Sanatsal Bir Etkinlik Olarak Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Yansıması: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri

Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 568 - 589 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18039/ajesi.454585 İndeks Tarihi: 22-02-2019

Sanatsal Bir Etkinlik Olarak Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Yansıması: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri

Öz:
Uzaktan eğitim ile sanat, bilişim teknolojilerini ve tasarım disiplinlerini etkin olarakkullanmaktadır. Bu iki disiplinin ilişkilendirilmesi ile hedef kitlesi geniş ve yaygın etkisi olanprojeler üretilebilecek bu da uzaktan eğitime ve sanat alanına yeni boyutlar getirecektir. Açık veUzaktan Eğitim ve Güzel Sanatlar eğitimi gibi evrensel boyutta etkileşim ve iletişimini sağlayaniki disiplinin kesişim noktası olarak bu çalışmanın bu tür bir araştırmaya duyulan gereksinimigidereceği düşünülmektedir. Araştırmanın amacı; bu proje ile gerçekleştirilen sanatsal etkinliklerile Anadolu Üniversitesi’ne ilişkin öğrencilerin görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusundabilimsel veriler araştırmanın amaçlarını doğrudan destekleyecek şekilde hem AnadoluÜniversitesi’ne ilişkin hem de sanatsal ve kültürel etkinliklere yönelik öğrenci görüşleri alınaraktoplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu anket ve yarışma sonunda başarıödülü alan ve eserleri sergilenmeye değer bulunan 3 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmekullanılmıştır. Anket verileri betimsel analiz yoluyla çözümlenmiş, görüşme verileri destek veriolarak kullanılmıştır. Araştırmaya katılan uzaktan eğitim öğrencilerinin tamamı açık ve uzaktaneğitimin sanatsal etkinliklerle ilişkilendirilmesini çok yararlı bulduklarını belirterek olumlu görüşbildirmişlerdir. Bu bağlamda bulgulara dayalı olarak; Açıköğretim sistemi ile öğrenim görenöğrencilere yönelik öğrencilerin aktif katılımını gerektiren sanatsal ve kültürel etkinliklerinarttırılması önerilebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel Sanat

The Reflect of Photo Competition as an Artistic Event on the Sharing of Cultural Values: Anadolu University Open Education Faculty Students ' Opinions

Öz:
Interact with the universal dimension of fine arts as providing open and distance education and communication as the intersection of two disciplines was expected to resolve the need for such a study. First stage of the project includes three parts such as planning and editing of the research, process and data collection, analysis of the data and reporting. The aim of the study is to determine the opinions of the students regarding Anadolu University and the art and cultural activities organized within the scope of the study. The study was conducted with Anadolu University Open Education Faculty students who live in Turkish Republic of Northern Cyprus, Bulgaria, Kosovo, Macedonia, Azerbaijan, Albania, Bosnia and Herzegovina and Cologne. The data for the openended questionnaire were collected through. Semi-structured interview was conducted to collect qualitative data. The interview data was used as support data. In the analysis of the data, a descriptive analysis technique was used. Researcher was discuss about questions with participants.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Buffington, M. L. (2008). Creating and consuming web 2.0 in art education. Computers in the Schools, 25(3-4), 303-313.
  • Gruber, M. R. (2015). The role of e-learning in arts and cultural heritage education. University of Innsbruck, Institute of Educational Sciences, Austria. http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/2138/1/edumedia09_gruber_final.pdf?origin=publica tion_detail adresinden erişilmiştir.
  • Kuttner, P. J. (2015). Educating for cultural citizenship: Reframing the goals of arts education. Curriculum Inquiry, 45(1), 69-92.
  • Özgüven, İ. E. (1992). Görüşme ilke ve teknikleri (İkinci baskı). Ankara: Psikolojik Danışma Rehberlik ve Eğitim Merkezi.
  • Tepecik, A. & Zor, A. (2014). Yapılandırmacı yaklaşıma göre web tabanlı bilgisayar destekli sanat eğitiminin akademik başarıya etkisi. İDİL, 3(14).
  • Ünalan, H. T. (2016). Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümlerinde internet destekli öğrenme ortamlarının oluşturulması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, Ocak (1).
  • Zhao, P., Sintonen, S., & Kynäslahti, H. (2015). The pedagogical functions of arts and cultural-heritage education with ICTs in museums – a case study of FINNA and Google Art Project. International Journal of Instructional Technology and Distance, 2(12).
APA ÜNALAN H (2018). Sanatsal Bir Etkinlik Olarak Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Yansıması: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri. , 568 - 589. 10.18039/ajesi.454585
Chicago ÜNALAN HALİT TURGAY Sanatsal Bir Etkinlik Olarak Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Yansıması: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri. (2018): 568 - 589. 10.18039/ajesi.454585
MLA ÜNALAN HALİT TURGAY Sanatsal Bir Etkinlik Olarak Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Yansıması: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri. , 2018, ss.568 - 589. 10.18039/ajesi.454585
AMA ÜNALAN H Sanatsal Bir Etkinlik Olarak Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Yansıması: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri. . 2018; 568 - 589. 10.18039/ajesi.454585
Vancouver ÜNALAN H Sanatsal Bir Etkinlik Olarak Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Yansıması: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri. . 2018; 568 - 589. 10.18039/ajesi.454585
IEEE ÜNALAN H "Sanatsal Bir Etkinlik Olarak Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Yansıması: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri." , ss.568 - 589, 2018. 10.18039/ajesi.454585
ISNAD ÜNALAN, HALİT TURGAY. "Sanatsal Bir Etkinlik Olarak Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Yansıması: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri". (2018), 568-589. https://doi.org/10.18039/ajesi.454585
APA ÜNALAN H (2018). Sanatsal Bir Etkinlik Olarak Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Yansıması: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International , 8(2), 568 - 589. 10.18039/ajesi.454585
Chicago ÜNALAN HALİT TURGAY Sanatsal Bir Etkinlik Olarak Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Yansıması: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International 8, no.2 (2018): 568 - 589. 10.18039/ajesi.454585
MLA ÜNALAN HALİT TURGAY Sanatsal Bir Etkinlik Olarak Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Yansıması: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.8, no.2, 2018, ss.568 - 589. 10.18039/ajesi.454585
AMA ÜNALAN H Sanatsal Bir Etkinlik Olarak Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Yansıması: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International . 2018; 8(2): 568 - 589. 10.18039/ajesi.454585
Vancouver ÜNALAN H Sanatsal Bir Etkinlik Olarak Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Yansıması: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International . 2018; 8(2): 568 - 589. 10.18039/ajesi.454585
IEEE ÜNALAN H "Sanatsal Bir Etkinlik Olarak Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Yansıması: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri." Anadolu Journal of Educational Sciences International , 8, ss.568 - 589, 2018. 10.18039/ajesi.454585
ISNAD ÜNALAN, HALİT TURGAY. "Sanatsal Bir Etkinlik Olarak Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Yansıması: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri". Anadolu Journal of Educational Sciences International 8/2 (2018), 568-589. https://doi.org/10.18039/ajesi.454585