Yıl: 2017 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 157 - 167 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.16984/saufenbilder.296998 İndeks Tarihi: 05-03-2019

Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi

Öz:
Bu çalışmada perde duvarların bina performansı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla yapılan çalışmada sekizkatlı betonarme bir binanın perde duvarlı ve perde duvarsız modelleri oluşturularak çözümlemeleri yapılmıştır. Modelbinaların doğrusal elastik olmayan çözüm yöntemi kullanılarak performans seviyeleri belirlenmiştir. Çalışmada, perdeduvar alanının kat alanına oranı farklı kolon boyutları ve perde duvar yerleşimleri için incelenmiştir. Model binalariçin kapasite eğrileri ve perde duvarlarında meydana gelen kesme kuvveti ve moment grafikleri elde edilmiştir. Eldeedilen sonuçlar şekil ve tablolarla karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Mühendislik, Makine Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test İnşaat ve Yapı Teknolojisi Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler İmalat Mühendisliği Malzeme Bilimleri, Kompozitler

The effects of shear wall amount on building performance in RC buildings

Öz:
In this study, effects of shear walls on RC building performance are investigated. For this purpose, eight stories buildings with/without shear wall are modeled and analyzed. The performance levels of model buildings are determined by using nonlinear method. The ratios of shear walls total area to building area were investigated for different column dimensions and shear wall configuration. Capacity curves of the model buildings and shear force and moment graphics of shear walls are obtained. The obtained results are given in figures and tables comparatively.
Anahtar Kelime:

Konular: Mühendislik, Makine Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test İnşaat ve Yapı Teknolojisi Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler İmalat Mühendisliği Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • DBYBHY, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ankara, 2007.
 • S. Erken, “Betonarme yapıların taşıyıcı sistem seçiminde perde yerleşiminin davranışa etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 • H. Şahin, K.E. Alyamaç, .S. Erdoğan, “Perdeli çerçeveli yapılarda zemin sınıfı ve kat adedi dikkate alınarak gerekli perde oranının tespiti”, SDU International Technologic Science, 5(1), 74- 86, 2013.
 • B. Yön, H. Şahin, “Çok katlı betonarme binalarda zemin sınıfına göre deprem perdesi oranının tespiti”, Uludağ Üniversitesi, MühendislikMimarlık Fakültesi Dergisi, 14(2), 2009.
 • M.S. Körlü, İ.Ö. Deneme, Yerli H.R., “Betonarme yapıların perde takviyesi ile güçlendirilmesi”, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 19(1), 149- 157, 2004.
 • S. Aktan, N. Kıraç, “Betonarme binalarda perdelerin davranışa etkileri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1), 15-32, 2010.
 • E. Aracı, “Betonarme perde konumlarının bina deprem performansına olan etkisinin bilgisayar
 • A. Karaduman, M.S. Döndüren, “Çok katlı betonarme yapıların dinamik analizi”, Türkiye Mühendislik Haberleri, 432/4, 55-62, 2004.
 • M.S. Döndüren, A. Karaduman, “Çok katlı binaların deprem analizi”, Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TeknikOnline Dergi, 6(1), 31-41, 2007.
 • T. Öztürk, “Betonarme binalarda deprem perdelerinin yerleşimi ve tasarımı”, İMO İstanbul Şubesi, Meslekiçi Eğitim Kursları, 2005.
 • Ö. Avşar, Ö. Yurdakul, O. Tunaboyu, “Betonarme perde duvar oranının binaların sismik performansına etkisi”, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 25-27 Eylül, Hatay, 2013.
 • T. Uçar, S.G. Toumatari, Y. Ertutar, “Çerçeve düzlemi içinde eklenen perdelerin betonarme binaların yapısal özelliklerine etkilerinin incelenmesi”, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 3(1), 56-68, 2014.
 • E. Atımtay, “Çerçeveli ve Perdeli Betonarme Sistemlerin Tasarımı: Temel Kavramlar ve Hesap Yöntemleri”, Bizim Büro, Ankara, 2001.
 • H. G. Çömlekoğlu, “Effect of shear walls on the behavior of reinforced concrete buildings under earthquake loading”, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2009.
 • B. Burak, H. G. Çömlekoğlu, “Effect of shear wall area to floor area ratio on the seismic behavior of reinforced concrete buildings”, Journal of Structural Engineering, 139(11), 1928-1937, 2013.
 • A. O. Günel, “Influence of the shear wall area to floor area ratio on the seismic performance of existing reinforced concrete buildings”, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2013.
 • H. Tekel, “Betonarme yapılarda % 1 oranında perde kullanımının değerlendirilmesi”, TMHTürkiye Mühendislik Haberleri, 444, 57–63, (2006).
 • Z. Celep, Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2015.
 • Y.M. Fahjan, Başak, K., J. Kubin, M.T. Tan, “Perdeli betonarme yapılar için doğrusal olmayan analiz metotları”, 7. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 30 Mayıs-3Haziran, İstanbul, 2011.
 • BESAM, Betonarme Elemanlarda Sargı ve Modelleme Programı, Tübitak 111M119, 2013.
 • SAP 2000, Computers and Structures, Inc., v.15.0.0, Structural Analysis Program, Berkeley, CA, USA, 2011.
APA SAKCALI G, Tekeli H, DEMİR F (2017). Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi. , 157 - 167. 10.16984/saufenbilder.296998
Chicago SAKCALI GOKHAN BARIS,Tekeli Hamide,DEMİR FUAT Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi. (2017): 157 - 167. 10.16984/saufenbilder.296998
MLA SAKCALI GOKHAN BARIS,Tekeli Hamide,DEMİR FUAT Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi. , 2017, ss.157 - 167. 10.16984/saufenbilder.296998
AMA SAKCALI G,Tekeli H,DEMİR F Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi. . 2017; 157 - 167. 10.16984/saufenbilder.296998
Vancouver SAKCALI G,Tekeli H,DEMİR F Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi. . 2017; 157 - 167. 10.16984/saufenbilder.296998
IEEE SAKCALI G,Tekeli H,DEMİR F "Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi." , ss.157 - 167, 2017. 10.16984/saufenbilder.296998
ISNAD SAKCALI, GOKHAN BARIS vd. "Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi". (2017), 157-167. https://doi.org/10.16984/saufenbilder.296998
APA SAKCALI G, Tekeli H, DEMİR F (2017). Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(2), 157 - 167. 10.16984/saufenbilder.296998
Chicago SAKCALI GOKHAN BARIS,Tekeli Hamide,DEMİR FUAT Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21, no.2 (2017): 157 - 167. 10.16984/saufenbilder.296998
MLA SAKCALI GOKHAN BARIS,Tekeli Hamide,DEMİR FUAT Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.2, 2017, ss.157 - 167. 10.16984/saufenbilder.296998
AMA SAKCALI G,Tekeli H,DEMİR F Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017; 21(2): 157 - 167. 10.16984/saufenbilder.296998
Vancouver SAKCALI G,Tekeli H,DEMİR F Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017; 21(2): 157 - 167. 10.16984/saufenbilder.296998
IEEE SAKCALI G,Tekeli H,DEMİR F "Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi." Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21, ss.157 - 167, 2017. 10.16984/saufenbilder.296998
ISNAD SAKCALI, GOKHAN BARIS vd. "Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi". Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21/2 (2017), 157-167. https://doi.org/10.16984/saufenbilder.296998