002, ss.65 - 69.
AMA KOCA H Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus linne., 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2002; 26(1): 65 - 69.
Vancouver KOCA H Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus linne., 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2002; 26(1): 65 - 69.
IEEE KOCA H "Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus linne., 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması." Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26, ss.65 - 69, 2002.
ISNAD KOCA, HABİL UĞUR. "Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus linne., 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması". Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 26/1 (2002), 65-69.