Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 119 - 132 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 04-04-2019

Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi: Türkiye’de Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler

Öz:
Kitle fonlaması günümüzde girişimcilerin kullanabileceği bir finansman seçeneği olarak tanınma vegeliştirilmeyi beklemektedir. Bu modern araç özünde girişimciler için bir fon temin etme aracı olarak değerlendirilsede fon sağlayanlar açısından sadece borç vermekten farklı olarak reel bir yatırıma ortak olma olanakları da sunan biryöntem olarak farklılaşmaktadır. Özellikle Amerika ve Avrupa’da hızlı gelişme gösteren bu yöntem ülkemizde henüzAralık 2017’de yasal çerçeveye kavuşmuştur. Kitle fonlaması fona ihtiyaç duyan girişimcilerin kitle fonlamasısitelerine fon temini için başvurmaları ile başlar. İlgili internet platformları üzerinden projelerini açık çağrı ilepotansiyel yatırımcılara sunulmasıyla devam eder ve nihayetinde yatırımcıların finanse etmek istedikleri projelerifonlaması ile süreç son bulmaktadır.Kitle fonlaması toplumun tüm kesimlerinin kolaylıkla ulaşabileceği bir finansal araç olarak dikkatçekmektedir. Ülkemizde geçiş aşamasını yaşayan bu yöntemin hızlı gelişeceği düşünülmekle beraber sisteminyaygınlaşması için atılması gereken bazı adımlar ve alınması gereken bazı tedbirler söz konusudur. Bu çalışmadaamacımız kitle fonlamasının ülkemizde geliştirilmesi adına yapılması gerekenleri ortaya koyarak değerlendirmeyeçalışmak olacaktır. Çalışmanın uygulamada yapılacak iyileştirmelere ve akademik çalışmalara kaynaklık edeceğidüşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim

Crowdfunding: Suggestions For Development in Turkey

Öz:
Nowadays, Crowdfunding emerges as a common method of funding that entrepreneurs can benefit from. Besides, it is an investment method for potential investors. Crowdfunding has been developed specifically in North America and in Europe. On the other hand, it was legalized in December 2017 Turkey. The crowd funding process starts with applying to crowdfunding websites by entrepreneurs who need funding for startup. Projects are presented on the web site to potential investors through an open call; and finally, the process ends with the funding of the projects that investors would like to finance. Crowdfunding also attracts attention as a financial instrument that all segments of society can easily reach. It is inevitable to make further improvements in order to spread this system, which is expected to develop rapidly in Turkey, to large number of people. In this study, what needs to be done in order to develop Crowdfunding in Turkey will be discussed. We believe that this study will serve as a source in academic studies and for improvements to be made in practice.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akyüz, A. (2016). Sosyal medyada kitlelerin gücü: Kitlesel fonlama. In A. de Genel, M. G. (Edt.), Yeni medya araştırmaları - 2. (pp. 79-94). Ankara: Sonçağ Yayınları
 • Anadolu, B. (2006). Üreticinin çevrimiçi hali: Kitle kaynak yöntemi. In A. de Timisi, N. (Edt.), Dijital Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler (pp. 127-153). İstanbul: Kalkedon Yayınları
 • Atsan, N., ve Erdoğan, E. O. (2015). Girişimciler İçin Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Kitlesel Fonlama (Crowdfunding). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1) 297-320. [Çevrim-içi: http://iibfdergi.ogu.edu.tr/makaleler/1247434_10-1_NİSAN%202015_Makale_0.pdf], Erişim tarihi: 05.12.2017.
 • Belleflamme, P., Lambert, T., ve Schwienbacher, A. (2013). Individual crowdfunding practices. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 1-21
 • Bock, A.J. & Frydrych, D. (2016). The secret life of crowdfunding. The European Business Review, 29-36
 • Brüntje, D. & Gajda, O. (Eds). (2015). Crowdfunding in Europe state of the art in theory and practice. U.S.A. : Springer Publishing
 • CanadaMediaFund. (2018). Using social media effectively for your crowdfunding campaign. CanadaMediaFund web Site, [Çevrim-içi: https://crowdfunding.cmf-fmc.ca/best_practices/using-social-media-effectively-for-yourcrowdfunding-campaign]. Erişim tarihi: 17.02.2018.
 • Crowdfund.co. (2017). 4 Steps In The Crowdfundıng Campaıgn Process. Crowdfund Web Site, [Çevrim-içi: http://crowdfund.co/4-steps-in-the-crowdfunding-campaign-process], Erişim tarihi: 09.11.2017.
 • Crowdfundingblog.com. (2017, 8 Kasım). Most Successful Crowdfunding Campaigns. Crowdfundingblog Web Site, [Çevrim-içi: http://crowdfundingblog.com/most-successful-crowdfunding-projects], Erişim tarihi: 05.08.2017.
 • CrowdfundingHub. (2016). Current State of Crowdfunding in Europe. Amsterdam: Netherlands. Cryptoturkiye.com. (2018, 24 Mart). ICO nedir?. Cryptoturkiye Web Site, [Çevrim-içi: https://cryptoturkiye.com/kesfet/ico-initial-coin-offering-nedir], Erişim tarihi: 24.03.2018.
 • Danmayr, F. (2013). Archetypes of crowdfunding platforms: A multidimensional comparison. U.S.A.: Springer Gabler Publishing
 • Ercan, S. (2017). Türkiye’de kitlesel fonlama: Destekçilerin motivasyonu. Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi, 1, 1- 9
 • Ergen, M., Lau, J., ve Bilginoglu, K. (2013). Dağıtık girişimci sermayesi: Kitle fonlaması. Ankara: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3. Sanayi Şurası
 • European Union. (2017, 4 Aralık). Crowdfunding Explained. European Union Web Site, [Çevrim-içi: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/crowdfunding-guide/what-is/explained_en], Erişim tarihi: 05.011.2017.
 • Futko, J. (2014, 24 Eylül). Equity vs. Debt Crowdfunding. Crowdfund İnsider Web Site, [Çevrim-içi: https://www.crowdfundinsider.com/2014/09/50628-equity-vs-debt-crowdfunding], Erişim tarihi: 05.12.2017.
 • Gomez-Dıago, G. (2016). The role of shared emotions in the construction of the cyberculture: From cultural ındustries to cultural actions: The case of crowdfunding. In A. de Tettegah S. (Edt.), Emotions, technology and social media (pp. 49-62). A.B.D. : Academic Press
 • Grut, O. W. (2016, 8 Ekim). Crowdfunding could face 'a shake out' after a 'slowdown in momentum'. Businessinsider Web Site, [Çevrim-içi: http://uk.businessinsider.com/altfi-crowdfunding-report-shows-2016-slowdown-2016-11], Erişim tarihi: 05.12.2017.
 • Halfacree, G. (2015). Crowdfunding’s greatest hits. The Official Raspberry Pi Projects Book. 78-85
 • Karaarslan, M. H. ve Altuntaş, B. (2015). Sosyal pazarlamanın yeni aracı: Kitle fonlaması., Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Kayhan, S.(2017). Fongogo: A case study on the usability of the local crowdfunding and fundraising websites in Turkey, Humanitas İnternational Journal of Social Scienes, 9, 95-105
 • Mollick, E. (2013). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of Business Venturing, 29, 1-16
 • Nascimento, M., & Querette, E. (2013). Crowdfunding: Challenges and Alternatives to Financing the Innovative Entrepreneurship in Brazil. Conference: 3rd Conference of the International Consortium of Studies on Innovation and Entrepreneurship (ICIER)-Policies to Support Entrepreneurship. [Çevrim-içi: https://www.researchgate.net/publication/260968782_Crowdfunding_Challenges_and_Alternatives_to_Financing_the _Innovative_Entrepreneurship_in_Brazil], Erişim tarihi: 05.12.2017.
 • Onur, M. N., ve Değirmenci, Ö. (2015). Crowdfunding - Kitle Fonlaması. Ankara: Türkiye. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı.
 • Ridgway, R. (2013). Crowdfunding: monetizing the crowd? In A. de Bazzichelli, T. & Cox, G. (Eds.), Disrupting business: art and acivism in times of financial crisis (pp. 153-171). Williamsburgh: Autonomedia Publishing Sahm, M., Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher A. (2013). Crowdfunding: Tapping the right crowd. Journal of Business Venturing, 29, 610-611
 • Scanlon, L. & Gilbert, D. (2016). The art of crowdfunding. Start Your Own Business, 48-65
 • Schwienbacher A. & Larralde B. (2010). Crowdfunding of small entrepreneurial ventures. In A. de Cumming, D. (Edt.), Handbook of entrepreneurial finance (pp. 369-389). New York: Oxford Press
 • Seyfi, M., Soydaş, U.A., ve Güven, D. (2017). Evaluating crowdfunding from the perspective of public relations. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 7, 150-162
 • Stark, C. (2016, 30 Haziran). Wearables Report: Was Pebble’s $12.8 million Kickstarter campaign a success? Stark İnsider Web Site, [Çevrim-içi: http://www.starkinsider.com/2016/06/12-8m-pebbles-latest-kickstarter-success.html], Erişim tarihi: 05.12.2017.
 • Statisticbrain. (2016, 10 Eylül). Crowdfunding Industry Statistics. Staticbrain Web Site, [Çevrim-içi: http://www.statisticbrain.com/crowdfunding-platform-statistics], Erişim tarihi: 05.12.2017.
 • Strohmeyer, R. (2013). The crowdfunding caveat: Most campaigns fail. PCWorld Magazine Web Site, [Çevrim-içi: https://www.pcworld.com/article/2049399/the-crowdfunding-caveat-most-campaigns-fail.html], Erişim tarihi: 17.02.2018
 • The European Commission. (2017, 9 10). Crowdfunding. The European Commission Web Site: [Çevrim-içi: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/financing-investment/crowdfunding_en], Erişim tarihi: 05.12.2017.
 • The Guru Guide. (2016). Start Your Own Business - The Art of Crowdfunding. Money Matters. London: Future Publishing Limited.
 • Uyar, A. (2018, 28 Mart). Türkiye’de Startup Ekosistemini Yaratmak, Harvard Business Review, [Çevrim-içi: https://hbrturkiye.com/blog/turkiye-de-startup-ekosistemi-yaratmak], Erişim tarihi: 10.04.2018.
 • Wagner, E. T. (2014, 3 18). Equity Crowdfunding 101: Is It Right For Your Startup?. Forbes Web Site, [Çevrim-içi: https://www.forbes.com/sites/ericwagner/2014/03/18/equity-crowdfunding-101-is-it-right-for-yourstartup/#2b868b4a6790], Erişim tarihi: 05.12.2017.
 • Zhang, B., Ziegler, T., Burton, J., Garvey, K., Wardrop, R., Lui, A., & James, A. (2016). Sustaining Momentum - 2nd Annual European Alternative Finance Industry Report. Cambridge: England. Cambridge Judge Business School & KPMG.
APA Conkar M, CAMBAZ M (2018). Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi: Türkiye’de Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. , 119 - 132.
Chicago Conkar Mehmet Kemalettin,CAMBAZ Muhammet Fatih Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi: Türkiye’de Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. (2018): 119 - 132.
MLA Conkar Mehmet Kemalettin,CAMBAZ Muhammet Fatih Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi: Türkiye’de Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. , 2018, ss.119 - 132.
AMA Conkar M,CAMBAZ M Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi: Türkiye’de Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. . 2018; 119 - 132.
Vancouver Conkar M,CAMBAZ M Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi: Türkiye’de Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. . 2018; 119 - 132.
IEEE Conkar M,CAMBAZ M "Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi: Türkiye’de Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler." , ss.119 - 132, 2018.
ISNAD Conkar, Mehmet Kemalettin - CAMBAZ, Muhammet Fatih. "Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi: Türkiye’de Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler". (2018), 119-132.
APA Conkar M, CAMBAZ M (2018). Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi: Türkiye’de Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 119 - 132.
Chicago Conkar Mehmet Kemalettin,CAMBAZ Muhammet Fatih Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi: Türkiye’de Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5, no.2 (2018): 119 - 132.
MLA Conkar Mehmet Kemalettin,CAMBAZ Muhammet Fatih Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi: Türkiye’de Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, 2018, ss.119 - 132.
AMA Conkar M,CAMBAZ M Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi: Türkiye’de Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018; 5(2): 119 - 132.
Vancouver Conkar M,CAMBAZ M Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi: Türkiye’de Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018; 5(2): 119 - 132.
IEEE Conkar M,CAMBAZ M "Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi: Türkiye’de Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler." Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5, ss.119 - 132, 2018.
ISNAD Conkar, Mehmet Kemalettin - CAMBAZ, Muhammet Fatih. "Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi: Türkiye’de Sistemin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler". Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5/2 (2018), 119-132.