Yıl: 2017 Cilt: 41 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 143 - 147 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 22-03-2019

Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi

Öz:
Amaç: Akne vulgaris pilosebase ünitin inflamatuar bir hastalığıdır. Rozase ise özellikle yüzü etkileyen, inflamatuar bir deri hastalığıdır. Bu ça-lışmada, A. vulgaris ve rozase hastalarında sebum, ph ve nem düzeylerinin Demodex spp gelişimine etkisinin olup olmadığının belirlenmesiamaçlanmıştır.Yöntemler: Çalışmaya klinik olarak A. vulgaris ve rozase tanısı almış her gruptan 30 hasta Kontrol grubu olarak da 60 sağlıklı birey çalışmayadahil edildi.Bulgular: Akne vulgarisli hastalarda herbir bölgede Demodex akarı 5/cm den fazla olanlarda 5/cm den az olanlarla karşılaştırdığımızda derinin yağlı asidik, kuru veya çok kuru olduğu saptandı.ancak nem değerinde anlamlı bir farklılık yoktu. Rozase hastalarındaysa alın, sağ yanak veburun bölgelerinin her birinde 5’den fazla Demodex olanlarda 5 ten az olanlara göre deri daha asidik ve kuru saptanırken yağlılık düzeyindefark bulunmadı.Sonuç: Akne vulgaris hastalarında derinin yağlı, asidik, ve kuru veya çok kuru olması, rozase hastalarında ise derinin normal yağ düzeyinde,asidik ve çok kuru olması Demodex spp gelişimini kolaylaştırıcı bir faktör olduğu görüldü.
Anahtar Kelime:

Konular: Dermatoloji

The Effect of Skin Sebum, pH, and Moisture on Demodex Infestation in Acne Vulgaris and Rosacea Patients

Öz:
Objective: Acne vulgaris is an inflammatory disease involving the pilosebaceous unit. Rosacea is a chronic inflammatory skin disease that affects the face in particular. This study aimed to determine if skin sebum, pH, and moisture affect the number of Demodex spp. in acne vulgaris and rosacea patients. Methods: This study focused on 30 patients each with acne vulgaris and rosacea. As a control group, 60 healthy individuals were included. Results: In acne vulgaris patients, when compared to those with Demodex mite more than 5 /cm 2 in each area, less than 5/cm 2 were found to be oily, acidic, dry or very dry. However, there was no significant difference in moisture value. In patients with rosacea, the skin was acidic and dry in patients those with more than 5/cm 2 Demodex mites when compared to those with demodex mite less than 5 /cm 2 in patients in each of the right cheek and nose areas. There was no difference in skin oil level. Conclusion: The oily, acidic, dry, and very dry skin of the acne vulgaris patients and the oily, acidic, and very dry skin of the rosacea patients are factors facilitating the development of Demodex ssp.
Anahtar Kelime:

Konular: Dermatoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Baıma B, Stıcherlıng M. Demodicidosis Revisited. Acta Derm Venereol 2002; 82: 3-6. [CrossRef]
 • Roihu T, Kariniemi AL. Demodex mites in acne rosacea. Journal of Cutaneous Pathology 1998; 25: 550-2. [CrossRef]
 • Basta-Juzbasic A, Subic JS, Ljubojevic S. Demodex folliculorum in development of dermatitis rosaceiformis steroidica and rosacea-related diseases. Clin Dermatol 2002; 20: 135-40. [CrossRef]
 • Jansen T, Kastner U, Kreuter A, Altmeyer P. Rosacea-like demodicidosis associated with acquired immunodeficiency syndrome ( case reports). Br J Dermatol 2001; 144: 139-42. [CrossRef]
 • Stephen MP, Thomas JH, Steven LD. Pustular folliculitis associated with Demodex folliculorum. J Am Acad Dermatol 1986; 15: 1159-62. [CrossRef]
 • Forstinger C,Kitler H,Binder M. Treatment of rosacea-like demodecidosis with oral ivermectin and topical permethrin cream. J Am Acad Dermatol 1999; 41: 775-7. [CrossRef]
 • Acar MA, Aksungur VL. Akne ve Benzeri Hastalılar. Dermatoloji’de. Edt. Tüzün Y, Gürer MA, Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur VL. 3. Baskı.1. Cilt. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2008.
 • Erbağcı Z. Rozasea: Sınıflama ve Etyopatogenezde Son Görüşler.Türkiye Klinikleri J Dermatol 2005; 15: 105-16.
 • Erbağci Z, Ozgöztaşi O. The significance of Demodex folliculorum density in rosacea. Int J Dermatol 1998; 37: 421-5. [CrossRef]
 • Okyay P, Ertabaklar H, Savk E, Ertuğ S. Prevalence of Demodex folliculorum in young adults: relation with sociodemographic/hygienic factors and acne vulgaris. JEADV 2006; 20: 474-6. [CrossRef]
 • Baysal V, Aydemir M, Yorgancıgil B, Yıldırım M. Akne vulgaris patogenezinde DF’ların rolünün araştırılması. T. Parazitol Derg 1997;21;265-8.
 • Polat E, Aygün G, Ergin R, Aslan M, Kutlıbay Z, Atlaş K ve ark. Akne vulgaris patogenezinde DF ve P. acnes’in rolü. T. Parazitol Derg 2003; 27: 148-51.
 • Lee SH, Jeong SK, Ahn SK. An update of the defensive barrier function of skin. Yonsei Med J 2006; 47: 293-306. [CrossRef]
 • Rudikoff D. The effect of dryness on the skin. Clin Dermatol 1998; 16: 99-107. [CrossRef]
 • Erbağci Z, Ozgöztaşi O. The significance of Demodex folliculorum density in rosacea. Int J ermatol 1998; 37: 421-5. [CrossRef]
 • Ní Raghallaigh S, Bender K, Lacey N, Brennan L, Powell FC. The fatty acid profile of the skin surface lipid layer in papulopustular rosacea. Br J Dermatol 2012; 166: 279-87. [CrossRef]
 • Lacey N, Ní Raghallaigh S, Powell FC. Demodex mites--commensals, parasites or mutualistic organisms? Dermatology 2011; 222: 128-30.[CrossRef]
 • Sibenge S, Gawkrodger DJ. Rozasea: a study of clinical patterns, blood flow, and the role of DF. J Am Acad Dermatoll 1992; 26: 590-3. [CrossRef]
 • Basta A, Skrlın J. DF in development of dermatitis rosaceiformis steroidica and rosacea-related diseases. Clin Dermatol 2002; 20: 135-40. [CrossRef]
 • Georgala S, Katoulis AC, Kylafis GD, Koumantaki-Mathioudaki E, Georgala C, Aroni K. Increased density of DF and evidence of delayed hypersensitivity reaction in subjects with papulopustular rosacea. JEADV 2001; 15: 441-4. [CrossRef]
 • Ní Raghallaigh S, Bender K, Lacey N, Brennan L, Powell FC. The fatty acid profile of the skin surface lipid layer in papulopustular rosacea. Br J Dermatol 2012; 166: 279-87. [CrossRef]
 • Eakilov OE, Mumcuoglu KY. Association between human demodicosis and HLA class1. Clin EXP Dermatol 2003; 28: 70-3. [CrossRef]
 • Mumcuoglu KY, Akilov OE. The role of HLA A2 and Cw2 in the pathogenesis of human demodicosis. Dermatology 2005; 210: 109-14. [CrossRef]
APA TURAN N, KAPICIOĞLU Y, Saraç G (2017). Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi. , 143 - 147.
Chicago TURAN Nergiz,KAPICIOĞLU Yelda,Saraç Gülbahar Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi. (2017): 143 - 147.
MLA TURAN Nergiz,KAPICIOĞLU Yelda,Saraç Gülbahar Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi. , 2017, ss.143 - 147.
AMA TURAN N,KAPICIOĞLU Y,Saraç G Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi. . 2017; 143 - 147.
Vancouver TURAN N,KAPICIOĞLU Y,Saraç G Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi. . 2017; 143 - 147.
IEEE TURAN N,KAPICIOĞLU Y,Saraç G "Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi." , ss.143 - 147, 2017.
ISNAD TURAN, Nergiz vd. "Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi". (2017), 143-147.
APA TURAN N, KAPICIOĞLU Y, Saraç G (2017). Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 41(3), 143 - 147.
Chicago TURAN Nergiz,KAPICIOĞLU Yelda,Saraç Gülbahar Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi. Türkiye Parazitoloji Dergisi 41, no.3 (2017): 143 - 147.
MLA TURAN Nergiz,KAPICIOĞLU Yelda,Saraç Gülbahar Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.41, no.3, 2017, ss.143 - 147.
AMA TURAN N,KAPICIOĞLU Y,Saraç G Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2017; 41(3): 143 - 147.
Vancouver TURAN N,KAPICIOĞLU Y,Saraç G Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2017; 41(3): 143 - 147.
IEEE TURAN N,KAPICIOĞLU Y,Saraç G "Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi." Türkiye Parazitoloji Dergisi, 41, ss.143 - 147, 2017.
ISNAD TURAN, Nergiz vd. "Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi". Türkiye Parazitoloji Dergisi 41/3 (2017), 143-147.