Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 37 Sayfa Aralığı: 343 - 350 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21497/sefad.328610

CELESTINA: CALISTO VE MELİBEA’NIN TRAJIKOMEDYASI’NDA ORTAÇAĞ VE RÖNESANS ARASINDA KALMIŞ BİREY VE KADIN

Öz:
İspanyol Edebiyatının Ortaçağ toplumu ve bireyi arasındaki çatışmayı ele almasıyla en önemli eserlerinden biri olan Celestina: Calisto ve Melibea’nın Trajikomedyası, Rönesans’a dönmüş yüzüyle de önem kazanmaktadır. Yazar Fernando de Rojas’ın ustalıkla ve incelikle yarattığı karakterler vasıtasıyla, dönemin birey algısına odaklanırken, toplumun normlarının bireyler üzerindeki üstünlüğüne tanık oluruz. Aynı zamanda kadına karşı olan bakış açısının da vurgulandığı eserde, evrensel konular gün yüzüne çıkarken, insan, doğasıyla ve içgüdüleriyle işlenerek okuyucuya sunulur. Eserde genç, tutkularının kölesi olmuş Calisto ve saf, geleneklerine bağlı Melibea’nın aşkıyla ve de yaşlı büyücü Celestina’nın tamahkârlığıyla insani duyguların aşırıya kaçması eleştirilir. Topluma uygun olmayan eylemler sonucunda cezalandırılan karakterleriyle eser, didaktik bir metin olma özelliği taşımaktadır. Çalışmanın konusu olarak sözü geçen eserdeki birey ve kadın, Ortaçağ ve Rönesans arasında kalmış olarak ele alınacak ve incelenecektir.
Anahtar Kelime:

INDIVIDUAL AND WOMAN BETWEEN MIDDLE AGES AND RENAISSANCE IN LA CELESTINA: TRAGICOMEDY OF CALISTO Y MELIBEA

Öz:
La Celestina: Calisto and Melibea's Tragicomedy, one of the most important works of the Spanish Literature as it deals with the conflict between the medieval society and the individual, gains importance also in the face of the Renaissance. We witness the supremacy of the norms of the society over the individual, while the writer Fernando de Rojas skillfully and delicately created the characters, focusing on the individual perception of the period. At the same time, in the work that emphasizes the point of view towards the women, universal subjects are presented to the reader by being processed with the human nature and the instincts. In the work, young Calisto -who has become a slave of his passions-, Melibea –pure, naive, faithful to the traditions-, the love lived exaggeratedly between them and the elder magician Celestina –in whom we witness extreme desires and emotions- are criticized. The work with the characters being punished as a result of their inappropriate actions that cannot be accepted by the society is thus a didactic text. In the mentioned work, the individual and the woman between the Middle Ages and the Renaissance as the subject of the text will be discussed and examined.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • BARBA JIMÉNEZ, Inés (2015). “Relaciones Sociales en La Celestina: Nobles Contra Criados, Mujeres Contra Hombres”. Publicaciones Didácticas, No: 64, Noviembre. 73-81.
 • BERKTAY, Fatmagül (2014). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın. İstanbul: Metis Yay.
 • DİREK, Zeynep (2015). “Karşılıksız Hayat”. Cogito: Annelik (81): 158-167.
 • GALÁN FONT, Eduardo (1986). Claves Para la Lectura de La Celestina. Madrid: Ediciones Daimon.
 • GARCĺA MOUTON, Pilar (1997). El Lenguaje Femenino en la Celestina, CSIC. Madrid: Instituto de la Lengua Española.
 • HERRERA JIMÉNEZ, Francisco José (1997). El Mundo de la Mujer en la Materia Celestinesca, Personajes y Contexto. Tesis de Doctorado. Granada: La Universidad de Granada.
 • KOĞACIOĞLU, Dicle (2009). “Gelenek Söylemleri ve İktidarın Doğallaşması”. Cogito: Feminizm (58): 350-384.
 • LIDA DE MALKIEL, María Rosa (1962). “La Originalidad Artística de la Celestina”. Nueva Revista de Filología Hispánica. T. 17, No: 314, Buenos Aires. 261-273.
 • ORANLI, İmge (2009). “19. yy Avrupası’nda Irkçılık ve Cinsiyetçilik”. Cogito: Feminizm (58): 339-349.
 • PASTOR PÉREZ, Miguel A. (2000). “Renacimiento y Modernidad”. Cuadernos Sobre Vico. (11-12): 351-356.
 • PÉREZ BLÁZQUEZ, Aitor (2010). “El cambio de mentalidad colectiva: renacimiento, humanismo, reforma y contrarreforma”. Proyecto Clío (36): 1-15.
 • ROJAS, Fernando de (2005). La Celestina. Madrid: Letras Hispánicas.
 • RUBIO GARCĺA, Luis (1985). Más Sobre La Celestina. La Universidad de Murcía.
 • ŞENER, Sevda (1991). Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı. İstanbul: Yapı Kredi Yay.
 • TEKİN, Burcu (2015). “Ortaçağ İspanyası’nda Büyü, Büyücülük ve “La Celestina” Adlı Esere Yansıması”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 55 (1): 305-324.
 • ÜNSAL, Nil (2004). Ortaçağ İspanyol Edebiyatı Tarihi. Ankara: Ürün Yay.
 • YOUNG, Iris Marion (2009). “Yaşanan Bedene Karşı Toplumsal Cinsiyet”. Cogito: Feminizm (58): 39-56.
APA İLKER N (2017). CELESTINA: CALISTO VE MELİBEA’NIN TRAJIKOMEDYASI’NDA ORTAÇAĞ VE RÖNESANS ARASINDA KALMIŞ BİREY VE KADIN. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 0(37), 343 - 350. 10.21497/sefad.328610
Chicago İLKER Nur Gülümser CELESTINA: CALISTO VE MELİBEA’NIN TRAJIKOMEDYASI’NDA ORTAÇAĞ VE RÖNESANS ARASINDA KALMIŞ BİREY VE KADIN. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 0, no.37 (2017): 343 - 350. 10.21497/sefad.328610
MLA İLKER Nur Gülümser CELESTINA: CALISTO VE MELİBEA’NIN TRAJIKOMEDYASI’NDA ORTAÇAĞ VE RÖNESANS ARASINDA KALMIŞ BİREY VE KADIN. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.0, no.37, 2017, ss.343 - 350. 10.21497/sefad.328610
AMA İLKER N CELESTINA: CALISTO VE MELİBEA’NIN TRAJIKOMEDYASI’NDA ORTAÇAĞ VE RÖNESANS ARASINDA KALMIŞ BİREY VE KADIN. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 0(37): 343 - 350. 10.21497/sefad.328610
Vancouver İLKER N CELESTINA: CALISTO VE MELİBEA’NIN TRAJIKOMEDYASI’NDA ORTAÇAĞ VE RÖNESANS ARASINDA KALMIŞ BİREY VE KADIN. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 0(37): 343 - 350. 10.21497/sefad.328610
IEEE İLKER N "CELESTINA: CALISTO VE MELİBEA’NIN TRAJIKOMEDYASI’NDA ORTAÇAĞ VE RÖNESANS ARASINDA KALMIŞ BİREY VE KADIN." Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 0, ss.343 - 350, 2017. 10.21497/sefad.328610
ISNAD İLKER, Nur Gülümser. "CELESTINA: CALISTO VE MELİBEA’NIN TRAJIKOMEDYASI’NDA ORTAÇAĞ VE RÖNESANS ARASINDA KALMIŞ BİREY VE KADIN". Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 37 (2017), 343-350. https://doi.org/10.21497/sefad.328610