Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 471 - 485 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 12-03-2019

SERBORIYA AKADEMIYA KURDÎ LI TIRKIYEYÊ Û PIRSGIRÊKÊN WÊ

Öz:
Akademî, îro hem ji bo mekânên ku di sehayên zanistî de perwerdeyê didin, ûhem jî ji bo civaka têkildarî xebatan zanistî tê bikaranîn. Di vê çarçoveyê desaziyên têkildarî xebatên kurdî ku di salên dawî de hatine avakirin û hebûnalêkolînerên di bin banê van saziyan de xebatên xwe dimeşînin rê dide ku mirov liTirkiyeyê behsa akademiyeke kurdî bike. Mijara vê xebatê jî, li ser vê esasê,enstîtuyên zimanên zindî yên girêdayî Zanîngeha Mardîn Artuklu, Bîngol û WanYuzuncu Yilê ne ku îro di qada xebatên kurdî de cihekî girîng digirin. Di xebatêde ev sazî û civak wek “destpêk”a akademiya kurdî ya li Tirkiyeyê tên nirxandin.Ji ber vê yekê jî rûbirûyê hinek pirsgirêkan tên. Armanca vê xebatê jî ew e kurewş û pirsgirêkên akademiya kurdî tevî pêvajoya avakirina wê destnîşan bike. Jibo vê yekê jî, ji çavkaniyên nivîskî û dijîtal û her weha ji çavdêrî û hevpeyvînan jîsûd hatiye wergirtin.
Anahtar Kelime:

Konular: Kültürel Çalışmalar

TÜRKİYE’DE KÜRTÇE AKADEMİNİN SERENECAMI VE SORUNLARI

Öz:
Günümüzde akademi, hem bilim alanlarında eğitimin yapıldığı mekân anlamında hem de bilimsel çalışmalarla ilişkili topluluk anlamında kullanılmaktadır. Bu çerçevede son yıllarda açılan Kürtçe çalışmaları ile ilgili kurumlar ve bu kurumlar arasında çalışma yapan kişilerin varlığı Türkiye’de bir Kürtçe akademiden bahsedilebilmesine olanak vermektedir. Bu çalışmanın konusu da, bu temelde, Kürt çalışmaları sahasında önemli bir yer tutan Mardin Artuklu, Bingöl ve Van Yüzüncü Yıl üniversitelerine bağlı Yaşayan Diller Enstitüleridir. Bu çalışmada, bu kurumlar ve topluluk Türkiye’deki Kürtçe akademide bir “başlangıç” olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle de bu kurumlar bazı sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı da, kuruluş süreci ile beraber Kürtçe akademinin durumunu ve sorunlarını betimlemektir. Bunun için de, yazılı ve dijital kaynaklardan, ve aynı zamanda gözlem ve görüşmelerden de yararlanılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Kültürel Çalışmalar
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Afet, İ. (1930). Türk Tarihinin Ana Hatları, İstanbul: Devlet Matbaası
 • Akkaya, A. H. (2013). Kürt Hareketi’nin Örgütlenme Süreci Olarak 1970’ler. Toplum ve Bilim, sayı. 127. Ji vê malperê hatiye daxistin: https://biblio.ugent.be/publication/4109742/file/6801640 09.09.2017
 • Alış, A. (2010). Üç Devrin Tanığı: Modern Kürt Siyasi Tarihinin İçinden Musa Anter'i Okumak. www.birikimdergisi.com. http://www.birikimdergisi.com/guncelyazilar/ 882/uc-devrin-tanigi-modern-kurt-siyasi-tarihinin-icinden-musa-anter-iokumak#. WaJ_BfhJbIV 26.08.217
 • Anter, M. (1999). Hatıralarım. Stenbol: Avesta.
 • Aslan, S. (2015). Nation-building in Turkey and Morocco: Governing Kurdish and Berber Dissent. New York: Cambridge University Press.
 • Aydın, S. (2000). Modernleşme ve Milliyetçilik. (2. Bsk). Ankara: Gündoğan
 • Aykaç, Y. (2017). Bîbliyografyaya Tezên Beşên Kurdolojiyê Yên Li Tirkiyeyê (2011-2016). The Journal of Mesopotamian Studies, vol. 2, no.1, r. 119-135.
 • Baltes, M. (1993). Plato’s School, The Academy. Hermathena, No. 155 (Winter 1993), pp. 5-26 https://www.jstor.org/stable/pdf/23041030.pdf 17.12.2017
 • Beltekin, N. (2014). Okul ve Öteki Yurttaşlar: Kürt Politik Aktörlerin Eğitimsel Deneyimleri. İstanbul: Wate
 • Beşikçi, İ. (1986). Türk Tarih Tezi ve Kürt Sorunu. 2. Bsk. Stockholm: Dengê Komal.
 • Beşikçi, İ. (2014). Doğu Mitingleri Analizi (1967). İstanbul: İBV yayınları.
 • Beşikçi, İ. (2011/2017). Hapisteki DDKO, Doğu Devrimci Kültür Ocakları. https://ismailbesikciyazilari.wordpress.com/2011/04/08/hapisdeki-ddko-devrimcidogu- kultur-ocaklari-ismail-besikci/ 24.11.2017
 • Bozarslan, H. (2013). Önsöz: Türkiye’de Kürt Sol Hareketi. Di nav: Kürdistan Sosyalist Hareketi: 60’lardan 200’lere Seçme Metinler (ed. E. A. Türkmen & A. Özmen), Ankara: Dipnot, pp. 9-69.
 • Çakmakçı, N. (2012/2017). Mardin Artuklu ile YÖK Arasında Kürtçe Eğitim Gerginliği. http://www.hurriyet.com.tr/mardin-artuklu-ile-yok-arasinda-kurtceegitim- gerginligi-21639691 19.08.2017
 • Çal, G. (2014). Kürt Siyasal Hareketinde Devrimci Doğu Kültür Ocakları Deneyimi (1969 – 1971). Teza masterê a neçapbûyî. Bidestxistin: acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/26494/tez.pdf (25.11.2017)
 • Kaya, H. (2012). Doğu’nun Elçisi’nden Yüce Divan’a Şerafettin Elçi (röporaj), İstanbul: Fanos yayınları
 • Malmîsanij & Lewendî, M. (1992). Li Kurdistana Bakûr û Li Tirkiyê Rojnamegeriya Kurdî (1908-1992). Ankara: Öz-Ge
 • Malmîsanij, M. (2007). The Past and the Present of Book Publishing in Kurdish Language in Turkey and Syria. İstanbul: Wate
 • Sungur, E. (2007). Barzan’dan Bağdat’a Kürtler. İstanbul: Doz yayınları
 • Türkmen, A. E. & Özmen, A. (amd.) (2014). Kürdistan Sosyalist Solu Kitabı, 60’lardan 2000’lere Seçme Metinler. Ankara: Dipnot Yayınları
 • Vergin, N. (1999). Bilim Camiası ve Tanınma İsteği. Doğu Batı Düşünce Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7, ss.43-61.
 • Yıldırım, K. & Adak, A. & Acar, H. & Aydin, T. & Tayfun, M. & Çeçen, R. & Bülbül, M. & Ergün, Z. & Bingöl, İ. & R. Pertev (2016). KURDÎ 5, 6, 7 KURMANCÎ, (çapa 5emîn), Ankara: MEB; Heman lijne, KURDÎ 5, 6, 7, ZAZAKÎ, Ankara: MEB.
 • Malperê Enstîtuyan:
 • http://www.artuklu.edu.tr/yasayan-diller-enstitusu
 • http://www.bingol.edu.tr/tr/akademik/enstituler/yasayan-diller-enstitusu/genelbilgi
 • https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/index.php?s=35
 • http://yde.siirt.edu.tr/
 • https://www.etymonline.com/word/academy 21.12.2017
 • https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/academy 21.12.2017
 • http://www.anayasa.gen.tr/1921-tek-orijinal.pdf 12.08.2017
 • http://www.anayasa.gen.tr/1924tek.htm 12.08.2017
 • http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/1982.pdf 12.08.2017
 • https://m.bianet.org/bianet/kultur/2517-diyarbakir-sen-ola (08.08.2017)
 • https://www.evrensel.net/haber/130902/diyarbakir-da-festival-suruyor (08.08.2017)
 • http://bianet.org/bianet/kultur/10109-kultur-sanat-festivalinin-yasaklari (08.08.2017)
 • https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Turkey/TRT-shesh-44384
 • http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/LYS/KONTENJANKILA VUZ18072017.pdf 08.08.2017
 • http://www.birgun.net/haber-detay/kurdoloji-yerine-yasayan-diller-e-onay- 49707.html 08.08.2017
 • http://www.radikal.com.tr/turkiye/mardinde-kurtce-ogretmen-adaylarindaneylem- 1102624/ (2012)
 • http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/e skiler/2009/12/20091201.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/ 12/20091201.htm 19.08.2017
 • http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/e skiler/2011/07/20110703.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/ 07/20110703.htm 19.08.2017
 • http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/e skiler/2012/12/20121205.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/ 12/20121205.htm
 • http://www.yok.gov.tr/documents/10279/23688337/lisansustu_egitim_ve_ogretim _y%C3%B6netmeligi.pdf/8451c3e1-7975-40f1-bc81-3ca01cb288c8
 • http://www.dicle.edu.tr/sosyal-bilimleri-enstitusu-yonetmelik
APA KESKİN N (2018). SERBORIYA AKADEMIYA KURDÎ LI TIRKIYEYÊ Û PIRSGIRÊKÊN WÊ. , 471 - 485.
Chicago KESKİN NECAT SERBORIYA AKADEMIYA KURDÎ LI TIRKIYEYÊ Û PIRSGIRÊKÊN WÊ. (2018): 471 - 485.
MLA KESKİN NECAT SERBORIYA AKADEMIYA KURDÎ LI TIRKIYEYÊ Û PIRSGIRÊKÊN WÊ. , 2018, ss.471 - 485.
AMA KESKİN N SERBORIYA AKADEMIYA KURDÎ LI TIRKIYEYÊ Û PIRSGIRÊKÊN WÊ. . 2018; 471 - 485.
Vancouver KESKİN N SERBORIYA AKADEMIYA KURDÎ LI TIRKIYEYÊ Û PIRSGIRÊKÊN WÊ. . 2018; 471 - 485.
IEEE KESKİN N "SERBORIYA AKADEMIYA KURDÎ LI TIRKIYEYÊ Û PIRSGIRÊKÊN WÊ." , ss.471 - 485, 2018.
ISNAD KESKİN, NECAT. "SERBORIYA AKADEMIYA KURDÎ LI TIRKIYEYÊ Û PIRSGIRÊKÊN WÊ". (2018), 471-485.
APA KESKİN N (2018). SERBORIYA AKADEMIYA KURDÎ LI TIRKIYEYÊ Û PIRSGIRÊKÊN WÊ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 10(1), 471 - 485.
Chicago KESKİN NECAT SERBORIYA AKADEMIYA KURDÎ LI TIRKIYEYÊ Û PIRSGIRÊKÊN WÊ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi 10, no.1 (2018): 471 - 485.
MLA KESKİN NECAT SERBORIYA AKADEMIYA KURDÎ LI TIRKIYEYÊ Û PIRSGIRÊKÊN WÊ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.1, 2018, ss.471 - 485.
AMA KESKİN N SERBORIYA AKADEMIYA KURDÎ LI TIRKIYEYÊ Û PIRSGIRÊKÊN WÊ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi. 2018; 10(1): 471 - 485.
Vancouver KESKİN N SERBORIYA AKADEMIYA KURDÎ LI TIRKIYEYÊ Û PIRSGIRÊKÊN WÊ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi. 2018; 10(1): 471 - 485.
IEEE KESKİN N "SERBORIYA AKADEMIYA KURDÎ LI TIRKIYEYÊ Û PIRSGIRÊKÊN WÊ." e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 10, ss.471 - 485, 2018.
ISNAD KESKİN, NECAT. "SERBORIYA AKADEMIYA KURDÎ LI TIRKIYEYÊ Û PIRSGIRÊKÊN WÊ". e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi 10/1 (2018), 471-485.