Yıl: 2018 Cilt: 29 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 183 - 186 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.12996/gmj.2018.52 İndeks Tarihi: 10-04-2019

The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients

Öz:
Objective: Complementary and alternative treatment methods (CAM) areused frequently for patient have primary headache patients and manystudies investigate why it is used. Our aim is to determine reason of usingCAM and application locations of CAM in our country.Methods: Two hundred patients who were diagnosed primary headache andaccepted to participate in our study were enrolled. We investigatesociodemographic data, CAM usage frequency, preferred CAM, satisfactionrates, thought on CAM use, recommendation sources, whether medicaltreatment continues or not and reason of CAM usage.Results: The 26% of patients were using CAM and 55,7% of those using CAMwere satisfied with the treatment. Patients using CAM were younger thanthose who did not use (p=0,033). Unemployed, students and all-dayemployees; single people and well-educated people were using CAM moreoften (p=0,042; p=0,026; p=0,009, respectively). The most frequent reason ofCAM usage was 'effective treatment of headache of this treatment methods'.85% of CAM users had also continued medical treatment.Conclusion: We found single and well-educated patients more likelycandidate for CAM. High rates of CAM and medical treatment usageindicates that CAM only treatments are not generally accepted in ourcountry.
Anahtar Kelime:

Baş Ağrısı Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı

Öz:
Giriş: Dünyada baş ağrısında tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) yöntemleri kullanımına yönelik çalışmalar artan sıklıkta yapılmakta ve hastaların bu tedaviye başvurma nedenleri araştırılmaktadır. Çalışmamızın amacı ülkemizdeki baş ağrısı hastalarında TAT yöntemlerinin yerini ve nedenlerini belirlemektir. Yöntem: Çalışmamıza nöroloji polikliniğinde primer baş ağrısı tanısı konulmuş çalışmaya katılmayı kabul eden 200 hasta dâhil edildi. Hastaların sosyodemografik verileri, TAT kullanım sıklığı, tercih edilen TAT yöntemi, memnuniyet oranları, TAT’a bakış açısı, tavsiye kaynakları, tıbbi tedaviye devam edip etmedikleri ve TAT’a başvuru sebepleri sorgulandı. Bulgular: Hastaların % 26’sı TAT kullanırken, TAT kullananlarda tedaviden memnuniyet oranı % 55,7 bulundu. TAT kullananlar kullanmayanlara göre daha gençti (p= 0,033). TAT kullanımı işsiz, öğrenci, tam gün çalışan gruplarında diğer meslek gruplarına göre (p= 0,042), bekârlarda evlilere oranla (p= 0,026) ve eğitim düzeyi yüksek olanlar da düşük olanlara göre (p= 0,009) daha fazlaydı. En sık TAT’a başvuru sebebinin ‘Bu tedavinin baş ağrısını etkili şekilde tedavi ettiğine inanma’ olduğu bulundu. TAT kullanan hastaların % 85’i önerilen tıbbi tedaviye de devam etmişti. Sonuç: Bekâr ve eğitim düzeyi yüksek bir hastanın TAT kullanımı için daha yüksek oranda aday olduğunu saptadık. Hastalarımızın önemli oranda TAT ile birlikte medikal tedaviye devam etmesi ülkemizde TAT’lerin tek başına kullanımının halen genel kabul görmediğini göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adams J, Barbery G, Lui CW. Complementary and alternative medicine use for headache and migraine: a critical review of the literature. J Head Face Pain. 2013;53:459–73.
 • Damapong P, Kanchanakhan N, Eungpinichpong W, Putthapitak P, Damapong P. A Randomized Controlled Trial on the Effectiveness of CourtType Traditional Thai Massage versus Amitriptyline in Patients with Chronic Tension-Type Headache. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:930175.
 • von Peter S, Ting W, Scrivani S, et al. Survey on the use of complementary and alternative medicine among patients with headache syndromes. Cephalalgia 2002; 22.395–400.
 • Rossi P, Di Lorenzo G, Malpezzi MG, Faroni J, Cesarino F, Di Lorenzo C, Nappi G. Prevalence, pattern and predictors of use of complementary and alternative medicine (CAM) in migraine patients attending a headache clinic in Italy. Cephalalgia 2005;25.493–506.
 • Rossi P, DiLorenzo G, Faroni J, Malpezzi MG, Cesarino F, Nappi G. Use of complementary and alternative medicine by patients with chronic tensiontype headache: results of a headache clinic survey. Headache 2006;46.622- 31.
 • Gaul C, Eismann R, Schmidt T, et al. Use of complementary and alternative medicine in patients suffering from primary headache disorders. Cephalalgia 2009;29,1069–78.
 • Ernst E, White A. The BBC survey of complementary medicine use in the UK. Complement Ther Med 2000;8.32–6.
 • Thomas KJ, Nicholl JP, Coleman P. Use and expenditure on complementary medicine in England: a population based survey. Complement Ther Med 2001;9,2–11.
 • Lambert TD, Morrison KE, Edwards J, Clarke CE. The use of complementary and alternative medicine by patients attending a UK headache clinic. Complement Ther Med (2010) 18, 128–34.
 • Karakurum Göksel B, Coskun Ö, Ücler S, et al. Use of complementary and alternative medicine by a sample of Turkish primary headache patients. Pain 2014;26:1-7
 • Wells RE, MD, MPH; Bertisch SM, MD, MPH; Buettner C, MD, MPH et al. Complementary and Alternative Medicine Use Among Adults With Migraines/Severe Headaches. Headache 2011;51,1087–97.
 • Rhee TG, Harris IM. Gender Differences in the Use of Complementary and Alternative Medicine and Their Association With Moderate Mental Distress in U.S. Adults With Migraines/Severe Headaches. Headache. 2017;57:97-108.
 • Rossi P,Torelli P,Di Lorenzo C,et al.Use of complementary and alternative medicine by patients with cluster headache: results of a multi-centre headache clinic survey. Complement Ther Med 2008;16:220-7.
 • Verhoef MJ, Balneaves LG, Boon HS,Vroegindewey A.Reasons for and characteristics associated with complementary and alternative medicine use among adult cancer patients:a systematic review. Integr CancerTher 2005;4:274-86.
 • Shaw A, Thompson EA, Sharp D.Complementary therapy use by patients and parents of children with asthma and the implications for NHS care: a qualitative study. BMC Health 2006;6:76.
 • Vukovic V, Plavec D, Huzjan AL, Budisic M, Demarin V. Treatment of migraine and tension-type headache in Croatia. J Headache Pain. 2010;11:227-34.
 • Thomas K,Coleman P.Use of complementary or alternative medicine in a general population in Great Britain.Results from the National Omnibus survey. J Public Health 2004;26: 152–7.
 • Artus M, Croft P, Lewis M. The use of CAM and conventional treatments among primary care consulters with chronic musculo skeletal pain BMC. Fam Pract 2007;8-26.
APA korucu o, ATASOY H, DEMİRYÜREK B, EMRE U, TAŞÇILAR F, Özen Barut B (2018). The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients. , 183 - 186. 10.12996/gmj.2018.52
Chicago korucu osman,ATASOY HÜSEYIN TUGRUL,DEMİRYÜREK BEKİR ENES,EMRE Ufuk,TAŞÇILAR Fatma Nida,Özen Barut Banu The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients. (2018): 183 - 186. 10.12996/gmj.2018.52
MLA korucu osman,ATASOY HÜSEYIN TUGRUL,DEMİRYÜREK BEKİR ENES,EMRE Ufuk,TAŞÇILAR Fatma Nida,Özen Barut Banu The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients. , 2018, ss.183 - 186. 10.12996/gmj.2018.52
AMA korucu o,ATASOY H,DEMİRYÜREK B,EMRE U,TAŞÇILAR F,Özen Barut B The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients. . 2018; 183 - 186. 10.12996/gmj.2018.52
Vancouver korucu o,ATASOY H,DEMİRYÜREK B,EMRE U,TAŞÇILAR F,Özen Barut B The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients. . 2018; 183 - 186. 10.12996/gmj.2018.52
IEEE korucu o,ATASOY H,DEMİRYÜREK B,EMRE U,TAŞÇILAR F,Özen Barut B "The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients." , ss.183 - 186, 2018. 10.12996/gmj.2018.52
ISNAD korucu, osman vd. "The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients". (2018), 183-186. https://doi.org/10.12996/gmj.2018.52
APA korucu o, ATASOY H, DEMİRYÜREK B, EMRE U, TAŞÇILAR F, Özen Barut B (2018). The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients. Gazi Medical Journal, 29(3), 183 - 186. 10.12996/gmj.2018.52
Chicago korucu osman,ATASOY HÜSEYIN TUGRUL,DEMİRYÜREK BEKİR ENES,EMRE Ufuk,TAŞÇILAR Fatma Nida,Özen Barut Banu The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients. Gazi Medical Journal 29, no.3 (2018): 183 - 186. 10.12996/gmj.2018.52
MLA korucu osman,ATASOY HÜSEYIN TUGRUL,DEMİRYÜREK BEKİR ENES,EMRE Ufuk,TAŞÇILAR Fatma Nida,Özen Barut Banu The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients. Gazi Medical Journal, vol.29, no.3, 2018, ss.183 - 186. 10.12996/gmj.2018.52
AMA korucu o,ATASOY H,DEMİRYÜREK B,EMRE U,TAŞÇILAR F,Özen Barut B The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients. Gazi Medical Journal. 2018; 29(3): 183 - 186. 10.12996/gmj.2018.52
Vancouver korucu o,ATASOY H,DEMİRYÜREK B,EMRE U,TAŞÇILAR F,Özen Barut B The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients. Gazi Medical Journal. 2018; 29(3): 183 - 186. 10.12996/gmj.2018.52
IEEE korucu o,ATASOY H,DEMİRYÜREK B,EMRE U,TAŞÇILAR F,Özen Barut B "The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients." Gazi Medical Journal, 29, ss.183 - 186, 2018. 10.12996/gmj.2018.52
ISNAD korucu, osman vd. "The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients". Gazi Medical Journal 29/3 (2018), 183-186. https://doi.org/10.12996/gmj.2018.52