Yıl: 2018 Cilt: 43 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 6 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17826/cumj.340081

Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve epistemolojik inançları

Öz:
Amaç: Bu çalışmada hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin epistemolojik inançları ve problem çözme becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini 333 hemşirelik ve ebelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında, tanıtıcı bilgi formu, Epistemolojik İnanç Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri ile toplanmıştır.Bulgular: Epistemolojik İnanç Ölçeğine göre öğrencilerin öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna dair inançlarının düşük, öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna dair inançlarının yüksek ve Tek doğrunun var olduğuna dair inanlarının ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin problem çözme becerilerinin de orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Toplam Epistemolojik İnanç Ölçeği ile toplam Problem Çözme Envanteri arasında negatif zayıf bir ilişki olduğu saptanmıştır.Sonuç: Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlara göre, öğrencilerin epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasında zayıf bir ilişki belirlenmiştir. Eğitimcilerin ders içeriklerinin öğrencilerin problem çözme becerilerini arttırmaya yönelik düzenlemesi önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Problem solving skills and epistemological beliefs of nursing and midwifery students

Öz:
Purpose: This study aimed to determine the epistemological beliefs and problem solving skills of nursing and midwifery students. Materials and Methods: The sampling of the study was made up of a total of 333 nursing and students. The data of the study were collected using personal information form, Epistemological Beliefs Scale and Problem Solving Inventory. Results: According to Epistemological Beliefs Scale, it was determined that the beliefs of the students that learning depends on making an effort was at a low level. It was also found that the problem solving skills of the students was at a medium level. A weak negative relationship was determined between total Epistemological Beliefs Scale and total Problem Solving Inventory. Conclusions: The study determined that there was a relationship between critical thinking trends and learning styles. Therefore, gaining critical thinking skills and trends should be among the goals of contemporary education programs, and thinking skills should be at the heart of the learning process.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KARADAĞ M, ALPASLAN Ö, YILDIRIM ŞİŞMAN N, PEKİN İŞERİ Ö (2018). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve epistemolojik inançları. Cukurova Medical Journal, 43(1), 1 - 6. 10.17826/cumj.340081
Chicago KARADAĞ MEVLUDE,ALPASLAN Özgür,YILDIRIM ŞİŞMAN NURİYE,PEKİN İŞERİ Özge Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve epistemolojik inançları. Cukurova Medical Journal 43, no.1 (2018): 1 - 6. 10.17826/cumj.340081
MLA KARADAĞ MEVLUDE,ALPASLAN Özgür,YILDIRIM ŞİŞMAN NURİYE,PEKİN İŞERİ Özge Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve epistemolojik inançları. Cukurova Medical Journal, vol.43, no.1, 2018, ss.1 - 6. 10.17826/cumj.340081
AMA KARADAĞ M,ALPASLAN Ö,YILDIRIM ŞİŞMAN N,PEKİN İŞERİ Ö Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve epistemolojik inançları. Cukurova Medical Journal. 2018; 43(1): 1 - 6. 10.17826/cumj.340081
Vancouver KARADAĞ M,ALPASLAN Ö,YILDIRIM ŞİŞMAN N,PEKİN İŞERİ Ö Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve epistemolojik inançları. Cukurova Medical Journal. 2018; 43(1): 1 - 6. 10.17826/cumj.340081
IEEE KARADAĞ M,ALPASLAN Ö,YILDIRIM ŞİŞMAN N,PEKİN İŞERİ Ö "Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve epistemolojik inançları." Cukurova Medical Journal, 43, ss.1 - 6, 2018. 10.17826/cumj.340081
ISNAD KARADAĞ, MEVLUDE vd. "Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve epistemolojik inançları". Cukurova Medical Journal 43/1 (2018), 1-6. https://doi.org/10.17826/cumj.340081