Comparison of the growth performance and mortality in Abant trout (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under farming conditions

Yıl: 2002 Cilt: 26 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 399 - 403 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Comparison of the growth performance and mortality in Abant trout (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under farming conditions

Öz:
Çalışma, Bolu-DSİ Gölköy Balık Üretme istasyonu'nda gerçekleştirilmiş ve 15 Şubat 2000 ile 31 Ocak 2001 arasında 350 gün devam etmiştir. Bu çalışmada, Abant Gölü'nden yakalanan Abant alabalığı anaçlarından sağlanan yumurtalardan çıkan larvalar ile Gölköy Balık Üretme istasyonu'nda yetiştirilen gökkuşağı anaçlarından sağlanan yumurtalardan çıkan larvalar kullanılmıştır. 1. ve 11. deneme 8 grup (4 adet Abant ve gökkuşağı alabalığı deneme, 4 adet Abant ve gökkuşağı alabalığı paralel grubu) olarak düzenlenmiştir. Her 2 deneme de toplam 1784 adet larva kullanılmıştır. Deneme sonunda, Abant alabalığı ortalama yaş ağırlığı 5 gram civarında bulunmasına karşın, en yüksek ağırlık artışı gökkuşağı alabalıklarında bulunmuştur (I. ve II. deneme de 116,202 ile 173,315 gram arasında). Gökkuşağı ve Abant alabalığı grupları arasında ortalama son kondüsyon faktörü (CF) bakımından farklılığın önemli olduğu bulunmuştur (P < 0,001). I. ve II. denemede, türler arasında spesifik büyüme oranı farklıdır (P < 0,01) (P < 0,05). Sonuç olarak; tank yetiştirme koşullarında Abant alabalığının gelişim performansının arzu edilen seviyede olmadığı görülmüştür. Buna karşın; gökkuşağı alabalığının büyüme ve yaşama oranı Abant alabalığı büyüme ve yaşama oranından daha iyi olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: yaşayabilme balık üretimi vücut ağırlığı gökkuşağı alabalığı Salmo trutta abanticus büyüme oranı

Konular: Biyoloji

Çiftlik koşullarında Abant Alabalığı (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) ile Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)' nın gelişim performansı ve ölüm oranlarının karşılaştırılması

Öz:
This experiment was conducted between 15th February 2000 (day 1) and 31st January 200fl (day 350) at the DSI-Gölköy Fish Production Station, Bolu (Turkey). Abant trout larvae obtained from eggs of wild Abant trout broodstocks in Lake Abant and rainbow trout larvae obtained from eggs of the hatchery broodstocks in Gölköy Fish Production Station were used. Trials I and II involved eight groups (four Abant and rainbow trout experimental groups, and four Abant and rainbow trout parallel groups). A total of 1784 larvae was used in both the trials. At the end of the experiment, although the mean wet weight of Abant trout was found to be around 5 g, the maximum increase in weight was found in rainbow trout (between 116.202 and 173.315 g in trials I and II). Final mean condition factors (CF) differed between the Abant and the rainbow trout groups (P < 0.001). The specific growth rate (SGR) exhibited significant differences between trials I and II for the Abant and rainbow trout groups (P < 0.01) (P < 0.05). It is concluded that the desired level of growth performance of Abant trout was not obtained in tank conditions. In contrast, the growth and survival rate of rainbow trout were clearly better than those of Abant trout.
Anahtar Kelime: rainbow trout Salmo trutta abanticus growth rate survival fish production body weight

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Uysal, İ., The importance of forest waters for fishery. Istanbul Univ. Journal of Aquatic Products, Special Issue: 185-194, 1997.
 • 2. Geldiay, R. ve Balık, S.: Türkiye Tatlısu Balıkları. E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi, No:97; 1988. s. 219-228, 428.
 • 3. Jensen, J.W., The potential growth of salmonids. Aquaculture, 48: 223-231, 1985.
 • 4. Okumuş, İ., Çelikkale, M.S., Kurtoğlu, İ.Z. and Başçınar, N., Saf ve karışık olarak yetiştirilen gökkuşağı (Oncorhynchus mykiss) ve kaynak alabalıklarının (Salvelinus fontinalis) büyüme performansları, yem tüketimi ve yem değerlendirme oranları. Turk. J. of Veterinary and Animal Sciences, 23. Ek sayı 1: 123-130, 1999.
 • 5. Açıkgöz, N., Akkaş, M.E., Moghaddam, A., ve օzcan, K.: PC'ler İçin Veritabanı Esaslı Türkçe İstatistik Paketi: TARİST. I. Tarla Bitkileri Kongresi, 24-25 Nisan, İzmir, Cilt 1, 1994, s. 264-267.
 • 6. Çelikkale, M.S.: İç Su Balıkları ve Yetiştiriciliği. Karadeniz Teknik Üniv., Sürmene Deniz Bilimleri Fak. Yayınlarından, Cilt I. 2. Baskı, 1994, 2: 20-21.
 • 7. Koskela, J., Pirhonen, J. and Jobling, M., Variations in feed intake and growth of Baltic salmon and brown trout exposed to continuous light at constant low temperature. Journal of Fish Biology, 50: 837-845, 1997.
 • 8. Piper, R.G., McElwain, I.B., Orme, L.E., McCraren, J.P., Fowler, L.G. and Leonard, J.R.: Fish Hatchery Management. Washington, 1982, pp. 517.
 • 9. Jensen, J.W. and Berg, T., The annual growth rate cycle of brown trout. The Progressive Fish-Culturist, 57: 231-237, 1995.
 • 10. Edward, D.J.: Salmon and Trout Farming in Norway. Fairham. Surrey. England, 1978 Fishing News Books Limited, pp. 193.
 • 11. Çelikkale, M.S.: Balık Biyolojisi. Karadeniz Teknik Üniv. Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu, Trabzon, 1985, s. 387.
 • 12. Stevenson, J.P.: Trout Farming Manual. England, 1987 Fishing News Books Limited, pp. 257.
 • 13. Okumuş, İ., Başçınar, N., Kurtoğlu, İ.Z. and Yılmaz, K., Effects of stocking density on growth performance, size variation, food intake and conversion of the brook trout, Salvelinus fontinalis. Eds., Celikkale, M.S., Duzgunes, E., Okumus, I. and Mutlu, C., The Proceedings of the First International Symposium on Fisheries and Ecology, Trabzon-Turkey, 2-4 Sep., 1998, pp. 224-230.
 • 14. Hepher, B.: Nutrition of Pond Fishes. Cambridge, 1988 Cambridge Univ. Press, pp. 388.
 • 15. Goryczko, K.: Rainbow Trout, 207-223p, In Szczerbowski, J.A.: Inland Fisheries in Poland. Inland Fisheries Institute, Olsztyn- Poland. 1995. 544p.
 • 16. Knights, B.: Feeding Behaviour, In: Nutrition and Feeding in Fish. Eds. Cowey, C.B., Mackie. A.M. and Bell, J.G., 1985, pp. 231.
 • 17. Wheeler, A.: The Fishes of the British Isles and North-West Europea. 1968, pp. 152-154.
 • 18. Templeton, R.: Freshwater Fisheries Management. 1995 Fishing News Books, pp. 241.
 • 19. Koskela, J., Pirhonen, J. and Jobling, M., Growth and feeding responses of a hatchery population of brown trout (Salmo trutta L.) at low temperatures, Ecology of Freshwater Fish, 6: 116-121, 1997.
 • 20. Jobling, M., Physiological and social constraints on growth of fish with special reference to Arctic charr, Salvelinus alpinus L. Aquaculture, 44: 83-90, 1995.
APA UYSAL İ, ALPBAZ A (2002). Comparison of the growth performance and mortality in Abant trout (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under farming conditions. , 399 - 403.
Chicago UYSAL İrfan,ALPBAZ Atilla Comparison of the growth performance and mortality in Abant trout (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under farming conditions. (2002): 399 - 403.
MLA UYSAL İrfan,ALPBAZ Atilla Comparison of the growth performance and mortality in Abant trout (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under farming conditions. , 2002, ss.399 - 403.
AMA UYSAL İ,ALPBAZ A Comparison of the growth performance and mortality in Abant trout (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under farming conditions. . 2002; 399 - 403.
Vancouver UYSAL İ,ALPBAZ A Comparison of the growth performance and mortality in Abant trout (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under farming conditions. . 2002; 399 - 403.
IEEE UYSAL İ,ALPBAZ A "Comparison of the growth performance and mortality in Abant trout (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under farming conditions." , ss.399 - 403, 2002.
ISNAD UYSAL, İrfan - ALPBAZ, Atilla. "Comparison of the growth performance and mortality in Abant trout (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under farming conditions". (2002), 399-403.
APA UYSAL İ, ALPBAZ A (2002). Comparison of the growth performance and mortality in Abant trout (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under farming conditions. Turkish Journal of Zoology, 26(4), 399 - 403.
Chicago UYSAL İrfan,ALPBAZ Atilla Comparison of the growth performance and mortality in Abant trout (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under farming conditions. Turkish Journal of Zoology 26, no.4 (2002): 399 - 403.
MLA UYSAL İrfan,ALPBAZ Atilla Comparison of the growth performance and mortality in Abant trout (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under farming conditions. Turkish Journal of Zoology, vol.26, no.4, 2002, ss.399 - 403.
AMA UYSAL İ,ALPBAZ A Comparison of the growth performance and mortality in Abant trout (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under farming conditions. Turkish Journal of Zoology. 2002; 26(4): 399 - 403.
Vancouver UYSAL İ,ALPBAZ A Comparison of the growth performance and mortality in Abant trout (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under farming conditions. Turkish Journal of Zoology. 2002; 26(4): 399 - 403.
IEEE UYSAL İ,ALPBAZ A "Comparison of the growth performance and mortality in Abant trout (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under farming conditions." Turkish Journal of Zoology, 26, ss.399 - 403, 2002.
ISNAD UYSAL, İrfan - ALPBAZ, Atilla. "Comparison of the growth performance and mortality in Abant trout (Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) under farming conditions". Turkish Journal of Zoology 26/4 (2002), 399-403.