Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 516 - 522 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 27-03-2019

Türkiye Arıcılarının Koloni Yönetim Sistemleri İtibariyle Ekonomik Performansı

Öz:
Çalışmada Türkiye arıcılarının farklı koloni yönetim sistemleri itibariyle ekonomik performanslarınınortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma verileri basit tesadüfi örnekleme ile seçilmiş 455 arıcıdan anketyoluyla toplanmıştır. Araştırmada incelenen arıcıların karlılık durumunu ortaya koymak için aile işgücü veyönetim karşılığı ve kar marjı oranı göstergeleri, likidite durumunu ortaya koymak için cari oran ve borç ödemeyeteneğini ölçmek için borç/öz sermaye oranı kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, Türkiye’de arıcıların ortalama126 koloni ile faaliyetlerini sürdürdüğünü ve bölgeler arası göçer arıcıların en fazla koloniye sahip olduğunugöstermiştir. Türkiye’de bir arıcının koloni başına net geliri ortalama 328 TL ve masrafları 141 TL olup, arıcılaraile işgücü ve yönetim karşılığı olarak bir koloniden 187 TL gelir elde etmektedirler. Araştırmada ayrıca Türkiyearıcılarının karlılığının, likidite durumunun ve ödeme yeteneğinin yeterli seviyelerde olduğu tespit edilmiştir.Koloni başına aile iş gücü ve yönetim karşılığı, bölgeler arası göçer, karma ve büyük ölçekli arıcılıkişletmelerinde, diğerlerine nazaran daha iyi durumdadır. Orta ve büyük ölçekli, sabit ve ek gelir amaçlı arıcılıkyapan işletmeler, ekonomik olarak diğerlerinden daha başarılıdır. Türkiye’de küçük ve orta ölçekli arıcılıkişletmelerinde arıcılık ek gelir amaçlı olarak sürdürmek ve büyük ölçekli işletmelerde karma üretim sisteminibenimsemek ekonomik performansı arttırabilecektir.
Anahtar Kelime:

Economic Performance of Beekeepers under Different Colony Management System in Turkey

Öz:
The study examined the influence of production system and migration on economic performance of beekeepers in Turkey. The research data were collected from randomly selected 455 beekeepers by using wellstructured questionnaire. Return on family labor and management, liquidity and solvency measures were used to reveal economic performance. Research results showed that the net income per colony was $140, on average, and the expenditures of per colony was are $61. Research results also showed that profitability, liquidity and solvency of beekeepers were satisfactory level in Turkey. In small scale beekeeping business, the age of the beekeepers, production system, mobility and the number of colony affected the economic performance negatively, while credit use and income per colony had positive effect. However, participation the education program, marketing type, the number of colony influenced the economic performance negatively in medium and large scale beekeepers. Focusing on mixed production system and record keeping had the positive effect on economic performance in medium and large scale beekeepers. Orientation of small and medium size beekeepers to sustain beekeeping as a subsidiary sources of income and adopting the large scale beekeepers to mixed production system may increase the economic performance in Turkey.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Agera, S.I. 2011. Role of Beekeeping in the Conservation of Forests, Global Journal of Agrıcultural Sciences, 10(1): 27-32.
 • Aiyeloja, A.A, Popoola L., Ogunjinmi, A.A. 2010. Economic Analysis of Honey Production in Southwest Nigeria, Asia-Pacific Journal of Rural Development, 20(1): 51-60.
 • Barlovic, N., Kezic, J., Benedic, O.N., Grgic, Z. 2009. Economic efficiency of beekeeping in Croatia, Agriculturae Conspectus Scientificus, 74(1): 51-54.
 • Ćejvanović, Z., Grgić Z., Maksimović, A., Bićani, D. 2011. Assumptions of Economic Model for Sustainable Productions of Beekeeping in the Bosnia and Hercegovina, Journal of Agricultural Science and Technology, 5 (4): 481-485.
 • Çakal, M.A. 2013. Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi Arıcılık ve Arı Ürünleri, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı.
 • FAO, 2014. (http://faostat.fao.org) (Erişim Tarihi:1 Nisan 2014).
 • Karakaya, E., Kızıloğlu, S. 2015. Bingöl İli Bal Üretimi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(2): 25-31.
 • Kekeçoğlu, M., Rasgele, P. 2013. Düzce İli Yığılca İlçesindeki Arıcılık Faaliyetleri Üzerine Bir Çalışma. Uludağ Arıcılık Dergisi, 13 (1): 23- 32.
 • Kızılaslan, N., Adıgüzel, F. 2012. Tokat İli Merkez İlçede Arı Yetiştiricileri Birliği Üyelerinin Birliğe Örgütsel Bağlılıklarının Analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1): 13-27.
 • Kızılaslan, H., Kızılaslan, N. 2007. Factors Affecting Honey Production in Apiculture in Turkey, Journal of Applied Sciences Research, 3(10): 983-7.
 • Kutlu, M.A. 2014. Gaziantep İli Arıcılık Düzeyinin Saptanması, Sorunları ve Çözüm Yolları. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(4): 481-484.
 • Laate, E.A. 2013. Economics of Beekeeping in Alberta, Alberta Agriculture and Rural Development, Canada
 • Legesse, G.Y. 2014. Review of progress in Ethiopian honey production and marketing, Livestock Research for Rural Development, 26(1).
 • Masuku, M.B. 2013. Socioeconomic analysis of beekeeping in Swaziland: A case study of the Manzini Region, Swaziland, Journal of Development and Agricultural Economics, 5(6): 236-241.
 • Mogni, F., Senesi, S., Palau, H., Vilella, F. 2010. The Argentine beekeeping sector: description within the sustainable development framework, International Food and Agribusiness Management Association, 20th Annual World Forum and Symposium Boston, Massachusetts, USA. June 19-22.
 • Pocol,C.B., Ilea, M. 2008. The Development of Local Products in Romania: A Case Study of Honey, Lucrari Stiintifice Seria I Management Agricol, 13(2): 153-160.
 • Pocol, C.B. 2011. Modelling the honey consumption behavior in Romania by using socio-demographic determinants, African Journal of Agricultural Research, 6(17): 4069-4080.
 • Pocol, C.B., Mărghitaş, L.A., Popa, A.A. 2012. Evaluation of sustainability of the beekeeping sector in the North West Region of Romania. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(3&4): 1132-1138.
 • Popa, A.A., Pocol, C.B. 2011. A complex model of factors that influence entrepreneurship in the beekeeping sector. Bulletin UASVM Horticulture, 68(2): 188-195.
 • Popescu, A. 2013. Research Concerning Apıary Sıze, Honey Yıeld and Beekeepers’ Income in Teleorman County Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 13(1): 293-299.
 • Saner,G., Engindeniz, S., Tolon, B., Çukur, F. 2004. The Economic Analysis of Beekeeping Enterprise in Sustainable Development: A Case Study of Turkey, Apiacta, 38(4): 342- 351.
 • Saner, G., Yücel, B., Yercan, M., Karaturhan, B., Engindeniz, S., Çukur, F., Kösoğlu, M. 2011. Organik ve Konvansiyel Bal Üretiminin Teknik ve Ekonomik Yönden Geliştirilmesi ve Alternatif Pazar Olanaklarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma: İzmir Kemalpaşa İlçesi Örneği, Ankara, Tarımsal Ekonomi ve Politikalar Geliştirme Enstitüsü, TEPGE Yayın No: 195.
 • Seven, İ., Yeninar, H. 2010. Elazığ yöresindeki arıcılık işletmelerinin hastalık, parazit ve zararlılar yönünden incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5: 52-66.
 • Singh, B., Saxena, D. 2009. Diagnostic Study of Chamoli District Beekeeping SMEs Cluster, Pranjana, Jul-Dec, 12(2): 105-116
 • Tijani, B.A. Ala, A.L., Maikasuwa, M.A. Ganawa, N. 2011. Economic Analysis of Beekeeping in Chibok Local Government Area of Borno State, Nigeria. Nigerian Journal of Basic and Applied Science, 19(2), 285-292.
 • Uzundumlu, A.S., Aksoy, A., Işık, H.B. 2011. Arıcılık işletmelerinde mevcut yapı ve temel sorunlar; Bingöl ili örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(1): 49-55.
 • Vural, H., Karaman, S. 2009. Socio-Economic Analysis of Beekeeping and the Effects of Beehive Types on Honey Production, Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, 37(1): 223-227.
 • Yahaya, A.T., Usman, L. 2008. Economic Analysis of Katsina State’s Beekeeping Development Project, Savannah Journal of Agriculture, 3: 69-76.
 • Yıldırım, I., Agar, S. 2008.The influence of scale on the profitability of honey beekeeping enterprises in eastern part of Turkey. AJAVA, 3: 314-320.
APA CEYHAN V, CANAN S (2017). Türkiye Arıcılarının Koloni Yönetim Sistemleri İtibariyle Ekonomik Performansı. , 516 - 522.
Chicago CEYHAN VEDAT,CANAN SELİME Türkiye Arıcılarının Koloni Yönetim Sistemleri İtibariyle Ekonomik Performansı. (2017): 516 - 522.
MLA CEYHAN VEDAT,CANAN SELİME Türkiye Arıcılarının Koloni Yönetim Sistemleri İtibariyle Ekonomik Performansı. , 2017, ss.516 - 522.
AMA CEYHAN V,CANAN S Türkiye Arıcılarının Koloni Yönetim Sistemleri İtibariyle Ekonomik Performansı. . 2017; 516 - 522.
Vancouver CEYHAN V,CANAN S Türkiye Arıcılarının Koloni Yönetim Sistemleri İtibariyle Ekonomik Performansı. . 2017; 516 - 522.
IEEE CEYHAN V,CANAN S "Türkiye Arıcılarının Koloni Yönetim Sistemleri İtibariyle Ekonomik Performansı." , ss.516 - 522, 2017.
ISNAD CEYHAN, VEDAT - CANAN, SELİME. "Türkiye Arıcılarının Koloni Yönetim Sistemleri İtibariyle Ekonomik Performansı". (2017), 516-522.
APA CEYHAN V, CANAN S (2017). Türkiye Arıcılarının Koloni Yönetim Sistemleri İtibariyle Ekonomik Performansı. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(4), 516 - 522.
Chicago CEYHAN VEDAT,CANAN SELİME Türkiye Arıcılarının Koloni Yönetim Sistemleri İtibariyle Ekonomik Performansı. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4, no.4 (2017): 516 - 522.
MLA CEYHAN VEDAT,CANAN SELİME Türkiye Arıcılarının Koloni Yönetim Sistemleri İtibariyle Ekonomik Performansı. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.4, no.4, 2017, ss.516 - 522.
AMA CEYHAN V,CANAN S Türkiye Arıcılarının Koloni Yönetim Sistemleri İtibariyle Ekonomik Performansı. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 4(4): 516 - 522.
Vancouver CEYHAN V,CANAN S Türkiye Arıcılarının Koloni Yönetim Sistemleri İtibariyle Ekonomik Performansı. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 4(4): 516 - 522.
IEEE CEYHAN V,CANAN S "Türkiye Arıcılarının Koloni Yönetim Sistemleri İtibariyle Ekonomik Performansı." Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4, ss.516 - 522, 2017.
ISNAD CEYHAN, VEDAT - CANAN, SELİME. "Türkiye Arıcılarının Koloni Yönetim Sistemleri İtibariyle Ekonomik Performansı". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4/4 (2017), 516-522.