Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 250 - 269 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 25-02-2019

MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI

Öz:
Pazarlama tarihi çok eskilere dayanan bir işletmecilik faaliyetidir. Ancak pazarlamanın akademik bir düşünceolarak ortaya çıkması 20. yy’da olmuştur. Bütün düşünce alanlarında olduğu gibi pazarlama disiplininde deçeşitli düşünce ekolleri vardır. Bunlardan birisi de “Makro Pazarlama” ekolüdür. Makro pazarlama için birçoktanım vardır. Bu tanımlarda toplumsal konularla ilgili olma ve makro bakış açısı başat niteliktedir. Makropazarlama düşüncesi de zaman içerisinde değişim göstermiştir. Makro pazarlama alanında çalışmalar yapanakademisyenlerin çeşitli kurumsallaşma girişimleri olmuştur. Ayrıca daha önce makro pazarlama içerisinde birçalışma alanı kabul edilen kimi alt disiplinler kendi konferanslarını toplamışlar ve dergilerini çıkartarak ayrıbirer çalışma alanı olarak kurumsallaşmışlardır. Bu çalışmada makro pazarlama düşüncesinin tanımı, tarihigelişimi, kavramsallaşma süreci ve kurumsallaşma çalışmaları ele alınmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Halkla İlişkiler

MACROMARKETING: CONCEPTUALIZATION PROCESS OF A MARKETING SCHOOL OF THOUGHT AND INSTITUTIONALISATION

Öz:
Marketing is a business field which has been practiced from far in the past. But occurence of marketing as an academic thinking has been in 20th century. As in most thinking fields marketing also has some schools of thoughts.One of them is “Macro Marketing” thought. Macro marketing has many definitons. In these definitons relevancy with social topics and macro viewpoint are dominant. Macro marketing thinking changed in time. There have been some institutionalisation attempts by the academicians those are studying in macro marketing. Besides some subdisciplines, those accepted as a study field under macro marketing before, became institutionalisationed as a seperate studying field with arranging their own conferences and publishing their own journals. In this study macromarketing definition, conceptualization process, historical development, institutionalisational efforts of macro marketing have been handled.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Halkla İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • BARTELS, R. ve JENKINS R. L. (1977). “Macromarketing: What is it? What should it be? How should it be managed and taught?”, Journal of Marketing, 41 (October): 7-20.
 • BRUNSWICK, G. J. (2014). “A Chronology Of The Definition Of Marketing”, Journal of Business & Economics Research – Second Quarter 2014, 12 (2): 105-114.
 • DHOLAKIA, N. (2012). “Being Critical in Marketing Studies: The Imperative of Macro Perspectives”, Journal of Macromarketing, 32 (2), June: 220-225.
 • DIXON, D. F. (1995). “Retailing in classical Athens: Gleanings from contemporary literature and art”, Journal of Macromarketing 15 (1): 74-85.
 • DIXON D. F. (2002). “Emerging macromarketing concepts: from Socrates to Alfred Marshall”, Journal of Business Research 55: 737– 745.
 • ERDOĞAN, B. Z. ve DOĞAN, V. (2012). “Ekonomik İnsan’dan Sosyo-Ekonomik İnsan’a: Pazarlamanın İktisadi Temelleri ve Pazarlama İçin Bir Çıkarım”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), Aralık: 11-32.
 • ERDOĞAN, B. Z., TİLTAY, M. A. ve KĠMZAN, H. S. (2011). “Pazarlama Teorisi’nin Felsefi Temelleri: Değişim mi, İlişki mi?”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 3 (1):1-28
 • FIRAT, F.A., DHOLAKĠA, N. ve BAGOZZİ, R. P. (Editörler) (1987). Philosophical and radical thought in marketing, Lexington, MA: Heath.
 • FISK, G. (1967). Marketing systems, an introductory analysis, Harper & Row Pub., New York.
 • FISK, G. (1981). “An invitation to participate in the affairs of the Journal of Macromarketing”, Journal of Macromarketing, 1 (1): 3-6.
 • FISK, G. (1986). Marketing management technology as a social process, Harper & Row, New York.
 • GUNN, B. (1975). “The Anatomy of the Macro-Marketing System”, Journal of the Academy of Marketing Science, 3 (2): 161-171
 • GUNDLACH, G. T. (2007). “The American Marketing Association’s 2004Definition of Marketing: Perspectives on ItsImplications for Scholarship and the Role andResponsibility of Marketing in Society”, Journal of Public Policy & Marketing, 26 (2) Fall:243-250.
 • HUNT, S. D. (1976). “The Nature and Scope of Marketing”, Journal of Marketing, 40 (3) Jul.: 17-28.
 • HUNT, S. D. (1981). “Macromarketing as a Multidimensional Concept”, Journal of Macromarketing 1 (Spring): 7-8
 • HUNT, S. D. (2010). Marketing Theory- Foundation, Controversy, Strategy, Resource-Advantage Theory, M. E. Sharpe Inc., New York.
 • HUNT, S. D. (2011). “On the Founding of the Journal of Macromarketing”, Journal of Macromarketing, 31(2): 199-214
 • HUNT, S. D. (2012.) “Toward the Institutionalization of Macromarketing: Sustainable Enterprise, Sustainable Marketing, Sustainable Development, and the Sustainable Society”, Journal of Macromarketing, 32(4): 404-411
 • HUNT, S. D. ve BURNETT, J. J. (1982). “The Macromarketing/Micromarketing Dichotomy: A Taxonomical Model”, Journal of Marketing, Vol. 46: 11-26.
 • KILBOURNE, W. E. (2008). “How Macro Should Macromarketing Be?”, Journal of Macromarketing, 28 (2): 189-191.
 • LAYTON, R. A. (2007). “Marketing Systems: A Core Macromarketing Concept”, Journal of Macromarketing 27 (3): 227-42.
 • LAYTON, R. A. ve GROSSBART, S. (2006). “Macromarketing: Past, Present, and Possible Future”, Journal of Macromarketing, 26 (2): 193-213.
 • LUSCH, R. F. (2006). “The Small and Long View”, Journal of Macromarketing, 26 (2): 240-244
 • LUSCH, R. F. (2007). “Marketing’s Evolving Identity: Defining Our Future”, Journal of Public Policy & Marketing, 26 (2): 261–268
 • MEADE, W. K. ve NASON, R. W. (1991). “Toward A Unified Theory of Macromarketing:A Systems Theoretic Approach”, Journal of Macromarketing, 11(2):72-82.
 • MICK, D. G., BATEMAN, T. S. ve LUTZ, R. J. (2008). “Wisdom: Exploring the Pinnacle of Human Virtues As a Central Link from Micromarketing to Macromarketing Social Science Research Network”, ulaĢılabilir: SSRN:http://ssrn.com/abstract=1272471 veya http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1272471 (15 Haziran 2017).
 • MITTELSTAEDT, J D, KILBOURNE, W. E. ve MITTELSTAEDT, R. A. (2006). “Macromarketing as Agorology: Macromarketing Theory and the Study of the Agora”, Journal of Macromarketing, 26 (2): 131-142
 • MITTELSTAEDT, J. D., SHULTZ, II C. J., KILBOURNE, W. E. ve PETERSON, M. (2014). “Sustainability as Megatrend: Two Schools of Macromarketing Thought”, Journal of Macromarketing, 34(3): 253-264
 • MITTELSTAEDT, J. D., KILBOURNE, W. E. ve SHULTZ II, C. J. (2015). “Macromarketing approaches to thought development in positive marketing: Two perspectives on a research agenda for positive marketing scholars”, Journal of Business Research (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.06.038. (17 Nisan 2016).
 • MOYER, R. (1972). Macro Marketing: A Social Perspective, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • MUCUK, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri, 19. Basım, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • NASON, R. W. (2006). “The Macromarketing Mosaic”, Journal of Macromarketing, 26 (2): 219-223.
 • NASON, R. W. (2011). “Institutionalization of macromarketing”, Journal of Historical Research in Marketing, 3 (2): 261 – 268.
 • PETERSON, M. (2013). Sustainable Enterprise: A Macromarketing Perspective, Sage Publication, Thousand Oaks, CA, USA.
 • RADFORD, S. K., HUNT, D. M. ve ANDRUS, D. (2015). “Experiential Learning Projects: A Pedagogical Path to Macromarketing Education”, Journal of Macromarketing 2015, 35(4): 466- 472.
 • REPPEL, E. A. (2012). “Reflections on Sustainable Enterprise: A Macromarketing Approach for Macromarketing Education”, Journal of Macromarketing 32(4): 397-403.
 • SHAPIRO, S. J., (2006). “Macromarketing: origins, development, current status and possible future direction”, European Business Review, 18 (4): 307 – 321.
 • SHAPIRO, S. J., (2008). “An Open Source, Controversies-based Macromarketing Chapter: An Initial Step toward a Free Online Macromarketing Course?”, Journal of Macromarketing, 28 (4) December: 426-428.
 • SHAW, E. H. (1995). “The First Dialogue on Macromarketing”, Journal Of Macromarketing · 15 (1): 7-20.
 • SHAW, E. H. ve JONES, D. G. B. (2005). “A history of schools of marketing thought”, Marketing Theory, 5(3): 239–281.
 • SHETH, J. N. ve GARDNER, D. (1982). History of Marketing Thought: An Update, (Ed.) BUSH, R ve HUNT S. D., Marketing Theory: Philosophy of Science Perspectives, Chicago: AMA : 52- 58.
 • SHULTZ II, C. J. (2007). Macromarketing. (Ed.) WILKIE, W., G. GUNDLACH, & L. GoldbergBloch Explorations in Marketing and Society, American Marketing Association & SouthWestern Publishers, Cincinnati, Oh.: 766-784.
 • ÜNER, M. M. (2003). “Pazarlama Tanımı Üzerine”, Pazarlama ve İletişim Kültür (Pİ) Dergisi, 4(4): 44-56.
 • ÜNER, M. M. (2009). “Pazarlama Karması Paradigmasında Pazarlama Tanımı”, Pazarlama ve İletişim Kültür (Pİ) Dergisi, 29(3): 4-16.
 • WILKIE, W. L. ve MOORE, E. S. (1999). “Marketing’s contributions to society”, Journal of Marketing, 63(Special Issue): 198–218.
 • WILKIE, W. L. ve MOORE, E. S. (2003). “Scholarly Research in Marketing: Exploring the “4 Eras” of Thought Development”, Journal of Public Policy & Marketing, 22 (2): 116-146.
 • WILKIE, W. L. ve MOORE, E. S. (2006). “Macromarketing as a Pillar of Marketing Thought”, Journal of Macromarketing, 26(2): 224-232.
 • WOOD, V. R. ve VITELL, S. J. (1986). “Marketing and Economic Development: Review, Synthesis and Evaluation”, Journal of Macromarketing, 6(1) June:28-48 ·
 • https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx
 • http://macromarketing.org/
 • https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-of-macromarketing/journal200954#aims-and-scope
APA Kayaoglu A (2018). MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI. , 250 - 269.
Chicago Kayaoglu Ahmet MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI. (2018): 250 - 269.
MLA Kayaoglu Ahmet MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI. , 2018, ss.250 - 269.
AMA Kayaoglu A MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI. . 2018; 250 - 269.
Vancouver Kayaoglu A MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI. . 2018; 250 - 269.
IEEE Kayaoglu A "MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI." , ss.250 - 269, 2018.
ISNAD Kayaoglu, Ahmet. "MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI". (2018), 250-269.
APA Kayaoglu A (2018). MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(18), 250 - 269.
Chicago Kayaoglu Ahmet MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10, no.18 (2018): 250 - 269.
MLA Kayaoglu Ahmet MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.10, no.18, 2018, ss.250 - 269.
AMA Kayaoglu A MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2018; 10(18): 250 - 269.
Vancouver Kayaoglu A MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2018; 10(18): 250 - 269.
IEEE Kayaoglu A "MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI." Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10, ss.250 - 269, 2018.
ISNAD Kayaoglu, Ahmet. "MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10/18 (2018), 250-269.