Yıl: 2018 Cilt: 20 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 78 - 84 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24898/tandro.2018.20082

Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri

Öz:
AMAÇ: Bu çalışma, ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum konusundakigörüşlerini ve doğum tercihlerinin nedenlerini saptamak amacıylayapıldı.GEREÇ VE YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki araştırma, 2017–2018 öğretimyılı/bahar yarıyılında Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesiebelik bölümü öğrencileriyle yürütüldü (N=88). Veriler araştırmacılar tarafındanhazırlanan soru formu kullanılarak 05–09 Mart 2018 tarihleriarasında toplandı, SPSS 20 paket programında analiz edildi.BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması20,23±2,20’dir. Doğum dersi almayan öğrencilerin %78’i, doğum dersialan öğrencilerin %84,2’si normal vajinal doğumu tercih ettiklerini belirtmektedirler.Doğum dersi alan öğrencilerin %92,1’i doğum dersinindoğum tercihlerini etkilediğini, doğum dersi almanın doğum tercihlerinietkilediğini belirten öğrencilerin ise %91,4’ü tercihlerini olumluyönde etkilediğini belirtmektedirler.SONUÇ: Çalışmamızda, doğum dersi alan öğrencilerin çoğu normaldoğumu tercih etmektedirler. Öğrencilerin normal doğum konusundaolumlu tutum geliştirebilmesi, bu konudaki eksikliklerinin giderilmesive karar verme becerilerinin güçlendirilmesiyle mümkündür.
Anahtar Kelime:

Opinions of midwifery students about normal vaginal birth Saadet Gonca Mavi Aydoğdu , Betül Uzun , Ülkü Özsoy

Öz:
OBJECTİVES: This study was conducted to determine the opinions of midwives on normal vaginal birth and the causes of birth preferences. MARERİAL AND METHODS: Descriptive research was carried out in the midwifery department of the Faculty of Health Sciences of the University of Amasya (N=88) in the 2017–2018 academic year/spring semester. The data were collected between 05–09 March 2018 using the questionnaire prepared by the researchers and analyzed in the SPSS 20 package program. RESULTS: The average age of the students participating in the survey is 20.23±2.20. In our study, 78% of the students who did not take birth lessons and 84.2% of students who took birth lessons stated that they preferred normal vaginal birth. Birth lessons affected the birth preferences of 92.1% of the students who took the lesson, and 91.4% of the students who stated that taking the birth lesson affected the birth preferences also stated that the lesson affected the choice positively. CONCLUSION: In our study, it was found that the majority of students who took birth lessons preferred normal birth. The ability of students to develop positive attitudes towards normal birth is possible through the elimination of deficiencies, and strengthening of decision-making skills.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA MAVİ AYDOĞDU S, UZUN B, ÖZSOY Ü (2018). Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. , 78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
Chicago MAVİ AYDOĞDU Saadet Gonca,UZUN Betül,ÖZSOY Ülkü Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. (2018): 78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
MLA MAVİ AYDOĞDU Saadet Gonca,UZUN Betül,ÖZSOY Ülkü Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. , 2018, ss.78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
AMA MAVİ AYDOĞDU S,UZUN B,ÖZSOY Ü Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. . 2018; 78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
Vancouver MAVİ AYDOĞDU S,UZUN B,ÖZSOY Ü Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. . 2018; 78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
IEEE MAVİ AYDOĞDU S,UZUN B,ÖZSOY Ü "Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri." , ss.78 - 84, 2018. 10.24898/tandro.2018.20082
ISNAD MAVİ AYDOĞDU, Saadet Gonca vd. "Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri". (2018), 78-84. https://doi.org/10.24898/tandro.2018.20082
APA MAVİ AYDOĞDU S, UZUN B, ÖZSOY Ü (2018). Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. Androloji Bülteni, 20(3), 78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
Chicago MAVİ AYDOĞDU Saadet Gonca,UZUN Betül,ÖZSOY Ülkü Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. Androloji Bülteni 20, no.3 (2018): 78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
MLA MAVİ AYDOĞDU Saadet Gonca,UZUN Betül,ÖZSOY Ülkü Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. Androloji Bülteni, vol.20, no.3, 2018, ss.78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
AMA MAVİ AYDOĞDU S,UZUN B,ÖZSOY Ü Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. Androloji Bülteni. 2018; 20(3): 78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
Vancouver MAVİ AYDOĞDU S,UZUN B,ÖZSOY Ü Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. Androloji Bülteni. 2018; 20(3): 78 - 84. 10.24898/tandro.2018.20082
IEEE MAVİ AYDOĞDU S,UZUN B,ÖZSOY Ü "Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri." Androloji Bülteni, 20, ss.78 - 84, 2018. 10.24898/tandro.2018.20082
ISNAD MAVİ AYDOĞDU, Saadet Gonca vd. "Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri". Androloji Bülteni 20/3 (2018), 78-84. https://doi.org/10.24898/tandro.2018.20082